Sprawdziany do gwintów i otwórów

A+ A A-

Sprawdziany do gwintów i otwórów

Sprawdzian do gwintu służy do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania danego gwintu, a w szczególności jego średnicy i skoku. Dostępne są sprawdziany pasujące do prawie wszystkich znormalizowanych typów gwintów na całym świecie, z pełną gamą produktów metrycznych i calowych np. UNC, UNF, BSP i Whitworth.

Dzielimy je na sprawdziany dokładne (trzpieniowe, pierścieniowe) oraz na sprawdziany warsztatowe (listkowe).

Sprawdziany dokładne stosuje się raczej przy seryjnym (rzadko jednostkowym) wykonywaniu gwintów znormalizowanych. Głównym powodem jest dość wysoki koszt takiego sprawdzianu.
Występują one jako:
- dwu-graniczne sprawdziany trzpieniowe-tłoczkowe do gwintów wewnętrznych,
albo
- pierścieniowe jako przechodnie - GO i nieprzechodnie - NOGO do gwintów zewnętrznych.

sprawdzian trzpieniowy

W sprawdzianach trzpieniowych-tłoczkowych strona przechodnia-GO powinna się swobodnie wkręcić w gwint, natomiast strona nieprzechodnia-NOGO nie powinna. Część przechodnia sprawdzianu ma pełny zarys gwintu i dłuższą nagwintowaną część pomiarową. Strona nieprzechodnia ma skrócony zarys gwintu oraz niewielką liczbę zwojów (zwykle 2-3,5); zakończona jest ona tzw. pilotem, który ułatwia wprowadzenie sprawdzianu w gwint.

Sprawdziany trzpieniowe-tłoczkowe do gwintów metrycznych i innych do średnicy ok.50-55 mm mają oznaczenie MSBg, a powyżej tego rozmiaru są wykonywane jako oddzielnie przechodni MSCh i nieprzechodni MSCc. Generalnie wykonywane są w katalogowej dokładności 6H i 6G (dokładność mierzonego wymiaru) ale (szczególnie dla gwintów calowych i innych pochodzących spoza Europy) spotyka się inne tolerancje rzadko stosowane w naszym kraju.

sprawdzian pierscieniowy

Do sprawdzania gwintów zewnętrznych (śrub) służą sprawdziany gwintowe pierścieniowe. Przechodni sprawdzian pierścieniowy ma gwint o pełnym zarysie na całej szerokości, nieprzechodni zaś ma 2-3,5 zwojów gwintu o zarysie skróconym. Czasami w celu lepszego odróżnienia sprawdzian nieprzechodni ma na części radełkowej wykonany rowek. Sprawdziany pierścieniowe mają oznaczenie MSRh (przechodni) i MSRk (nieprzechodni) najczęściej w tolerancji 6g.

Przy gwintach stożkowych sprawdzenie polega na określeniu na jaką głębokość wkręca się sprawdzian (tłoczkowy lub pierścieniowy). Specjalna konstrukcja sprawdzianu pokazuje czy taka głębokość mieści się w granicach tolerancji. Na sprawdzianach tłoczkowych są to specjalne spłaszczenia na powierzchni roboczej gwintu,

fanar sprawdzian MSXa NPT

a na pierścieniowych dodatkowe wystające pół-kołnierze które określają dopuszczalny zakres wkręcania.

fanar sprawdzian MSXc nr4

W katalogach znajdziemy również odmiany do gwintów lewych, a na zamówienie o innej dokładności i innym typie gwintu. Spotykamy też odmiany specjalne np. do gwintów wyjątkowo szczelnych - stożkowych.

Firma FANAR ma w swojej ofercie największy wybór rozmaitych sprawdzianów z korzystną dostępnością i ceną. W ofercie są również są sprawdziany tłoczkowe MSBa gładkie do otworów bez gwintu z tolerancją H7 lub H8 lub do otworów pod gwint.

 

 

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka