Blog

A+ A A-

Sprawdziany do gwintów

  • Opublikowano w Blog
  • Ilość odsłon: 5004

Czym są sprawdziany do gwintów i jak z nich korzystać?

Sprawdzian do gwintu służy do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania danego gwintu, a w szczególności jego średnicy i skoku. Dostępne są sprawdziany pasujące do prawie wszystkich znormalizowanych typów gwintów na całym świecie, z pełną gamą produktów metrycznych i calowych np. UNC, UNF, BSP i Whitworth.

Dzielimy je na sprawdziany dokładne (trzpieniowe, pierścieniowe) oraz na sprawdziany warsztatowe (listkowe).

Sprawdziany dokładne stosuje się raczej przy seryjnym (rzadko jednostkowym) wykonywaniu gwintów znormalizowanych ze względu na ich stosunkowo wysoki koszt. Występują one jako: dwu-graniczne sprawdziany gwintowe o dwóch stronach pomiarowych (trzpieniowe-tłoczkowe) do gwintów wewnętrznych, albo oddzielnie jako przechodnie i nieprzechodnie (pierścieniowe) do gwintów zewnętrznych.

sprawdzian trzpieniowy

W sprawdzianach trzpieniowych-tłoczkowych strona przechodnia Sp(GO) powinna się swobodnie wkręcić w gwint, natomiast strona nieprzechodnia Sn(NOGO) nie powinna. Część przechodnia sprawdzianu ma pełny zarys gwintu i dłuższą nagwintowaną część pomiarową. Strona nieprzechodnia ma skrócony zarys gwintu oraz niewielką liczbę zwojów (zwykle 2-3,5); zakończona jest ona tzw. pilotem, który ułatwia wprowadzenie sprawdzianu w gwint.

Sprawdziany trzpieniowe do gwintów metrycznych do średnicy M52 mają oznaczenie MSBa, a powyżej tego rozmiaru są wykonywane jako oddzielnie przechodni MSCh i nieprzechodni MSCc. Wykonywane są w katalogowej dokładności 6H i 6G (dokładność mierzonego wymiaru).

sprawdzian pierscieniowy

Do sprawdzania gwintów zewnętrznych (śrub) służą sprawdziany gwintowe pierścieniowe. Przechodni gwintowy sprawdzian pierścieniowy ma gwint o pełnym zarysie na całej szerokości, nieprzechodni zaś ma 2-3,5 zwojów gwintu o zarysie skróconym. W celu lepszego odróżnienia sprawdzian nieprzechodni ma na części radełkowej wykonany rowek. Sprawdziany pierścieniowe mają oznaczenie MSRh (przechodni) w dokładności 6g (dokładność mierzonego wymiaru) i MSRk (nieprzechodni) w dokładności 6g. W katalogach znajdziemy również odmiany do gwintów lewych, a na zamówienie o innej dokładności i innym typie gwintu.

Odpowiedniki do rozmaitych typów gwintów calowych mają oznaczenia MSHg (trzpieniowe), a oznaczenia sprawdzianów pierścieniowych pozostają te same. Spotykamy też odmiany specjalne np. do gwintów wyjątkowo szczelnych, czy też do otworów pod gwint (sprawdziany tłoczkowe).

 

sprawdzian listkowy

Sprawdziany listkowe (grzebienie) - służą do mniej dokładnych pomiarów, ale mają inną zasadniczą cechę - niski koszt i uniwersalność pomiaru. W warunkach warsztatowych przy pracach remontowych, jednostkowych gdzie mamy do czynienia z wieloma typami gwintów stosowanie wielu sprawdzianów dokładnych byłoby kosztowne i uciążliwe. Co prawda, tym narzędziem możemy sprawdzić tylko skok gwintu, ale w bardzo szerokim zakresie. Dla przykładu sprawdzian do gwintów metrycznych 60° ma zakres skoków od 0,25 mm do 6 mm. Oznacza to, że możemy sprawdzić gwinty od średnicy nominalnej 1 mm do nawet 100 mm (gwint metryczny M100 ma skok 6 mm). Komplet grzebieni jest zamocowany w stalowych okładkach (podobnie jak promieniomierze) w konstrukcji podobnej do scyzoryka. Na grzebieniach do gwintów metrycznych jest podany skok w milimetrach, a na grzebieniach do gwintów calowych (liczba zwojów na cal). Listki wykonane są z wysokogatunkowej stali, aby zachowały jak najdłużej nacięte wzory gwintu.

Zmodyfikowano: poniedziałek, 04 maj 2020 12:41

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka