Narzynki

A+ A A-

Narzynki

Narzynki

Spis treści
1.  Opis, oznaczenia i budowa narzynek
2.  Narzynki do gwintów metrycznych zwykłych
3.  Narzynki do gwintów metrycznych drobnozwojnych
4.  Narzynki do gwintów UNC
5.  Narzynki do gwintów UNF
6.  Narzynki do gwintów G
7.  Narzynki do gwintów R
8.  Narzynki do gwintów BSW
9.  Narzynki do gwintów BSF
10.Narzynki do gwintów NPT 

1. Opis, oznaczenia i budowa narzynek

Narzynka jest bardzo popularnym narzędziem (znanym od dawna) do nacinania gwintu zewnętrznego. Obecnie w epoce wielkiego rozwoju technologii CNC narzynki są wypierane przez inne metody: toczenia, frezowania gwintów i inne. Tym niemniej z powodu niskiego kosztu samego narzędzia i prostoty operacji są niezastapione przy operacjach jednostkowych, pracach remontowych.
Istnieje kilka typów narzynek ze względu na kształt i zastosowanie: okrągłe , sześciokątne, do rur itd.. W tym artykule zajmiemy się narzynkami okrągłymi do stosowania w obróbce skrawaniem.

Firma FANAR - jeden z największych producentów narzędzi w Polsce ma bogatą ofertę narzynek maszynowych do wielu typów i rozmiarów gwintów. Określenie "maszynowe" dotyczy ich wyższej klasy, jakości i oczywiście ręczne gwintowanie za ich pomocą jest możliwe i pożądane.

- Budowa narzynki

narz budowa

Otwory wiórowe [w] pełnią rolę podobną do rowków wiórowych w gwintownikach - służą do gromadzenia i odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej.

Skośna powierzchnia natarcia (SPN) polepsza jakość wykonanego gwintu szczególnie przy dużych prędkościach skrawania na automatach tokarskich. Takie ścięcie tej powierzchni pod kątem y2 powoduje lepsze, szybsze odprowadzanie wióra z przestrzeni roboczej.

Narzynki podobnie jak gwintowniki są znormalizowane. Szczególnie ważne jest w tych normach przyporządkowanie odpowiednich wymiarów zewnętrznych narzynki (średnica zewnętrzna i grubość) do odpowiedniego zakresu rozmiarów danego gwintu. Zasadniczo zmniejsza to ilość potencjalnych możliwych rozmiarów i pozwala na zastosowanie odpowiednich oprawek i uniknięcie chaosu związanego z ogromną ilością typów i rozmiarów różnych gwintów na całym świecie. Ustala też tolerancję wykonania narzynki i w następstwie tolerancję wykonanego gwintu.

- Normy i Oznaczenie

Normy znane i stosowane przy produkcji narzynek w naszym kraju (i oczywiście w Europie i w wielu krajach poza naszym kontynentem)

Symbol Norma Przeznaczenie
DIN EN 22568 
dawniej DIN223
PN-92/M-58070
ISO2568
Narzynki okrągłe do gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojnych, UNC, UNF, BSW, BSF, oraz innych za wyjątkiem G i R
DIN EN 24231
dawniej DIN5158
PN-92/M-58161
ISO4231
Narzynki okrągłe do gwintów rurowych G
DIN EN 24230
dawniej DIN5159
PN-92/M-58160
ISO4230
 Narzynki okrągłe do gwintów rurowych stozkowych R

 Normy te wprowadzają pewne oznaczania narzynek aby bardzo dokładnie określić typ i rozmiar każdego produktu

narz oznacz

Dla przykładu powyższe oznaczenie dotyczy:

Narzynka maszynowa wysokowydajna wg normy DIN-EN22568 do gwintu M12, tolerancja gwintu 6g , wykonana ze stali szybkotnącej HSS-E. Zastosowanie w tabelce poniżej.

Firma Fanar oznacza swoje wyroby zgodnie z powyższym przykładem i nanosi takie oznaczenie w następujący sposób:

narz cecha

- Tolerancja gwintu wykonanego narzynką
Narzynki z katalogu FANAR przeznaczone do:
- gwintów metrycznych w tolerancji 6g
- gwintów calowych np. UNC, UNF w tolerancji 2A
jest możliwe wykonanie narzynki (na życzenie klienta) w innej tolerancji (np. 4h - bardziej ciasne)

- Nakrój gwintu - Zastosowanie

Narzynki, podobnie jak gwintowniki wykonywane są z różnymi nakrojami, czyli z różnymi kształtami wejściowej-początkowej części roboczej. Nakrój taki zależy od zastosowania narzynki - jakości i twardości materiału w którym nacinany jest gwint.

Fanar podzielił swoje narzynki według materiałów w następujący sposób
narz mat

w wersji INOX zastosowano również SPN

powstało też kilka wersji nakrojów zastosowanych w narzynkach

narz nakroj

Jak widzimy jest zastosowana pewna prawidłowość: im twardszy jest materiał w którym gwintujemy, tym dłuższy jest nakrój i łagodniejszy kąt wejścia.

 

2. Narzynki maszynowe do gwintów metrycznych zwykłych (ISO DIN-13)

 

narz Metr rys

W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
LH - do gwintu lewego
SPN - skośna powierzchnia natarcia (na rysunku "budowa narzynki" - szczegół A - kąt y2 )
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568...
Index w kataloguMP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø Wałek
[mm]
Dostępność
M1 6g HSS 800 N1-121001-0010 M1 0,25 16x5 3 0,96
M1,1 6g HSS 800 N1-121001-0011 M1,1 0,25 16x5 3 1,05
M1,2 6g HSS 800 N1-121001-0012 M1,2 0,25 16x5  3 1,15 ● 
M1,4 6g HSS 800 N1-121001-0014 M1,4 0,3 16x5  3 1,35
M1,6 6g HSS 800 N1-121001-0016 M1,6 0,35 16x5  3 1,55
M1,8 6g HSS 800 N1-121001-0018 M1,8 0,35 16x5  3 1,75
M2 6g HSS 800 N1-121001-0020 M2 0,4 16x5  3 1,95
M2,2 6g HSS 800 N1-121001-0022 M2,2 0,45 16x5  3 2,15
M2,5 6g HSS 800 N1-121001-0025 M2,5 0,45 16x5  3 2,42
M3 6g HSS 800 N1-121001-0030 M3 0,5 20x5 3 2,92 ● 
M3 6g HSS 800LH N1-111001-0030 M3 0,5 20x5 3 2,92  ● 
M3 6g HSS 800SPN N1-141001-0030 M3 0,5 20x5 3 2,92  ● 
M3 6g HSS MS N1-164001-0030 M3 0,5 20x5 3 2,92  ● 
M3 6g HSSE INOX N2-188001-0030 M3 0,5 20x5 3 2,92  ● 
M3,5 6g HSS 800 N1-121001-0035 M3,5 0,6 20x5  3 3,41 ● 
M3,5 6g HSS 800LH N1-111001-0035 M3,5  0,6 20x5  3 3,41  ○ 
M3,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0035 M3,5  0,6 20x5  3 3,41  ● 
M3,5 6g HSS MS N1-164001-0035 M3,5  0,6 20x5  3 3,41  ● 
M3,5 6g HSSE INOX N2-188001-0035 M3,5  0,6 20x5  3 3,41  ● 
M4 6g HSS 800 N1-121001-0040 M4 0,7 20x5  3 3,90
M4 6g HSS 800LH N1-111001-0040 M4  0,7 20x5  3 3,90 
M4 6g HSS 800SPN N1-141001-0040 M4  0,7 20x5  3 3,90 
M4 6g HSS MS N1-164001-0040 M4  0,7 20x5  3 3,90 
M4 6g HSSE INOX N2-188001-0040 M4  0,7 20x5  3 3,90 
M4,5 6g HSS 800 N1-121001-0045 M4,5 0,75 20x7 3 4,40
M4,5 6g HSS 800LH N1-111001-0045 M4,5 0,75  20x7  3 4,40  ○ 
M4,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0045 M4,5 0,75  20x7  3 4,40  ● 
M4,5 6g HSS MS N1-164001-0045 M4,5 0,75  20x7  3 4,40 
M4,5 6g HSSE INOX N2-188001-0045 M4,5 0,75  20x7  3 4,40 
M5 6g HSS 800 N1-121001-0050 M5 0,8 20x7 3 4,90
M5 6g HSS 800LH N1-111001-0050 M5 0,8 20x7 3 4,90 ● 
M5 6g HSS 800SPN N1-141001-0050 M5 0,8 20x7 3 4,90 ● 
M5 6g HSS MS N1-164001-0050 M5 0,8 20x7 3 4,90 ● 
M5 6g HSSE INOX N2-188001-0050 M5 0,8 20x7 3 4,90 ● 
M6 6g HSS 800 N1-121001-0060 M6 1 20x7 4 5,88
M6 6g HSS 800LH N1-111001-0060 M6 1 20x7 4 5,88
M6 6g HSS 800SPN N1-141001-0060 M6 1 20x7 4 5,88
M6 6g HSS MS N1-164001-0060 M6 1 20x7 4 5,88
M6 6g HSSE INOX N2-188001-0060 M6 1 20x7 4 5,88
M7 6g HSS 800 N1-121001-0070 M7 1 25x9 4 6,88
M7 6g HSS 800LH N1-111001-0070 M7 1 25x9  4 6,88 ○ 
M7 6g HSS 800SPN N1-141001-0070 M7 1 25x9  4 6,88 ● 
M7 6g HSS MS N1-164001-0070 M7 1 25x9  4 6,88 ○ 
M7 6g HSSE INOX N2-188001-0070 M7 1 25x9  4 6,88 ○ 
M8 6g HSS 800 N1-121001-0080 M8 1,25 25x9  4 7,86 ● 
M8 6g HSS 800LH N1-111001-0080 M8 1,25 25x9  4 7,86
M8 6g HSS 800SPN N1-141001-0080 M8 1,25 25x9  4 7,86
M8 6g HSS MS  N1-164001-0080 M8 1,25 25x9 4 7,86
M8 6g HSSE INOX N2-188001-0080 M8 1,25 25x9 4 7,86
M9 6g HSS 800 N1-121001-0090 M9 1,25 25x9  4 8,86 ● 
M9 6g HSS 800LH  N1-111001-0090 M9 1,25 25x9  4 8,86 ○ 
M9 6g HSS 800SPN  N1-141001-0090 M9 1,25 25x9  4 8,86 ● 
M9 6g HSS MS N1-164001-0090 M9 1,25 25x9  4 8,86 ○ 
M9 6g HSSE INOX  N2-188001-0090 M9 1,25 25x9  4 8,86 ○ 
M10 6g HSS 800 N1-121001-0100 M10 1,50 30x11 4 9,85 ● 
M10 6g HSS 800LH N1-111001-0100 M10 1,50 30x11  4 9,85
M10 6g HSS 800SPN N1-141001-0100 M10 1,50 30x11  4 9,85
M10 6g HSS MS N1-164001-0100 M10 1,50 30x11 4 9,85
M10 6g HSSE INOX N2-188001-0100 M10 1,50 30x11 4 9,85
M11 6g HSS 800 N1-121001-0110 M11 1,5 30x11 4 10,85 ● 
M11 6g HSS 800LH N1-111001-0110 M11 1,5 30x11  4 10,85  ○ 
M11 6g HSS 800SPN N1-141001-0110 M11 1,5 30x11  4 10,85  ● 
M11 6g HSS MS N1-164001-0110 M11 1,5 30x11  4 10,85  ○ 
M11 6g HSSE INOX N2-188001-0110 M11 1,5 30x11  4 10,85  ○ 
M12 6g HSS 800 N1-121001-0120 M12 1,75 38x14 4 11,83 ● 
M12 6g HSS 800LH N1-111001-0120 M12 1,75 38x14 4 11,83 ● 
M12 6g HSS 800SPN N1-141001-0120 M12 1,75 38x14 4 11,83 ● 
M12 6g HSS MS N1-164001-0120 M12 1,75 38x14 4 11,83 ○ 
M12 6g HSSE INOX N2-188001-0120 M12 1,75 38x14 4 11,83 ● 
M14 6g HSS 800 N1-121001-0140 M14 2 38x14  4 13,82 ● 
M14 6g HSS 800LH N1-111001-0140 M14 2 38x14  4 13,82 ● 
M14 6g HSS 800SPN N1-141001-0140 M14 2 38x14  4 13,82
M14 6g HSS MS N1-164001-0140 M14 2 38x14  4 13,82
M14 6g HSSE INOX N1-188001-0140 M14 2 38x14  4 13,82 ● 
M16 6g HSS 800 N1-121001-0160 M16 2 45x18 5 15,82 ● 
M16 6g HSS 800LH N1-111001-0160 M16 2 45x18  5 15,82
M16 6g HSS 800SPN N1-141001-0160 M16 2 45x18 5 15,82
M16 6g HSS MS N1-164001-0160 M16 2 45x18 5 15,82 ○ 
M16 6g HSSE INOX N2-188001-0160 M16 2 45x18 5 15,82 ● 
M18 6g HSS 800 N1-121001-0180 M18 2,5 45x18  5 17,79 ● 
M18 6g HSS 800LH N1-111001-0180 M18 2,5 45x18  5 17,79
M18 6g HSS 800SPN N1-141001-0180 M18 2,5 45x18  5 17,79
M18 6g HSS MS N1-164001-0180 M18 2,5 45x18  5 17,79 ○ 
M18 6g HSSE INOX N2-188001-0180 M18 2,5 45x18 5 17,79 ● 
M20 6g HSS 800 N1-121001-0200 M20 2,5 45x18 5 19,79 ● 
M20 6g HSS 800LH N1-111001-0200 M20 2,5 45x18 5 19,79
M20 6g HSS 800SPN N1-141001-0200 M20 2,5 45x18 5 19,79
M20 6g HSS MS N1-164001-0200 M20 2,5 45x18 5 19,79
M20 6g HSSE INOX N2-188001-0200 M20 2,5 45x18 5 19,79 ● 
M22 6g HSS 800 N1-121001-0220 M22 2,5 55x22 5 21,79 ● 
M22 6g HSS 800LH N1-111001-0220 M22 2,5 55x22 5 21,79
M22 6g HSS 800SPN N1-141001-0220 M22 2,5 55x22 5 21,79 ● 
M22 6g HSS MS N1-164001-0220 M22 2,5 55x22 5 21,79 ○ 
M22 6g HSSE INOX N2-188001-0220 M22 2,5 55x22 5 21,79 ● 
M24 6g HSS 800 N1-121001-0240 M24 3 55x22 5 23,76 ● 
M24 6g HSS 800LH N1-111001-0240 M24 3 55x22 5 23,76 ● 
M24 6g HSS 800SPN N1-141001-0240 M24 3 55x22 5 23,76 ● 
M24 6g HSS MS N1-164001-0240 M24 3 55x22 5 23,76 ○ 
M24 6g HSSE INOX N2-188001-0240 M24 3 55x22 5 23,76
M27 6g HSS 800 N1-121001-0270 M27 3 65x25 5 26,76 ● 
M27 6g HSS 800LH N1-111001-0270 M27 3 65x25 5 26,76 ● 
M27 6g HSS 800SPN N1-141001-0270 M27 3 65x25 5 26,76 ● 
M27 6g HSS MS N1-164001-0270 M27 3 65x25 5 26,76 ○ 
M27 6g HSSE INOX N2-188001-0270 M27 3 65x25 5 26,76 ● 
M30 6g HSS 800 N1-121001-0300 M30 3,5 65x25  6 29,73 ● 
M30 6g HSS 800LH N1-111001-0300 M30 3,5 65x25  6 29,73  ● 
M30 6g HSS 800SPN N1-141001-0300 M30 3,5 65x25  6 29,73  ● 
M30 6g HSS MS N1-164001-0300 M30 3,5 65x25  6 29,73  ○ 
M30 6g HSSE INOX N2-188001-0300 M30 3,5 65x25  6 29,73  ● 
M33 6g HSS 800 N1-121001-0330 M33 3,5 65x25  6 32,73
M33 6g HSS 800LH N1-111001-0330 M33 3,5 65x25  6 32,73  ● 
M33 6g HSS 800SPN N1-141001-0330 M33 3,5 65x25  6 32,73  ● 
M33 6g HSS MS N1-164001-0330 M33 3,5 65x25  6 32,73  ○ 
M33 6g HSSE INOX N2-188001-0330 M33 3,5 65x25  6 32,73  ○ 
M36 6g HSS 800 N1-121001-0360 M36 4 65x25  7 35,70 ● 
M36 6g HSS 800LH N1-111001-0360 M36 4 65x25  7 35,70 ● 
M36 6g HSS 800SPN N1-141001-0360 M36 4 65x25  7 35,70 ● 
M36 6g HSS MS N1-164001-0360 M36 4 65x25  7 35,70 ○ 
M36 6g HSSE INOX N2-188001-0360 M36 4 65x25  7 35,70 ○ 
M39 6g HSS 800 N1-121001-0390 M39 4 75x30 7 38,70 ● 
M39 6g HSS 800LH N1-111001-0390 M39 4 75x30  7 38,70 ○ 
M39 6g HSS 800SPN N1-141001-0390 M39 4 75x30  7 38,70
M39 6g HSS MS N1-164001-0390 M39 4 75x30  7 38,70
M39 6g HSSE INOX N2-188001-0390 M39 4 75x30  7 38,70
M42 6g HSS 800 N1-121001-0420 M42 4,5 75x30 7 41,68
M42 6g HSS 800LH N1-111001-0420 M42 4,5 75x30  7 41,68
M42 6g HSS 800SPN N1-141001-0420 M42 4,5 75x30  7 41,68
M42 6g HSS MS N1-164001-0420 M42 4,5 75x30  7 41,68
M42 6g HSSE INOX N2-188001-0420 M42 4,5 75x30  7 41,68
M45 6g HSS 800 N1-121001-0450 M45 4,5 90x36 7 44,68 ● 
M45 6g HSS 800LH N1-111001-0450 M45 4,5 90x36 7 44,68
M45 6g HSS 800SPN N1-141001-0450 M45 4,5 90x36 7 44,68
M45 6g HSS MS N1-164001-0450 M45 4,5 90x36 7 44,68
M45 6g HSSE INOX N2-188001-0450 M45 4,5 90x36 7 44,68
M48 6g HSS 800 N1-121001-0480 M48 5 90x36  7 47,66
M48 6g HSS 800LH N1-111001-0480 M48 5 90x36  7 47,66 ○ 
M48 6g HSS 800SPN N1-141001-0480 M48 5 90x36  7 47,66
M48 6g HSS MS N1-164001-0480 M48 5 90x36  7 47,66
M48 6g HSSE INOX N2-188001-0480 M48 5 90x36  7 47,66
M52 6g HSS 800 N1-121001-0520 M52 5 90x36  8 51,66
M52 6g HSS 800LH N1-111001-0520 M52 5 90x36  8 51,66 ● 
M52 6g HSS 800SPN N1-141001-0520 M52 5 90x36  8 51,66 ○ 
M52 6g HSS MS N1-164001-0520 M52 5 90x36  8 51,66
M52 6g HSSE INOX N2-188001-0520 M52 5 90x36  8 51,66
M56 6g HSS 800 N1-121001-0560 M56 5,5 105x36 7 55,65
M56 6g HSS 800LH N1-111001-0560 M56 5,5 105x36 7 55,65
M56 6g HSS 800SPN N1-141001-0560 M56 5,5 105x36 7 55,65
M56 6g HSS MS N1-164001-0560 M56 5,5 105x36 7 55,65
M56 6g HSSE INOX N2-188001-0560 M56 5,5 105x36 7 55,65
M60 6g HSS 800 N1-121001-0600 M60 5,5 105x36 8 59,65
M60 6g HSS 800LH N1-111001-0600 M60 5,5 105x36 8 59,65
M60 6g HSS 800SPN N1-141001-0600 M60 5,5 105x36 8 59,65
M60 6g HSS MS N1-164001-0600 M60 5,5 105x36 8 59,65
M60 6g HSSE INOX N2-188001-0600 M60 5,5 105x36 8 59,65
M64 6g HSS 800 N1-121001-0640 M64 6 120x36 7 63,62
M64 6g HSS 800LH N1-111001-0640 M64 6 120x36 7 63,62
M64 6g HSS 800SPN N1-141001-0640 M64 6 120x36 7 63,62
M64 6g HSS MS N1-164001-0640 M64 6 120x36 7 63,62
M64 6g HSS INOX N2-188001-0640 M64 6 120x36 7 63,62
M68 6g HSS 800 N1-121001-0680 M68 6 120x36 8 67,62
M68 6g HSS 800LH N1-111001-0680 M68 6 120x36 8 67,62
M68 6g HSS 800SPN N1-141001-0680 M68 6 120x36 8 67,62
M68 6g HSS MS N1-164001-0680 M68 6 120x36 8 67,62
M68 6g HSS INOX N2-188001-0680 M68 6 120x36 8 67,62

 

3. Narzynki maszynowe do gwintów metrycznych drobnozwojnych (ISO DIN-13)

narz Metr rys

W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
LH - do gwintu lewego
SPN - skośna powierzchnia natarcia (na rysunku "budowa narzynki" - szczegół A - kąt y2)
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568...
Index w kataloguMP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø Wałek
[mm]
Dostępność
M3,5x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0037 M3,5x0,5 0,5 20x5 3 3,43 ○ 
M3,5x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0037 M3,5x0,5  0,5 20x5  3 3,43 
M3,5x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0037 M3,5x0,5  0,5 20x5  3 3,43 
M3,5x0,5 6g HSS MS N1-164001-0037 M3,5x0,5  0,5 20x5  3 3,43 
M3,5x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0037 M3,5x0,5  0,5 20x5  3 3,43 
M4x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0041 M4x0,5 0,5 20x5 4 3,92 ● 
M4x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0041 M4x0,5  0,5 20x5  4 3,92
M4x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0041 M4x0,5  0,5 20x5  4 3,92 ● 
M4x0,5 6g HSS MS N1-164001-0041 M4x0,5  0,5 20x5  4 3,92 ● 
M4x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0041 M4x0,5  0,5 20x5  4 3,92 ● 
M4,5x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0046 M4,5x0,5 0,5 20x5 4 4,43
M4,5x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0046 M4,5x0,5 0,5 20x5  4 4,43 
M4,5x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0046 M4,5x0,5 0,5 20x5  4 4,43  ○ 
M4,5x0,5 6g HSS MS N1-164001-0046 M4,5x0,5 0,5 20x5  4 4,43  ○ 
M4,5x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0046 M4,5x0,5 0,5 20x5  4 4,43 
M5x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0051 M5x0,5 0,5 20x5  4 4,92 ● 
M5x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0051 M5x0,5  0,5 20x5  4 4,92 ○ 
M5x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0051 M5x0,5  0,5 20x5  4 4,92
M5x0,5 6g HSS MS N1-164001-0051 M5x0,5  0,5 20x5  4 4,92
M5x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0051 M5x0,5  0,5 20x5  4 4,92
M5x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0052 M5x0,75 0,75 20x5 4 4,91 ○ 
M5x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0052 M5x0,75  0,75  20x5  4 4,91  ○ 
M5x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0052 M5x0,75  0,75 20x5  4 4,91 
M5x0,75 6g HSS MS N1-164001-0052 M5x0,75  0,75 20x5  4 4,91 
M5x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0052 M5x0,75  0,75 20x5  4 4,91 
M5,5x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0056 M5,5x0,5 0,5 20x5  4 5,43
M5,5x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0056 M5,5x0,5  0,5  20x5  4 5,43 
M5,5x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0056 M5,5x0,5  0,5  20x5  4 5,43 
M5,5x0,5 6g HSS MS N1-164001-0056 M5,5x0,5  0,5  20x5  4 5,43 
M5,5x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0056 M5,5x0,5  0,5  20x5  4 5,43 
M5,5x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0057 M5,5x0,75 0,75 20x7 4 5,42
M5,5x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0057 M5,5x0,75 0,75 20x7  4 5,42 
M5,5x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0057 M5,5x0,75 0,75 20x7  4 5,42 
M5,5x0,75 6g HSS MS N1-164001-0057 M5,5x0,75 0,75 20x7  4 5,42 
M5,5x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0057 M5,5x0,75 0,75 20x7  4 5,42 
M6x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0061 M6x0,5 0,5 20x5 4 5,92 ● 
M6x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0061  M6x0,5  0,5  20x5  4 5,92 
M6x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0061  M6x0,5  0,5  20x5  4 5,92 
M6x0,5 6g HSS MS N1-164001-0061  M6x0,5  0,5  20x5  4 5,92 
M6x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0061  M6x0,5  0,5  20x5  4 5,92 
M6x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0062 M6x0,75 0,75 20x7 4 5,90 ● 
M6x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0062 M6x0,75 0,75 20x7 4 5,90
M6x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0062 M6x0,75 0,75 20x7 4 5,90
M6x0,75 6g HSS MS N1-164001-0062 M6x0,75 0,75 20x7 4 5,90
M6x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0062 M6x0,75 0,75 20x7 4 5,90
M7x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0072 M7x0,75 0,75 25x9 4 6,90
M7x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0072 M7x0,75  0,75  25x9  4 6,90 
M7x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0072 M7x0,75  0,75  25x9  4 6,90 
M7x0,75 6g HSS MS N1-164001-0072 M7x0,75  0,75  25x9  4 6,90 
M7x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0072 M7x0,75 0,75 25x9 4 6,90
M8x0,5 6g HSS 800 N1-121001-0081 M8x0,5 0,5 25x9  4 7,92 ● 
M8x0,5 6g HSS 800LH N1-111001-0081 M8x0,5 0,5  25x9  4 7,92 
M8x0,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0081 M8x0,5 0,5  25x9  4 7,92 
M8x0,5 6g HSS MS N1-164001-0081 M8x0,5 0,5  25x9  4 7,92 
M8x0,5 6g HSSE INOX N2-188001-0081 M8x0,5 0,5  25x9  4 7,92 
M8x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0082 M8x0,75 0,75 25x9  4 7,90 ● 
M8x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0082 M8x0,75  0,75  25x9  4 7,90 
M8x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0082 M8x0,75  0,75  25x9  4 7,90 
M8x0,75 6g HSS MS N1-164001-0082 M8x0,75  0,75  25x9  4 7,90 
M8x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0082 M8x0,75  0,75  25x9  4 7,90 
M8x1 6g HSS 800 N1-121001-0083 M8x1 1 25x9  4 7,88 ● 
M8x1 6g HSS 800LH N1-111001-0083 M8x1  1 25x9  4 7,88 
M8x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0083 M8x1  1 25x9  4 7,88 
M8x1 6g HSS MS N1-164001-0083 M8x1  1 25x9  4 7,88 
M8x1 6g HSSE INOX N2-188001-0083 M8x1  1 25x9  4 7,88 
M9x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0092 M9x0,75 0,75 25x9 4 8,90 ● 
M9x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0092  M9x0,75 0,75 25x9 4 8,90 
M9x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0092  M9x0,75 0,75 25x9 4 8,90 
M9x0,75 6g HSS MS N1-164001-0092  M9x0,75 0,75 25x9 4 8,90 
M9x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0092  M9x0,75 0,75 25x9 4 8,90 
M9x1 6g HSS 800 N1-121001-0093 M9x1 1 25x9  4 8,88
M9x1 6g HSS 800LH N1-111001-0093 M9x1  1 25x9  4 8,88 
M9x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0093 M9x1  1 25x9  4 8,88 
M9x1 6g HSS MS N1-164001-0093 M9x1  1 25x9  4 8,88 
M9x1 6g HSSE INOX N2-188001-0093 M9x1  1 25x9  4 8,88 
M10x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0102 M10x0,75 0,75 30x11 4 9,90
M10x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0102 M10x0,75  0,75 30x11  4 9,90 
M10x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0102 M10x0,75  0,75 30x11  4 9,90 
M10x0,75 6g HSS MS N1-164001-0102 M10x0,75  0,75 30x11  4 9,90  ● 
M10x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0102 M10x0,75  0,75 30x11  4 9,90  ● 
M10x1 6g HSS 800 N1-121001-0103 M10x1 1 30x11  5 9,88 ● 
M10x1 6g HSS 800LH N1-111001-0103 M10x1  1 30x11  5 9,88 
M10x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0103 M10x1  1 30x11  5 9,88 
M10x1 6g HSS MS N1-164001-0103 M10x1  1 30x11  5 9,88 
M10x1 6g HSSE INOX N2-188001-0103 M10x1  1 30x11  5 9,88 
M10x1,25 6g HSS 800 N1-121001-0104 M10x1,25 1,25 30x11  4 9,86
M10x1,25 6g HSS 800LH N1-111001-0104 M10x1,25 1,25 30x11  4 9,86 
M10x1,25 6g HSS 800SPN N1-141001-0104 M10x1,25 1,25 30x11  4 9,86 
M10x1,25 6g HSS MS N1-164001-0104 M10x1,25 1,25 30x11 4 9,86
M10x1,25 6g HSSE INOX N2-188001-0104 M10x1,25 1,25 30x11 4 9,86
M11x0,75 6g HSS 800 N1-121001-0112 M11x0,75 0,75 30x11 5 10,91 ● 
M11x0,75 6g HSS 800LH N1-111001-0112 M11x0,75 0,75 30x11 5 10,91
M11x0,75 6g HSS 800SPN N1-141001-0112 M11x0,75 0,75 30x11 5 10,91 ● 
M11x0,75 6g HSS MS N1-164001-0112 M11x0,75 0,75 30x11 5 10,91 ● 
M11x0,75 6g HSSE INOX N2-188001-0112 M11x0,75 0,75 30x11 5 10,91 ● 
M11x1 6g HSS 800 N1-121001-0113 M11x1 1 30x11 4 10,88 ● 
M11x1 6g HSS 800LH N1-111001-0113 M11x1 1 30x11 4 10,88
M11x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0113 M11x1 1 30x11 4 10,88 ● 
M11x1 6g HSS MS N1-164001-0113 M11x1 1 30x11 4 10,88 ● 
M11x1 6g HSSE INOX N2-188001-0113 M11x1 1 30x11 4 10,88 ● 
M12x1 6g HSS 800 N1-121001-0123 M12x1 1 38x10 4 11,88 ● 
M12x1 6g HSS 800LH N1-111001-0123 M12x1 1 38x10 4 11,88
M12x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0123 M12x1 1 38x10 4 11,88
M12x1 6g HSS MS N1-164001-0123 M12x1 1 38x10 4 11,88
M12x1 6g HSSE INOX N2-188001-0123 M12x1 1 38x10 4 11,88
M12x1,25 6g HSS 800 N1-121001-0124 M12x1,25 1,25 38x10 4 11,86
M12x1,25 6g HSS 800LH N1-111001-0124 M12x1,25 1,25 38x10 4 11,86
M12x1,25 6g HSS 800SPN N1-141001-0124 M12x1,25 1,25 38x10 4 11,86
M12x1,25 6g HSS MS N1-164001-0124 M12x1,25 1,25 38x10 4 11,86
M12x1,25 6g HSSE INOX N2-188001-0124 M12x1,25 1,25 38x10 4 11,86
M12x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0125 M12x1,5 1,5 38x10 4 11,85 ● 
 M12x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0125 M12x1,5 1,5 38x10 4 11,85
 M12x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0125 M12x1,5 1,5 38x10 4 11,85
 M12x1,5 6g HSS MS N1-164001-0125 M12x1,5 1,5 38x10 4 11,85
 M12x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0125 M12x1,5 1,5 38x10 4 11,85
M14x1 6g HSS 800 N1-121001-0143 M14x1 1 38x10  5 13,88
M14x1 6g HSS 800LH N1-111001-0143 M14x1 1 38x10  5 13,88 
M14x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0143 M14x1 1 38x10  5 13,88 
M14x1 6g HSS MS N1-164001-0143 M14x1 1 38x10  5 13,88 
M14x1 6g HSSE INOX N2-188001-0143 M14x1 1 38x10  5 13,88 
M14x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0145 M14x1,5 1,5 38x10  13,85 ● 
M14x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0145 M14x1,5  1,5 38x10  13,85 
M14x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0145 M14x1,5  1,5 38x10  13,85 
M14x1,5 6g HSS MS N1-164001-0145 M14x1,5  1,5 38x10  13,85 
M14x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0145 M14x1,5  1,5 38x10  13,85 
M15x1 6g HSS 800 N1-121001-0153 M15x1 1 38x10 5 14,88 ● 
M15x1 6g HSS 800LH N1-111001-0153 M15x1  1 38x10 5 14,88 
M15x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0153 M15x1  1 38x10 5 14,88 
M15x1 6g HSS MS N1-164001-0153 M15x1  1 38x10 5 14,88  ● 
M15x1 6g HSSE INOX N2-188001-0153 M15x1  1 38x10 5 14,88  ● 
M15x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0155 M15x1,5 1,5 38x10 5 14,85 ● 
M15x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0155 M15x1,5 1,5 38x10 5 14,85
M15x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0155 M15x1,5 1,5 38x10 5 14,85
M15x1,5 6g HSS MS N1-164001-0155 M15x1,5 1,5 38x10 5 14,85 ● 
M15x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0155 M15x1,5 1,5 38x10 5 14,85 ● 
M16x1 6g HSS 800 N1-121001-0163 M16x1 1 45x14 5 15,88 ● 
M16x1 6g HSS 800LH N1-111001-0163 M16x1 1 45x14  5 15,88  ● 
M16x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0163 M16x1 1 45x14  5 15,88 
M16x1 6g HSS MS N1-164001-0163 M16x1 1 45x14  5 15,88  ● 
M16x1 6g HSSE INOX N2-188001-0163 M16x1 1 45x14  5 15,88  ● 
M16x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0165 M16x1,5 1,5 45x14 5 15,85 ● 
M16x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0165 M16x1,5  1,5 45x14  5 15,85 
M16x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0165 M16x1,5  1,5 45x14  5 15,85 
M16x1,5 6g HSS MS N1-164001-0165 M16x1,5  1,5 45x14  5 15,85 
M16x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0165 M16x1,5  1,5 45x14  5 15,85  ● 
M17x1 6g HSS 800 N1-121001-0173 M17x1 1 45x14 5 16,88 ● 
M17x1 6g HSS 800LH N1-111001-0173 M17x1  1 45x14  5 16,88 
M17x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0173 M17x1  1 45x14  5 16,88 
M17x1 6g HSS MS N1-164001-0173 M17x1  1 45x14  5 16,88  ● 
M17x1 6g HSSE INOX N2-188001-0173 M17x1  1 45x14  5 16,88  ● 
M17x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0175 M17x1,5 1,5 45x14 5 16,85 ● 
M17x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0175 M17x1,5  1,5 45x14 5 16,85
M17x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0175 M17x1,5  1,5 45x14 5 16,85
M17x1,5 6g HSS MS N1-164001-0175 M17x1,5  1,5 45x14 5 16,85 ● 
M17x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0175 M17x1,5  1,5 45x14 5 16,85 ● 
M18x1 6g HSS 800 N1-121001-0183 M18x1 1 45x14  5 17,88 ● 
M18x1 6g HSS 800LH N1-111001-0183 M18x1  1 45x14  5 17,88  ● 
M18x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0183 M18x1  1 45x14  5 17,88 
M18x1 6g HSS MS N1-164001-0183 M18x1  1 45x14  5 17,88  ● 
M18x1 6g HSSE INOX N2-188001-0183 M18x1  1 45x14  5 17,88  ● 
M18x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0185 M18x1,5 1,5 45x14  5 17,85 ● 
M18x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0185 M18x1,5  1,5 45x14  5 17,85 ● 
M18x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0185 M18x1,5  1,5 45x14  5 17,85
M18x1,5 6g HSS MS N1-164001-0185 M18x1,5  1,5 45x14  5 17,85 ● 
M18x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0185 M18x1,5  1,5 45x14  5 17,85 ● 
M18x2 6g HSS 800 N1-121001-0186 M18x2 2 45x14 5 17,82 ● 
M18x2 6g HSS 800LH N1-111001-0186 M18x2 2 45x14 5 17,82  ● 
M18x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0186 M18x2 2 45x14 5 17,82 
M18x2 6g HSS MS N1-164001-0186 M18x2 2 45x14 5 17,82 
M18x2 6g HSSE INOX N2-188001-0186 M18x2 2 45x14 5 17,82 
M20x1 6g HSS 800 N1-121001-0203 M20x1 1 45x14 6 19,80
M20x1 6g HSS 800LH N1-111001-0203 M20x1  1 45x14  6 19,80
M20x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0203 M20x1  1 45x14  6 19,80
M20x1 6g HSS MS N1-164001-0203 M20x1  1 45x14  6 19,80
M20x1 6g HSSE INOX N2-188001-0203 M20x1  1 45x14  6 19,80
M20x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0205 M20x1,5 1,5 45x14 6 19,85 ● 
M20x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0205 M20x1,5  1,5 45x14  6 19,85 
M20x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0205 M20x1,5  1,5 45x14  6 19,85 
M20x1,5 6g HSS MS N1-164001-0205 M20x1,5  1,5 45x14  6 19,85 
M20x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0205 M20x1,5  1,5 45x14  6 19,85 
M20x2 6g HSS 800 N1-121001-0206 M20x2 2 45x14 6 19,82 ● 
M20x2 6g HSS 800LH N1-111001-0206 M20x2  2 45x14 6 19,82 ● 
M20x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0206 M20x2  2 45x14 6 19,82
M20x2 6g HSS MS N1-164001-0206 M20x2  2 45x14 6 19,82 ● 
M20x2 6g HSSE INOX N2-188001-0206 M20x2  2 45x14 6 19,82 ● 
M22x1 6g HSS 800 N1-121001-0223 M22x1 1 55x16 6 21,88 ● 
M22x1 6g HSS 800LH N1-111001-0223 M22x1 1 55x16  6 21,88 
M22x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0223 M22x1 1 55x16  6 21,88 
M22x1 6g HSS MS N1-164001-0223 M22x1 1 55x16  6 21,88  ● 
M22x1 6g HSSE INOX N2-188001-0223 M22x1 1 55x16  6 21,88 
M22x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0225 M22x1,5 1,5 55x16  6 21,85 ● 
M22x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0225 M22x1,5  1,5 55x16  6 21,85  ● 
M22x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0225 M22x1,5  1,5 55x16  6 21,85  ● 
M22x1,5 6g HSS MS N1-164001-0225 M22x1,5  1,5 55x16  6 21,85  ● 
M22x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0225 M22x1,5  1,5 55x16  6 21,85  ● 
M22x2 6g HSS 800 N1-121001-0226 M22x2 2 55x16  6 21,82 ● 
M22x2 6g HSS 800LH N1-111001-0226 M22x2  2 55x16  6 21,82  ● 
M22x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0226 M22x2  2 55x16  6 21,82 
M22x2 6g HSS MS N1-164001-0226 M22x2  2 55x16  6 21,82  ● 
M22x2 6g HSSE INOX N2-188001-0226 M22x2  2 55x16  6 21,82  ● 
M24x1 6g HSS 800 N1-121001-0243 M24x1 1 55x16  6 23,88 ● 
M24x1 6g HSS 800LH N1-111001-0243 M24x1  1 55x16  6 23,88  ● 
M24x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0243 M24x1  1 55x16  6 23,88 
M24x1 6g HSS MS N1-164001-0243 M24x1  1 55x16  6 23,88  ● 
M24x1 6g HSSE INOX N2-188001-0243 M24x1  1 55x16  6 23,88  ● 
M24x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0245 M24x1,5 1,5 55x16  6 23,85
M24x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0245 M24x1,5 1,5 55x16  6 23,85  ● 
M24x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0245 M24x1,5 1,5 55x16  6 23,85  ● 
M24x1,5 6g HSS MS N1-164001-0245 M24x1,5 1,5 55x16  6 23,85  ● 
M24x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0245 M24x1,5 1,5 55x16  6 23,85 
M24x2 6g HSS 800 N1-121001-0246 M24x2 2 55x16  6 23,82 ● 
M24x2 6g HSS 800LH N1-111001-0246 M24x2 2 55x16  6 23,82  ● 
M24x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0246 M24x2 2 55x16  6 23,82 
M24x2 6g HSS MS N1-164001-0246 M24x2 2 55x16  6 23,82 
M24x2 6g HSSE INOX N2-188001-0246 M24x2 2 55x16  6 23,82 
M25x1 6g HSS 800 N1-121001-0253 M25x1 1 55x16 6 24,88 ● 
M25x1 6g HSS 800LH N1-111001-0253 M25x1 1 55x16 6 24,88
M25x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0253 M25x1 1 55x16 6 24,88
M25x1 6g HSS MS N1-164001-0253 M25x1 1 55x16 6 24,88
M25x1 6g HSSE INOX N2-188001-0253 M25x1 1 55x16 6 24,88
M25x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0255 M25x1,5 1,5 55x16 6 24,85 ● 
M25x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0255 M25x1,5 1,5 55x16 6 24,85 
M25x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0255 M25x1,5 1,5 55x16 6 24,85 
M25x1,5 6g HSS MS N1-164001-0255 M25x1,5 1,5 55x16 6 24,85 
M25x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0255 M25x1,5 1,5 55x16 6 24,85 
M25x2 6g HSS 800 N1-121001-0256 M25x2 2 55x16 6 24,82 ● 
M25x2 6g HSS 800LH N1-111001-0256 M25x2  2 55x16 6 24,82
M25x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0256 M25x2  2 55x16  6 24,82
M25x2 6g HSS MS N1-164001-0256 M25x2  2 55x16  6 24,82
M25x2 6g HSSE INOX N2-188001-0256 M25x2  2 55x16  6 24,82
M26x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0265 M26x1,5 1,5 55x16  6 25,85 ● 
M26x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0265 M26x1,5 1,5 55x16  6 25,85
M26x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0265 M26x1,5 1,5 55x16  6 25,85
M26x1,5 6g HSS MS N1-164001-0265 M26x1,5 1,5 55x16  6 25,85
M26x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0265 M26x1,5 1,5 55x16  6 25,85
M27x1 6g HSS 800 N1-121001-0273 M27x1 1 65x18 6 26,88 ● 
M27x1 6g HSS 800LH N1-111001-0273 M27x1  1 65x18  6 26,88
M27x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0273 M27x1  1 65x18  6 26,88
M27x1 6g HSS MS N1-164001-0273 M27x1  1 65x18  6 26,88
M27x1 6g HSSE INOX N2-188001-0273 M27x1  1 65x18  6 26,88
M27x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0275 M27x1,5 1,5 65x18  6 26,85 ● 
M27x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0275 M27x1,5  1,5 65x18  6 26,85 
M27x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0275 M27x1,5  1,5 65x18  6 26,85 
M27x1,5 6g HSS MS N1-164001-0275 M27x1,5  1,5 65x18  6 26,85 
M27x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0275 M27x1,5  1,5 65x18  6 26,85 
M27x2 6g HSS 800 N1-121001-0276 M27x2 2 65x18  6 26,82 ● 
M27x2 6g HSS 800LH N1-111001-0276 M27x2  2 65x18  6 26,82 
M27x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0276 M27x2  2 65x18  6 26,82 
M27x2 6g HSS MS N1-164001-0276 M27x2  2 65x18  6 26,82 
M27x2 6g HSSE INOX N2-188001-0276 M27x2  2 65x18  6 26,82 
M28x1 6g HSS 800 N1-121001-0283 M28x1 1 65x18  6 27,88 ○ 
M28x1 6g HSS 800LH N1-111001-0283 M28x1 1 65x18  6 27,88
M28x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0283 M28x1 1 65x18  6 27,88 ○ 
M28x1 6g HSS MS N1-164001-0283 M28x1 1 65x18  6 27,88 ○ 
M28x1 6g HSSE INOX N2-188001-0283 M28x1 1 65x18  6 27,88 ○ 
M28x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0285 M28x1,5 1,5 65x18  6 27,85 ● 
M28x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0285  M28x1,5  1,5 65x18  6 27,85  ○ 
M28x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0285 M28x1,5  1,5 65x18  6 27,85  ○ 
M28x1,5 6g HSS MS N1-164001-0285 M28x1,5  1,5 65x18  6 27,85  ○ 
M28x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0285 M28x1,5  1,5 65x18 6 27,85  ○ 
M28x2 6g HSS 800 N1-121001-0286 M28x2 2 65x18  6 27,82 ● 
M28x2 6g HSS 800LH N1-111001-0286 M28x2  2 65x18  6 27,82 ○ 
M28x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0286 M28x2  2 65x18  6 27,82 ○ 
M28x2 6g HSS MS N1-164001-0286 M28x2  2 65x18  6 27,82 ○ 
M28x2 6g HSSE INOX N2-188001-0286 M28x2  2 65x18  6 27,82 ○ 
M30x1 6g HSS 800 N1-121001-0303 M30x1 1 65x18  6 29,88 ● 
M30x1 6g HSS 800LH N1-111001-0303 M30x1 1 65x18  6 29,88 
M30x1 6g HSS 800SPN N1-141001-0303 M30x1 1 65x18  6 29,88 
M30x1 6g HSS MS N1-164001-0303 M30x1 1 65x18  6 29,88 
M30x1 6g HSSE INOX N2-188001-0303 M30x1 1 65x18  6 29,88 
M30x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0305 M30x1,5 1,5 65x18  6 29,85 ● 
M30x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0305 M30x1,5  1,5 65x18  6 29,85
M30x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0305 M30x1,5  1,5 65x18  6 29,85
M30x1,5 6g HSS MS N1-164001-0305 M30x1,5  1,5 65x18  6 29,85
M30x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0305 M30x1,5  1,5 65x18 6 29,85
M30x2 6g HSS 800 N1-121001-0306 M30x2 2 65x18  6 29,82 ● 
M30x2 6g HSS 800LH N1-111001-0306 M30x2 2 65x18  6 29,82
M30x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0306 M30x2 2 65x18  6 29,82
M30x2 6g HSS MS N1-164001-0306 M30x2 2 65x18  6 29,82
M30x2 6g HSSE INOX N2-188001-0306 M30x2 2 65x18  6 29,82
M30x3 6g HSS 800 N1-121001-0307 M30x3 3 65x25 6 29,76 ● 
M30x3 6g HSS 800LH N1-111001-0307 M30x3 3 65x25  6 29,76
M30x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0307 M30x3 3 65x25  6 29,76
M30x3 6g HSS MS N1-164001-0307 M30x3 3 65x25  6 29,76
M30x3 6g HSSE INOX N2-188001-0307 M30x3 3 65x25  6 29,76
M32x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0325 M32x1,5 1,5 65x18 7 31,85 ● 
M32x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0325 M32x1,5  1,5 65x18  7 31,85
M32x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0325 M32x1,5  1,5 65x18  7 31,85
M32x1,5 6g HSS MS N1-164001-0325 M32x1,5  1,5 65x18  7 31,85
M32x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0325 M32x1,5  1,5 65x18  7 31,85
M32x2 6g HSS 800 N1-121001-0326 M32x2 2 65x18  7 31,82 ● 
M32x2 6g HSS 800LH N1-111001-0326 M32x2  2 65x18  7 31,82
M32x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0326 M32x2  2 65x18  7 31,82
M32x2 6g HSS MS N1-164001-0326 M32x2  2 65x18  7 31,82
M32x2 6g HSSE INOX N2-188001-0326 M32x2  2 65x18  7 31,82
M33x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0335 M33x1,5 1,5 65x18 7 32,85 ● 
M33x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0335 M33x1,5  1,5 65x18  7 32,85 
M33x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0335 M33x1,5  1,5 65x18  7 32,85 
M33x1,5 6g HSS MS N1-164001-0335 M33x1,5  1,5 65x18  7 32,85 
M33x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0335 M33x1,5  1,5 65x18  7 32,85 
M33x2 6g HSS 800 N1-121001-0336 M33x2 2 65x18  7 32,82 ● 
M33x2 6g HSS 800LH N1-111001-0336 M33x2  2 65x18  7 32,82
M33x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0336 M33x2 2 65x18  7 32,82
M33x2 6g HSS MS N1-164001-0336 M33x2 2 65x18  7 32,82
M33x2 6g HSSE INOX N2-188001-0336 M33x2 2 65x18  7 32,82
M33x3 6g HSS 800 N1-121001-0337 M33x3 3 65x25 7 32,76 ● 
M33x3 6g HSS 800LH N1-111001-0337 M33x3 3 65x25 7 32,76
M33x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0337 M33x3 3 65x25 7 32,76
M33x3 6g HSS MS N1-164001-0337 M33x3 3 65x25 7 32,76
M33x3 6g HSSE INOX N2-188001-0337 M33x3 3 65x25 7 32,76
M35x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0355 M35x1,5 1,5 65x18 7 34,85 ● 
M35x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0355 M35x1,5 1,5 65x18  7 34,85
M35x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0355 M35x1,5 1,5 65x18  7 34,85
M35x1,5 6g HSS MS N1-164001-0355 M35x1,5 1,5 65x18  7 34,85
M35x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0355 M35x1,5 1,5 65x18  7 34,85
M36x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0365 M36x1,5 1,5 65x18 7 35,85 ● 
M36x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0365 M36x1,5 1,5 65x18 7 35,85
M36x1,5 6g HSS 800SPN  N1-141001-0365 M36x1,5 1,5 65x18 7 35,85
M36x1,5 6g HSS MS N1-164001-0365 M36x1,5 1,5 65x18 7 35,85
M36x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0365 M36x1,5 1,5 65x18 7 35,85
M36x2 6g HSS 800 N1-121001-0366 M36x2 2 65x18 7 35,82 ○ 
M36x2 6g HSS 800LH N1-111001-0366 M36x2 2 65x18 7 35,82
M36x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0366 M36x2 2 65x18 7 35,82
M36x2 6g HSS MS N1-164001-0366 M36x2 2 65x18 7 35,82
M36x2 6g HSSE INOX N2-188001-0366 M36x2 2 65x18 7 35,82
M36x3 6g HSS 800 N1-121001-0367 M36x3 3 65x25 7 35,76 ● 
M36x3 6g HSS 800LH N1-111001-0367 M36x3 3 65x25 7 35,76 ○ 
M36x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0367 M36x3 3 65x25 7 35,76
M36x3 6g HSS MS N1-164001-0367 M36x3 3 65x25 7 35,76
M36x3 6g HSSE INOX N2-188001-0367 M36x3 3 65x25 7 35,76
M38x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0385 M38x1,5 1,5 75x20 7 37,85 ● 
M38x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0385 M38x1,5 1,5 75x20 7 37,85
M38x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0385 M38x1,5 1,5 75x20 7 37,85
M38x1,5 6g HSS MS N1-164001-0385 M38x1,5 1,5 75x20 7 37,85
M38x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0385 M38x1,5 1,5 75x20 7 37,85
M39x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0395 M39x1,5 1,5 75x20 7 38,85 ● 
M39x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0395 M39x1,5 1,5 75x20 7 38,85 ○ 
M39x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0395 M39x1,5 1,5 75x20 7 38,85
M39x1,5 6g HSS MS N1-164001-0395 M39x1,5 1,5 75x20 7 38,85
M39x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0395 M39x1,5 1,5 75x20 7 38,85
M39x2 6g HSS 800 N1-121001-0396 M39x2 2 75x20 7 38,82 ● 
M39x2 6g HSS 800LH N1-111001-0396 M39x2 2 75x20 7 38,82 ○ 
M39x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0396 M39x2 2 75x20 7 38,82
M39x2 6g HSS MS N1-164001-0396 M39x2 2 75x20 7 38,82
M39x2 6g HSSE INOX N2-188001-0396 M39x2 2 75x20 7 38,82
M39x3 6g HSS 800 N1-121001-0397 M39x3 3 75x30 7 38,76 ● 
M39x3 6g HSS 800LH N1-111001-0397 M39x3 3 75x30 7 38,76 ○ 
M39x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0397 M39x3 3 75x30 7 38,76
M39x3 6g HSS MS N1-164001-0397 M39x3 3 75x30 7 38,76
M39x3 6g HSSE INOX N2-188001-0397 M39x3 3 75x30 7 38,76
M40x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0405 M40x1,5 1,5 75x20 7 39,85 ● 
M40x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0405 M40x1,5 1,5 75x20 7 39,85 ○ 
M40x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0405 M40x1,5 1,5 75x20 7 39,85
M40x1,5 6g HSS MS N1-164001-0405 M40x1,5 1,5 75x20 7 39,85
M40x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0405 M40x1,5 1,5 75x20 7 39,85
M40x2 6g HSS 800 N1-121001-0406 M40x2 2 75x20 7 39,82 ● 
M40x2 6g HSS 800LH N1-111001-0406 M40x2 2 75x20 7 39,82 ○ 
M40x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0406 M40x2 2 75x20 7 39,82
M40x2 6g HSS MS N1-164001-0406 M40x2 2 75x20 7 39,82
M40x2 6g HSSE INOX N2-188001-0406 M40x2 2 75x20 7 39,82
M40x3 6g HSS 800 N1-121001-0407 M40x3 3 75x30 7 39,76 ● 
M40x3 6g HSS 800LH N1-111001-0407 M40x3 3 75x30 7 39,76
M40x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0407 M40x3 3 75x30 7 39,76
M40x3 6g HSS MS N1-164001-0407 M40x3 3 75x30 7 39,76
M40x3 6g HSSE INOX N2-188001-0407 M40x3 3 75x30 7 39,76
M42x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0425 M42x1,5 1,5 75x20 7 41,85 ● 
M42x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0425 M42x1,5 1,5 75x20 7 41,85 ○ 
M42x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0425 M42x1,5 1,5 75x20 7 41,85
M42x1,5 6g HSS MS N1-164001-0425 M42x1,5 1,5 75x20 7 41,85
M42x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0425 M42x1,5 1,5 75x20 7 41,85
M42x2 6g HSS 800 N1-121001-0426 M42x2 2 75x20 8 41,82 ● 
M42x2 6g HSS 800LH N1-111001-0426 M42x2 2 75x20 8 41,82
M42x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0426 M42x2 2 75x20 8 41,82
M42x2 6g HSS MS N1-164001-0426 M42x2 2 75x20 8 41,82
M42x2 6g HSSE INOX N2-188001-0426 M42x2 2 75x20 8 41,82
M42x3 6g HSS 800 N1-121001-0427 M42x3 3 75x30 7 41,76 ● 
M42x3 6g HSS 800LH N1-111001-0427 M42x3 3 75x30 7 41,76 ○ 
M42x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0427 M42x3 3 75x30 7 41,76
M42x3 6g HSS MS N1-164001-0427 M42x3 3 75x30 7 41,76
M42x3 6g HSSE INOX N2-188001-0427 M42x3 3 75x30 7 41,76
M45x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0455 M45x1,5 1,5 90x22 7 44,85 ● 
M45x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0455 M45x1,5 1,5 90x22 7 44,85 ○ 
M45x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0455 M45x1,5 1,5 90x22 7 44,85
M45x1,5 6g HSS MS N1-164001-0455 M45x1,5 1,5 90x22 7 44,85 ○ 
M45x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0455 M45x1,5 1,5 90x22 7 44,85 ○ 
M45x2 6g HSS 800 N1-121001-0456 M45x2 2 90x22 7 44,82 ● 
M45x2 6g HSS 800LH N1-111001-0456 M45x2 2 90x22 7 44,82 ○ 
M45x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0456 M45x2 2 90x22 7 44,82
M45x2 6g HSS MS N1-164001-0456 M45x2 2 90x22 7 44,82
M45x2 6g HSSE INOX N2-188001-0456 M45x2 2 90x22 7 44,82
M45x3 6g HSS 800 N1-121001-0457 M45x3 3 90x36 7 44,76 ● 
M45x3 6g HSS 800LH N1-111001-0457 M45x3 3 90x36 7 44,76
M45x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0457 M45x3 3 90x36 7 44,76
M45x3 6g HSS MS N1-164001-0457 M45x3 3 90x36 7 44,76
M45x3 6g HSS INOX N2-188001-0457 M45x3 3 90x36 7 44,76
M48x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0485 M48x1,5 1,5 90x22 7 47,85 ● 
M48x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0485 M48x1,5 1,5 90x22 7 47,85 ○ 
M48x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0485 M48x1,5 1,5 90x22 7 47,85
M48x1,5 6g HSS MS N1-164001-0485 M48x1,5 1,5 90x22 7 47,85
M48x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0485 M48x1,5 1,5 90x22 7 47,85 ○ 
M48x2 6g HSS 800 N1-121001-0486 M48x2 2 90x22 7 47,82 ● 
M48x2 6g HSS 800LH N1-111001-0486 M48x2 2 90x22 7 47,82 ○ 
M48x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0486 M48x2 2 90x22 7 47,82
M48x2 6g HSS MS N1-164001-0486 M48x2 2 90x22 7 47,82
M48x2 6g HSSE INOX N2-188001-0486 M48x2 2 90x22 7 47,82
M48x3 6g HSS 800 N1-121001-0487 M48x3 3 90x36 7 47,76 ● 
M48x3 6g HSS 800LH N1-111001-0487 M48x3 3 90x36 7 47,76 ○ 
M48x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0487 M48x3 3 90x36 7 47,76
M48x3 6g HSS MS N1-164001-0487 M48x3 3 90x36 7 47,76
M48x3 6g HSSE INOX N2-188001-0487 M48x3 3 90x36 7 47,76
M48x4 6g HSS 800 N1-121001-0488 M48x4 4 90x36 7 47,73 ● 
M48x4 6g HSS 800LH N1-111001-0488 M48x4 4 90x36 7 47,73 ○ 
M48x4 6g HSS 800SPN N1-141001-0488 M48x4 4 90x36 7 47,73 ○ 
M48x4 6g HSS MS N1-164001-0488 M48x4 4 90x36 7 47,73 ○ 
M48x4 6g HSSE INOX N2-188001-0488 M48x4 4 90x36 7 47,73 ○ 
M50x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0505 M50x1,5 1,5 90x22 8 49,85 ● 
M50x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0505 M50x1,5 1,5 90x22 8 49,85 ○ 
M50x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0505 M50x1,5 1,5 90x22 8 49,85 ○ 
M50x1,5 6g HSS MS N1-164001-0505 M50x1,5 1,5 90x22 8 49,85 ○ 
M50x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0505 M50x1,5 1,5 90x22 8 49,85 ○ 
M50x2 6g HSS 800 N1-121001-0506 M50x2 2 90x22 8 49,82 ● 
M50x2 6g HSS 800LH N1-111001-0506 M50x2 2 90x22 8 49,82 ○ 
M50x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0506 M50x2 2 90x22 8 49,82 ○ 
M50x2 6g HSS MS N1-164001-0506 M50x2 2 90x22 8 49,82 ○ 
M50x2 6g HSSE INOX N2-188001-0506 M50x2 2 90x22 8 49,82 ○ 
M50x3 6g HSS 800 N1-121001-0507 M50x3 3 90x36 8 49,76 ● 
M50x3 6g HSS 800LH N1-111001-0507 M50x3 3 90x36 8 49,76 ○ 
M50x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0507 M50x3 3 90x36 8 49,76 ○ 
M50x3 6g HSS MS N1-164001-0507 M50x3 3 90x36 8 49,76
M50x3 6g HSSE INOX N2-188001-0507 M50x3 3 90x36 8 49,76 ○ 
M52x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0525 M52x1,5 1,5 90x22 8 51,85 ● 
M52x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0525 M52x1,5 1,5 90x22 8 51,85 ○ 
M52x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0525 M52x1,5 1,5 90x22 8 51,85 ○ 
M52x1,5 6g HSS MS N1-164001-0525 M52x1,5 1,5 90x22 8 51,85 ○ 
M52x1,5 6g HSSE INOX N1-188001-0525 M52x1,5 1,5 90x22 8 51,85 ○ 
M52x2 6g HSS 800 N1-121001-0526 M52x2 2 90x22 8 51,82 ● 
M52x2 6g HSS 800LH N1-111001-0526 M52x2 2 90x22 8 51,82 ○ 
M52x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0526 M52x2 2 90x22 8 51,82 ○ 
M52x2 6g HSS MS N1-164001-0526 M52x2 2 90x22 8 51,82
M52x2 6g HSSE INOX N2-188001-0526 M52x2 2 90x22 8 51,82 ○ 
M52x3 6g HSS 800 N1-121001-0527 M52x3 3 90x36 8 51,76 ● 
M52x3 6g HSS 800LH N1-111001-0527 M52x3 3 90x36 8 51,76 ○ 
M52x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0527 M52x3 3 90x36 8 51,76 ○ 
M52x3 6g HSS MS N1-164001-0527 M52x3 3 90x36 8 51,76 ○ 
M52x3 6g HSSE INOX N2-188001-0527 M52x3 3 90x36 8 51,76
M52x4 6g HSS 800 N1-121001-0528 M52x4 4 90x36 8 51,73 ● 
M52x4 6g HSS 800LH N1-111001-0528 M52x4 4 90x36 8 51,73 ○ 
M52x4 6g HSS 800SPN N1-141001-0528 M52x4 4 90x36 8 51,73 ○ 
M52x4 6g HSS MS N1-164001-0528 M52x4 4 90x36 8 51,73 ○ 
M52x4 6g HSSE INOX N2-188001-0528 M52x4 4 90x36 8 51,73
M55x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0555 M55x1,5 1,5 105x22 8 54,85
M55x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0555 M55x1,5 1,5 105x22 8 54,85 ○ 
M55x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0555 M55x1,5 1,5 105x22 8 54,85 ○ 
M55x1,5 6g HSS MS N1-164001-0555 M55x1,5 1,5 105x22 8 54,85 ○ 
M55x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0555 M55x1,5 1,5 105x22 8 54,85 ○ 
M55x2 6g HSS 800 N1-121001-0556 M55x2 2 105x22 7 54,82 ● 
M55x2 6g HSS 800LH N1-111001-0556 M55x2 2 105x22 7 54,82 ○ 
M55x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0556 M55x2 2 105x22 7 54,82 ○ 
M55x2 6g HSS MS N1-164001-0556 M55x2 2 105x22 7 54,82 ○ 
M55x2 6g HSSE INOX N2-188001-0556 M55x2 2 105x22 7 54,82 ○ 
M55x3 6g HSS 800 N1-121001-0557 M55x3 3 105x36 7 54,76 ● 
M55x3 6g HSS 800LH N1-111001-0557 M55x3 3 105x36 7 54,76
M55x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0557 M55x3 3 105x36 7 54,76 ○ 
M55x3 6g HSS MS N1-164001-0557 M55x3 3 105x36 7 54,76 ○ 
M55x3 6g HSSE INOX N2-188001-0557 M55x3 3 105x36 7 54,76 ○ 
M55x4 6g HSS 800 N1-121001-0558 M55x4 4 105x36 7 54,73 ● 
M55x4 6g HSS 800LH N1-111001-0558 M55x4 4 105x36 7 54,73 ○ 
M55x4 6g HSS 800SPN N1-141001-0558 M55x4 4 105x36 7 54,73 ○ 
M55x4 6g HSS MS N1-164001-0558 M55x4 4 105x36 7 54,73 ○ 
M55x4 6g HSSE INOX N2-188001-0558 M55x4 4 105x36 7 54,73
M56x1,5 6g HSS 800 N1-121001-0565 M56x1,5 1,5 105x22 8 55,85 ● 
M56x1,5 6g HSS 800LH N1-111001-0565 M56x1,5 1,5 105x22 8 55,85 ○ 
M56x1,5 6g HSS 800SPN N1-141001-0565 M56x1,5 1,5 105x22 8 55,85 ○ 
M56x1,5 6g HSS MS N1-164001-0565 M56x1,5 1,5 105x22 8 55,85 ○ 
M56x1,5 6g HSSE INOX N2-188001-0565 M56x1,5 1,5 105x22 8 55,85 ○ 
M56x2 6g HSS 800 N1-121001-0566 M56x2 2 105x22 8 55,82 ● 
M56x2 6g HSS 800LH N1-111001-0566 M56x2 2 105x22 8 55,82 ○ 
M56x2 6g HSS 800SPN N1-141001-0566 M56x2 2 105x22 8 55,82 ○ 
M56x2 6g HSS MS N1-164001-0566 M56x2 2 105x22 8 55,82 ○ 
M56x2 6g HSSE INOX N2-188001-0566 M56x2 2 105x22 8 55,82 ○ 
M56x3 6g HSS 800 N1-121001-0567 M56x3 3 105x36 8 55,76
M56x3 6g HSS 800LH N1-111001-0567 M56x3 3 105x36 8 55,76
M56x3 6g HSS 800SPN N1-141001-0567 M56x3 3 105x36 8 55,76 ○ 
M56x3 6g HSS MS N1-164001-0567 M56x3 3 105x36 8 55,76 ○ 
M56x3 6g HSSE INOX N2-188001-0567 M56x3 3 105x36 8 55,76 ○ 
M56x4 6g HSS 800 N1-121001-0568 M56x4 4 105x36 7 55,73 ● 
M56x4 6g HSS 800LH N1-111001-0568 M56x4 4 105x36 7 55,73 ○ 
M56x4 6g HSS 800SPN N1-141001-0568 M56x4 4 105x36 7 55,73 ○ 
M56x4 6g HSS MS N1-164001-0568 M56x4 4 105x36 7 55,73 ○ 
M56x4 6g HSSE INOX N2-188001-0568 M56x4 4 105x36 7 55,73 ○ 

 4. Narzynki maszynowe do gwintów amerykańskich zunifikowanych UNC

 narz UNC

 W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568..
Index w kataloguUNCØd11"/PP
[mm]
DxE
[mm]
W
[ilość]
Ø Wałek
[mm]
Dostępność
No 5 - 40 UNC 2A HSS 800 N1-121001-4105 No 5 - 40 3,175 40 0,635 20x5 3 3,09
No 6 - 32 UNC 2A HSS 800 N1-121001-4106 No 6 - 32 3,505 32 0,794 20x5 3 3,41
No 8 - 32 UNC 2A HSS 800 N1-121001-4108 No 8 - 32 4,166 32 0,794 20x7 3 4,07
No 10 - 24 UNC 2A HSS 800 N1-121001-4110 No 10 - 24 4,826 24 1,058 20x7 3 4,71
No 12 - 24 UNC 2A HSS 800 N1-121001-4112 No 12 - 24 5,486 24 1,058 20x7 4 5,37 ● 
1/4 - 20 UNC 2A 800 N1-121001-4127 1/4 - 20 6,35 24 1,270 20x7 4 6,22 ● 
5/16 - 18 UNC 2A 800 N1-121001-4128 5/16 - 20 7,938 20 1,411 25x9 4 7,80 ● 
3/8 - 16 UNC 2A 800 N1-121001-4129 3/8 - 16 9,525 16 1,588 30x11 4 9,37 ● 
7/16 - 14 UNC 2A 800 N1-121001-4130 7/16 - 14 11,112 14 1,814 30x11 4 10,95 ● 
1/2 - 13 UNC 2A 800 N1-121001-4131 1/2 - 13 12,7 13 1,954 38x14 4 12,52 ● 
9/16 - 12 UNC 2A 800 N1-121001-4132 9/16 - 12 14,288 12 2,117 38x14 4 14,10 ● 
5/8 - 11 UNC 2A 800 N1-121001-4133 5/8 - 11 15,875 11 2,309 45x18 5 15,68 ● 
3/4 - 10 UNC 2A 800 N1-121001-4135 3/4 - 10 19,05 10 2,504 45x18 5 18,84 ● 
7/8 - 9 UNC 2A 800 N1-121001-4137 7/8 - 9 22,225 9 2,822 55x22 5 22,00 ● 
1 - 8 UNC 2A 800 N1-121001-4139 1 - 8 25,4 8 3,175 55x22 5 25,16 ● 
1.1/8 - 7 UNC 2A 800 N1-121001-4141 1.1/8 - 7 28,575 7 3,629 65x25 5 28,31 ○ 
1.1/4 - 7 UNC 2A 800 N1-121001-4143 1.1/4 - 7 31,75 7 3,629 65x25 6 31,49 ○ 
1.3/8 - 6 UNC 2A 800 N1-121001-4145 1.3/8 - 6 34,925 6 4,233 65x25 7 34,63 ○ 
1.1/2 - 6 UNC 2A 800 N1-121001-4147 1.1/2 - 6 38,1 6 4,233 75x30 6 37,80
1.3/4 - 5 UNC 2A 800 N1-121001-4151 1.3/4 - 5 44,45 5 5,080 90x36 6 44,12 ○ 
2 - 4.1/2 UNC 2A 800 N1-121001-4155 2 - 4.1/2 50,8 4.1/2 5,645 90x36 7 50,45

 

 5. Narzynki maszynowe do gwintów amerykańskich zunifikowanych UNF

narz UNC

 W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568..
Index w kataloguUNFØd11"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø Wałek
[mm]
Dostępność
No 5 - 44 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4205 No 5 - 44 3,175 44 0,577 20x5 3 3,10 ● 
No 6 - 40 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4206 No 6 - 10 3,505 40 0,635 20x5 3 3,42
No 8 - 36 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4208 No 8 - 36 4,166 36 0,705 20x7 3 4,08
No10 - 32 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4210 No 10 - 32 4,826 32 0,794 20x7 3 4,73
No 12 - 28 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4212 No 12 - 28 5,486 28 0,907 20x7 4 5,38
1/4 - 28 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4227 1/4 - 28 6,35 28 0,907 20x7 4 6,24
5/16 - 24 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4228 5/16 - 24 7,938 24 1,058 25x9 5 7,82
3/8 - 24 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4229 3/8 - 24 9,525 24 1,058 30x11 4 9,41
7/16 - 20 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4230 7/16 - 24 11,112 20 1,27 30x11 5 10,98
1/2 - 20 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4231 1/2 - 20 12,7 20 1,27 38x10 5 12,56 ● 
9/16 - 18 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4232 9/16 - 18 14,288 18 1,411 38x10 5 14,14 ● 
5/8 - 18 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4233 5/8 - 18 15,875 18 1,411 45x14 5 15,73 ● 
3/4 - 16 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4235 3/4 - 16 19,05 16 1,588 45x14 6 18,89 ● 
7/8 - 14 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4237 7/8 - 14 22,225 14 1,814 55x16 5 22,05 ● 
1 - 12 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4239 1 - 12 25,4 12 2,117 55x16 6 25,21 ● 
1.1/8 - 12 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4241 1.1/8 - 12 28,575 12 2,117 65x18 6 28,38 ○ 
1.1/4 - 12 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4243 1.1/4 - 12 31,75 12 2,117 65x18 6 31,55 ○ 
1.3/8 - 12 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4245 1.3/8 - 12 34,925 12 2,117 65x18 7 34,73 ○ 
1.1/2 - 12 UNF 2A HSS 800 N1-121001-4247 1.1/12 - 12 38,1 12 2,117 75x20 8 37,90 ○ 

 

 6. Narzynki maszynowe do gwintów rurowych walcowych G (DIN-ISO228)

narz G

 W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
LH - do gwintu lewego
SPN - skośna powierzchnia natarcia (na rysunku "budowa narzynki" - szczegół A - kąt y2)
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN24231..
Index w kataloguGØd11"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø Wałek
[mm]
Dostępność
G 1/8 HSS 800 N1-121001-3123 1/8 9,73 28 0,907 30x11 4 9,62 ● 
G 1/8 HSS 800LH N1-111001-3123 1/8 9,73 28 0,907 30x11 4 9,62 ○ 
G 1/8 HSS MS N1-164001-3123 1/8 9,73 28 0,907 30x11 4 9,62 ● 
G 1/8 HSSE INOX N2-188001-3123 1/8 9,73 28 0,907 30x11 4 9,62 ● 
G 1/4 HSS 800 N1-121001-3127 1/4 13,16 19 1,337 38x10 4 13,03 ● 
G 1/4 HSS 800LH N1-111001-3127 1/4 13,16 19 1,337 38x10 4 13,03
G 1/4 HSS MS N1-164001-3127 1/4 13,16 19 1,337 38x10 4 13,03 ● 
G 1/4 HSSE INOX N2-188001-3127 1/4 13,16 19 1,337 38x10 4 13,03 ● 
G 3/8 HSS 800 N1-121001-3129 3/8 16,66 19 1,337 45x14 5 16,54
G 3/8 HSS 800LH N1-111001-3129 3/8 16,66 19 1,337 45x14 5 16,54
G 3/8 HSS MS N1-164001-3129 3/8 16,66 19 1,337 45x14 5 16,54
G 3/8 HSSE INOX N2-188001-3129 3/8 16,66 19 1,337 45x14 5 16,54
G 1/2 HSS 800 N1-121001-3131 1/2 20,96 14 1,814 45x14 6 20,81
G 1/2 HSS 800LH N1-111001-3131 1/2 20,96 14 1,814 45x14 6 20,81
G 1/2 HSS MS N1-164001-3131 1/2 20,96 14 1,814 45x14 6 20,81 ● 
G 1/2 HSSE INOX N2-188001-3131 1/2 20,96 14 1,814 45x14 6 20,81 ● 
G 5/8 HSS 800 N1-121001-3133 5/8 22,91 14 1,814 55x16 5 22,77 ● 
G 5/8 HSS 800LH N1-111001-3133 5/8 22,91 14 1,814 55x16 5 22,77 ○ 
G 5/8 HSS MS N1-164001-3133 5/8 22,91 14 1,814 55x16 5 22,77 ○ 
G 5/8 HSSE INOX N2-188001-3133 5/8 22,91 14 1,814 55x16 5 22,77 ○ 
G 3/4 HSS 800 N1-121001-3135 3/4 26,44 14 1,814 55x16 6 26,30 ● 
G 3/4 HSS 800LH N1-111001-3135 3/4 26,44 14 1,814 55x16 6 26,30
G 3/4 HSS MS N1-164001-3135 3/4 26,44 14 1,814 55x16 6 26,30
G 3/4 HSSE INOX N2-188001-3135 3/4 26,44 14 1,814 55x16 6 26,30
G 7/8 HSS 800 N1-121001-3137 7/8 30,20 14 1,814 65x18 6 30,06 ● 
G 7/8 HSS 800LH N1-111001-3137 7/8 30,20 14 1,814 65x18 6 30,06 ○ 
G 7/8 HSS MS N1-164001-3137 7/8 30,20 14 1,814 65x18 6 30,06 ○ 
G 7/8 HSSE INOX N2-188001-3137 7/8 30,20 14 1,814 65x18 6 30,06 ○ 
G 1 HSS 800 N1-121001-3139 1 33,25 11 2,309 65x18 7 33,07 ● 
G 1 HSS 800LH N1-111001-3139 1 33,25 11 2,309 65x18 7 33,07
G 1 HSS MS N1-164001-3139 1 33,25 11 2,309 65x18 7 33,07
G 1 HSSE INOX N2-188001-3139 1 33,25 11 2,309 65x18 7 33,07
G 1.1/8 HSS 800 N1-121001-3141 1.1/8 37,90 11 2,309 75x20 7 37,72 ○ 
G 1.1/8 HSS 800LH N1-111001-3141 1.1/8 37,90 11 2,309 75x20 7 37,72 ○ 
G 1.1/8 HSS MS N1-164001-3141 1.1/8 37,90 11 2,309 75x20 7 37,72 ○ 
G 1.1/8 HSSE INOX N2-188001-3141 1.1/8 37,90 11 2,309 75x20 7 37,72 ○ 
G 1.1/4 HSS 800  N1-121001-3143 1.1/4 41,91 11 2,309 75x20 8 41,73 ● 
G 1.1/4 HSS 800LH N1-111001-3143 1.1/4 41,91 11 2,309 75x20 8 41,73 ○ 
G 1.1/4 HSS MS N1-164001-3143 1.1/4 41,91 11 2,309 75x20 8 41,73
G 1.1/4 HSSE INOX N2-188001-3143 1.1/4 41,91 11 2,309 75x20 8 41,73
G 1.3/8 HSS 800 N1-121001-3145 1.3/8 44,32 11 2,309 90x22 7 44,14
G 1.3/8 HSS 800LH N1-111001-3145 1.3/8 44,32 11 2,309 90x22 7 44,14
G 1.3/8 HSS MS N1-164001-3145 1.3/8 44,32 11 2,309 90x22 7 44,14
G 1.3/8 HSSE INOX N2-188001-3145 1.3/8 44,32 11 2,309 90x22 7 44,14
G 1.1/2 HSS 800 N1-121001-3147 1.1/2 47,80 11 2,309 90x22 7 47,62
G 1.1/2 HSS 800LH N1-111001-3147 1.1/2 47,80 11 2,309 90x22 7 47,62
G 1.1/2 HSS MS N1-164001-3147 1.1/2 47,80 11 2,309 90x22 7 47,62
G 1.1/2 HSSE INOX N2-188001-3147 1.1/2 47,80 11 2,309 90x22 7 47,62
G 1.3/4 HSS 800 N1-121001-3151 1.3/4 53,75 11 2,309 105x22 8 53,57
G 1.3/4 HSS 800LH N1-111001-3151 1.3/4 53,75 11 2,309 105x22 8 53,57
G 1.3/4 HSS MS N1-164001-3151 1.3/4 53,75 11 2,309 105x22 8 53,57
G 1.3/4 HSSE INOX N2-188001-3151 1.3/4 53,75 11 2,309 105x22 8 53,57
G 2 HSS 800 N1-121001-3155 2 59,61 11 2,309 105x22 8 59,43
G 2 HSS 800LH N1-111001-3155 2 59,61 11 2,309 105x22 8 59,43
G 2 HSS MS N1-164001-3155 2 59,61 11 2,309 105x22 8 59,43
G 2 HSSE INOX N2-188001-3155 2 59,61 11 2,309 105x22 8 59,43
G 2.1/4 HSS 800 N1-121001-3157 2.1/4 65,71 11 2,309 120x22 8 65,49
G 2.1/4 HSS 800LH N1-111001-3157 2.1/4 65,71 11 2,309 120x22 8 65,49
G 2.1/4 HSS MS N1-164001-3157 2.1/4 65,71 11 2,309 120x22 8 65,49
G 2.1/4 HSSE INOX N2-188001-3157 2.1/4 65,71 11 2,309 120x22 8 65,49

 

 7. Narzynki maszynowe do gwintów rurowych stożkowych R (ISO-7/1)

narz R

 W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
nakrój - 2P
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN24230..
Index w kataloguRØd1
[mm]
1"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]

Ø wałek
[mm]

Dostępność
R-1/8" HSS 800 N1-121001-3423 1/8 9,73 28 0,907 30x11 5 9,48 ● 
R-1/4" HSS 800 N1-121001-3427 1/4 13,16 19 1,337 38x14 5 12,78
R-3/8" HSS 800 N1-121001-3429 3/8 16,16 19 1,337 45x18 5 16,26
R-1/2" HSS 800 N1-121001-3431 1/2 20,96 14 1,814 55x22 5 20,44
R-3/4" HSS 800 N1-121001-3435 3/4 26,44 14 1,814 55x22 6 25,85
R-1" HSS 800 N1-121001-3439 1 32,25 11 2,309 65x25 7 32,60

8. Narzynki maszynowe do gwintów Whitwortha BSW

narz BSW

 W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568..
Index w kataloguBSWØd1
[mm]
1"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø wałek
[mm]
Dostępność
1/8 - 40 BSW HSS 800 N1-121001-7123 1/8-40 3,18 40 0,635 20x5 3 3,09
3/16 - 24 BSW HSS 800 N1-121001-7125 3/16-24 4,76 24 1,058 20x7 4 4,66
1/4 - 20 BSW HSS 800 N1-121001-7127 1/4-20 6,35 20 1,270 20x7 4 6,24
5/16 - 18 BSW HSS 800 N1-121001-7128 5/16-18 7,94 18 1,411 25x9 4 7,82
3/8 - 16 BSW HSS 800 N1-121001-7129 3/8-16 9,53 16 1,588 30x11 4 9,40
7/16 - 14 BSW HSS 800 N1-121001-7130 7/16-14 11,11 14 1,814 30x11 4 10,98
1/2 - 12 BSW HSS 800 N1-121001-7131 1/2-12 12,70 12 2,117 38x14 4 12,56
9/16 - 12 BSW HSS 800 N1-121001-7132 9/16-12 14,29 12 2,117 38x14 4 14,14
5/8 - 11 BSW HSS 800 N1-121001-7133 5/8-11 15,88 11 2,309 45x18 5 15,72
3/4 - 10 BSW HSS 800 N1-121001-7135 3/4-10 19,05 10 2,504 45x18 5 18,89
7/8 - 9 BSW HSS 800 N1-121001-7137 7/8-9 22,23 9 2,822 55x22 5 22,10
1 - 8 BSW HSS 800 N1-121001-7139 1-8 25,4 8 3,175 55x22 5 25,27

 

9. Narzynki maszynowe do gwintów drobnozwojnych Whitwortha BSF

narz BSW

  W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN22568..
Index w kataloguBSFØd1
[mm]
1"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø wałek
[mm]
Dostępność
3/16 - 32 BSF HSS 800 N1-121001-7225 3/16-32 4,76 32 0,794 20x7 4 4,76
1/4 - 26 BSF HSS 800 N1-121001-7227 1/4-26 6,35 26 0,977 20x7 4 6,25
5/16 - 22 BSF HSS 800 N1-121001-7228 5/16-22 7,94 22 1,155 25x9 4 7,83
3/8 - 20 BSF HSS 800 N1-121001-7229 3/8-20 9,53 20 1,270 30x11 4 9,41
7/16 - 18 BSF HSS 800 N1-121001-7230 7/16-18 11,11 18 1,411 30x11 5 10,99
1/2 - 16 BSF HSS 800 N1-121001-7231 1/2-16 12,70 16 1,588 38x10 5 12,57
9/16 - 16 BSF HSS 800 N1-121001-7232 9/16-16 14,29 16 1,588 38x10 4 14,16
5/8 - 14 BSF HSS 800 N1-121001-7233 5/8-14 15,88 14 1,814 45x14 4 15,73
3/4 - 12 BSF HSS 800 N1-121001-7235 3/4-12 19,05 12 2,117 45x14 5 18,89
7/8 - 11 BSF HSS 800 N1-121001-7237 7/8-11 22,23 11 2,309 55x22 5 22,11
1-10 BSF HSS 800 N1-121001-7239 1-10 25,40 10 2,504 55x22 5 25,28

 

10. Narzynki maszynowe do gwintów stożkowych rurowych NPT

narz NPT

   W, (N) - ilość otworów, ostrzy (nakrojów)
P - skok gwintu [mm]
1"/P - ilość zwoi na cal [25,4 mm]
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Oznaczenie:
DIN-EN24230..
Index w kataloguNPTØd11"/PP
[mm]
ØDxE
[mm]
W
[ilość]
Ø wałek
[mm]
Dostępność
1/8 NPT HSS 800 N1-121001-4623 1/8 9,728 27 0,941 30x11 5 9,99
1/4 NPT HSS 800 N1-121001-4627 1/4 13,157 18 1,411 38x14 5 13,26
3/8 NPT HSS 800 N1-121001-4629 3/8 16,662 18 1,411 45x18 5 16,67
1/2 NPT HSS 800 N1-121001-4631 1/2 20,955 14 1,814 45x18 6 20,71
3/4 NPT HSS 800 N1-121001-4635 3/4 26,441 14 1,814 55x22 6 26,03
1 NPT HSS 800 N1-121001-4639 1 33,249 11.1/2 2,209 65x25 7 32,59

 

 

 

 

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka