Frezy walcowo-czołowe z chwytem walcowym


Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty

DIN 327-(B,D) K


Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty, długie

NFPI


Frezy trzpieniowe do usuwania zgrzewów punktowych

NFPz


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie uniwersalne

DIN 844-(A,B) K-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie uniwersalne

DIN 844-(A-B) L-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie o ostrzach centralnych

DIN 844-(A,B) K-M-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie o ostrzach centralnych

DIN 844-(A-B) L-M-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do metali lekkich

DIN 844-(A,B) K-M-W


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do metali lekkich

DIN 844-(A,B) L-M-W


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie o ostrzach centralnych

DIN 844-(A,B) K-M-NH 50°


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie o ostrzach centralnych

DIN 844-(A,B) L-M-NH 50°


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej

DIN 844-(A,B) K-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej

DIN 844-(A,B) L-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej o ostrzach centralnych

DIN 844-(A,B) K-M-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej o ostrzach centralnych

DIN 844-(A,B) L-M-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej metali lekkich

DIN 844-(A,B) K-M-WR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej metali lekkich

DIN 844-(A,B) L-M-WR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej materiałów twardych i trudnoskrawalnych

DIN 1889-(A,B) K-M-HR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe długie, do obróbki zgrubnej mteriałów twardych i trudnoskrawalnych

DIN 1889-(A,B) L-M-HR

 

Frezy walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a


Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty

DIN 326-D


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie uniwersalne

DIN 845-B K-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie uniwersalne

DIN 845-B L-N


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej

DIN 845-B K-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie o ostrzach centralnych do obróbki zgrubnej

DIN 845-B K-M-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej

DIN 845-B L-NR


Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie o ostrzach centralnych do obróbki zgrubnej

DIN 845-B L-M-NR

 

Frezy kuliste z chwytem walcowym


Frezy trzpieniowe z czołem kulistym

DIN 327-(B,D) K-R


Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym, krótkie

DIN 1889-BA K-H


Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym, długie

DIN 1889-BA L-H

Frezy stożkowe z chwytem walcowym


Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim, krótkie

DIN 1889-EA K-H


Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim, średnio-długie

DIN 1889-EA M-H


Frezy stożkowe do matryc z czołem kulistym, krótkie

DIN 1889-FA K-H


Frezy stożkowe do matryc z czołem kulistym, średnio-długie

DIN 1889-FA M-H

Frezy 1-ostrzowe z chwytem walcowym


Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do otworów odwadniających w stolarce z PVC

NFPo


Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do metali lekkich i tworzyw sztucznych

NFPj

Frezy modułowe i nasadzane


Frezy walcowo-czołowe, nasadzane do obróbki zgrubnej z zabierakiem czołowym

DIN 1880-N, NR


Frezy walcowo-czołowe, nasadzane z zabierakiem czołowym

DIN 1880-W


Frezy modułowe krążkowe do kół zębatych o zarysie ewolwentowymm (m=0.5÷7; kpl.8 szt.)

NFMa PN-87/M 57550


Frezy modułowe krążkowe do kół zębatych o zarysie ewolwentowym (m=8)

NFMb PN-87/M 57550


Frezy krążkowe do kół łańcuchowych

NFMt PN-73/M 84161

 

Frezy FENES - informacje techniczne i legenda