Narzędzia z systemem
mocowania płytek S

Narzędzia z płytkami
mocowanymi siłami skrawania

Narzędzia z systemem
mocowania płytek C