LEGENDA

Norma
Legenda FENES Narzędzie wykonano wg normy DIN 9 Legenda FENES Narzędzie wykonano wg normy PN-89/M-5890
Geometria części skrawającej
Legenda FENES Narzędzie stożkowe określone zbieżnością przeciwległych krawędzie skrawających
Rodzaj chwytu [forma mocowania]
Legenda FENES Chwyt walcowy z zabierakiem kwadratowym wg DIN 10 Legenda FENES Chwyt toż. Morse'a z płetwą wg DIN 228-B
Legenda FENES Narzędzie nasadzane z zabierakiem czołowym wg DIN 138
Materiał części skrawającej
Legenda FENES Narzędzia pełnowęglikowe Legenda FENES Stal szybkotnąca standardowa
Legenda FENES Stal szybkotnąca z zawartością
Powłoki na części skrawającej
Legenda FENES TiAIN

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Obliczanie średnicy części skrawającej rozwiertaka:

Oznaczenia rozwiertak_czesc_skraw
 Średnica nominalna otworu
 Górny wymiar graniczny otworu
 Dolny wymiar graniczny otworu
 Tolerancja wykonania otworu
 Zapas na rozbicie
 Tolerancja wykonania rozwiertaka
 Górny wymiar graniczny rozwiertaka
 Dolny wymiar graniczny rozwiertaka

 

Granica zużycia rozwiertaka
w trakcie eksploatacji następuje wtedy, gdy dmin=Dmin
Sposób obliczania

dmax=Dmax-0.15T          dmin=Dmax-0.35T

Wartość 0.15T i o.35T zaokrągla się w górę do 0.001 mm

Parametry skrawania dla rozwiertaków:

Materiały obrabianeΦ dVc [m/min]Posuw [mm/obr]
1.1 Stale niestopowe 10÷20 8÷12 0,18÷0,22
1.2 Stale niestopowe i stopowe 10÷20 8÷12 0,18÷0,22
1.3 Stale stopowe 10÷20 6÷10 0,18÷0,22
1.4 Stale stopowe 10÷20 6÷10 0,18÷0,22
2.1 Stale nierdzewne i kwasoodporne 10÷20 6÷10 0,18÷0,22
2.2 Stale nierdzewne i kwasoodporne z podwyższoną zawartością chromu i niklu 10÷10 6÷10 0,18÷0,22
3.1 Żeliwo szare 10÷20 8÷15 0,18÷0,22
3.2 Żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe 10÷20 6÷12 0,18÷0,22
5.1 Aluminium, miedź 10 10÷20 15÷25 20÷30 0,18÷0,22
5.2 Stopy aluminium, stopy miedzi 10 10÷20 15÷25 20÷30 0,18÷0,22