WIERTŁA FENES

wiertla_rurowe

Wiertła rurowe

wiertla_rurowe

Wiertła kręte z chwytem walcowym, szlifowane

DIN-338 NWKa

wiertla_rurowe

Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a, szlifowane

DIN-345 NWKc

wiertla_rurowe

Wiertła kręte z chwytem walcowym, szlifowane

DIN 6537

wiertla_rurowe

Wiertła kręte z chwytem walcowym, szlifowane z chłodzeniem wewnętrznym

DIN 6537-AK
wiertla_rurowe

Wiertła kręte stopniowe z chwytem walcowym, szlifowane

HARRDEN 405
wiertla_rurowe

Wiertła kręte 3-ostrzowe z chwytem walcowym, szlifowane

HARRDEN 410

wiertla_rurowe

Wiertła FENES - informacje techniczne i legenda