Właściwości i zastosowanie:

  • Dopuszczalne bicie 0,01

Dane techniczne:

tuleja_zac_6499_7618_2 tuleja_zac_6499_7618
ERdDLKod
11 1 11,5 18 ER11.D01
11 2 11,5 18 ER11.D02
11 3 11,5 18 ER11.D03
11 4 11,5 18 ER11.D04
11 5 11,5 18 ER11.D05
11 6 11,5 18 ER11.D06
11 7 11,5 18 ER11.D07
16 3 17 27,5 ER16.D03
16 4 17 27,5 ER16.D04
16 5 17 27,5 ER16.D05
16 6 17 27,5 ER16.D06
16 7 17 27,5 ER16.D07
16 8 17 27,5 ER16.D08
16 9 17 27,5 ER16.D09
16 10 17 27,5 ER16.D10
20 3 21 31,5 ER20.D03
20 4 21 31,5 ER20.D04
20 5 21 31,5 ER20.D05
20 6 21 31,5 ER20.D06
20 7 21 31,5 ER20.D07
20 8 21 31,5 ER20.D08
20 9 21 31,5 ER20.D09
20 10 21 31,5 ER20.D10
20 11 21 31,5 ER20.D11
20 12 21 315 ER20.D12
20 13 21 31,5 ER20.D13
25 3 26 34 ER25.D02
25 4 26 34 ER25.D04
25 5 26 34 ER25.D05
25 6 26 34 ER25.D06
25 7 26 34 ER25.D07
25 8 26 34 ER25.D08
25 9 26 34 ER25.D09
25 10 26 34 ER25.D10
25 11 26 34 ER25.D11
25 12 26 34 ER25.D12
25 13 26 34 ER25.D13
25 14 26 34 ER25.D14
25 15 26 34 ER25.D15
25 16 26 34 ER25.D16
32 3 33 40 ER32.D03
32 4 33 40 ER32.D04
32 5 33 40 ER32.D05
32 6 33 40 ER32.D06
32 7 33 40 ER32.D07
32 8 33 40 ER32.D08
32 9 33 40 ER32.D09
32 10 33 40 ER32.D10
32 11 33 40 ER32.D11
32 12 33 40 ER32.D12
32 13 33 40 ER32.D13
32 14 33 40 ER32.D14
32 15 33 40 ER32.D15
32 16 33 40 ER32.D16
32 17 33 40 ER32.D17
32 18 33 40 ER32.D18
32 19 33 40 ER32.D19
32 20 33 40 ER32.D20
40 3 41 46 ER40.D03
40 4 41 46 ER40.D04
40 5 41 46 ER40.D05
40 6 41 46 ER40.D06
40 7 41 46 ER40.D07
40 8 41 46 ER40.D08
40 9 41 46 ER40.D09
40 10 41 46 ER40.D10
40 11 41 46 ER40.D11
40 12 41 46 ER40.D12
40 13 41 46 ER40.D13
40 14 41 46 ER40.D14
40 15 41 46 ER40.D15
40 16 41 46 ER40.D16
40 17 41 46 ER40.D17
40 18 41 46 ER40.D18
40 19 41 46 ER40.D19
40 20 41 46 ER40.D20
40 21 41 46 ER40.D21
40 22 41 46 ER40.D22
40 23 41 46 ER40.D23
40 24 41 46 ER40.D24
40 25 41 46 ER40.D25
40 26 41 46 ER40.D26

 

NORMY ER
APX tulejki normy rys
ERd1Zakres zaciskaniad2d3a AT3l1l13
max
11 1÷ 7 0,5 mm 11 11,5 18,0 6,6
16 1÷ 10 0,5 ÷ 1 mm 16 17,0 27,5 10,6
20 1÷ 13 0,5 ÷ 1 mm 20 21,0 31,5 11,5
25 1÷ 16 0,5 ÷ 1 mm 25 26,0 34,0 12
32 1÷ 20 0,5 ÷ 1 mm 32 33,0 40,0 13
40 1÷ 30 1 mm 40 41,0 46,0 15


Montaż tulejek w nakrętkach:

apx nakretkaER moc rys

Montaż tulejki zaciskowej

w nakrętce oprawki

Tulejka prawidłowo zamontowana Demontaż tulejki zaciskowej
  Aby prawidłowo zamontować tulejkę zaciskową ER w oprawce należy:
  • Tulejkę włożyć pod kątem do nakrętki
  • Zaczepić kanałkiem tulejki o mimośrodowy lub cylindryczny występ nakrętki (rys. A)
  • Wcisnąć tulejkę do nakrętki (rys. B)
  • Nakrętkę z wciśniętą tulejką skręcić z oprawką, tak aby możliwe było zamocowanie obrabianego narzędzia


Maksymalne średnice mocowania w zależności od typu tulejki ER:

apx tulejeER rys moc