Dane techniczne:

apxTULEJer-mrf
apx tulejER MRFrys
ERMDSWKod
32 4 4,5 3,4 ER32MRF.D4,5
32 4 5 4 ER32MRF.D05
32 5 5,5 4,3 ER32MRF.D5,5
32 5-6-8 6 4,9  ER32MRF.D06
32 7-10 7 5,5  ER32MRF.D07
32 8 8 6,2  ER32MRF.D08
32 9-12 9 7  ER32MRF.D09
32 10 10 8  ER32MRF.D10
32 14 11 9  ER32MRF.D11
32 16 12 9  ER32MRF.D12
32 18 14 11  ER32MRF.D14
32 20 16 12  ER32MRF.D16

NORMY ER
APX tulejki normy rys
ERd1Zakres zaciskaniad2d3a AT3l1l13
max
11 1÷ 7 0,5 mm 11 11,5 18,0 6,6
16 1÷ 10 0,5 ÷ 1 mm 16 17,0 27,5 10,6
20 1÷ 13 0,5 ÷ 1 mm 20 21,0 31,5 11,5
25 1÷ 16 0,5 ÷ 1 mm 25 26,0 34,0 12
32 1÷ 20 0,5 ÷ 1 mm 32 33,0 40,0 13
40 1÷ 30 1 mm 40 41,0 46,0 15


Montaż tulejek w nakrętkach:

apx nakretkaER moc rys

Montaż tulejki zaciskowej

w nakrętce oprawki

Tulejka prawidłowo zamontowana Demontaż tulejki zaciskowej
  Aby prawidłowo zamontować tulejkę zaciskową ER w oprawce należy:
  • Tulejkę włożyć pod kątem do nakrętki
  • Zaczepić kanałkiem tulejki o mimośrodowy lub cylindryczny występ nakrętki (rys. A)
  • Wcisnąć tulejkę do nakrętki (rys. B)
  • Nakrętkę z wciśniętą tulejką skręcić z oprawką, tak aby możliwe było zamocowanie obrabianego narzędzia


Maksymalne średnice mocowania w zależności od typu tulejki ER:

apx tulejeER rys moc