Właściwości i zastosowanie:

  • Dopuszczalne bicie 0,01
  • Max 21 BAR

Dane techniczne:

apx tulejER-RFzdj
apx tulejER-RFrys
ERdd3l1Kod
25 3 26 34 ER25RF.D03
25 4  26 34 ER25RF.D04
25 5  26 34 ER25RF.D05
25 6  26  34 ER25RF.D06
25 7  26  34 ER25RF.D07
25 8  26  34 ER25RF.D08
25 9  26 34 ER25RF.D09
25 10  26 34 ER25RF.D10
25 11  26 34 ER25RF.D11
25 12  26  34 ER25RF.D12
25 13  26  34 ER25RF.D13
25 14  26 34 ER25RF.D14
25 15 26  34 ER25RF.D15
25 16  26  34 ER25RF.D16
32 3 33 40 ER32RF.D03
32 4 33 40 ER32RF.D04
32 5 33 40 ER32RF.D05
32 6 33 40 ER32RF.D06
32 7 33 40 ER32RF.D07
32 8 33 40 ER32RF.D08
32 9 33 40 ER32RF.D09
32 10 33 40 ER32RF.D10
32 11 33 40 ER32RF.D11
32 12 33 40 ER32RF.D12
32 13 33 40 ER32RF.D13
32 14 33 40 ER32RF.D14
32 15 33 40 ER32RF.D15
32 16 33 40 ER32RF.D16
32 17 33 40 ER32RF.D17
32 18 33 40 ER32RF.D18
32 19 33 40 ER32RF.D19
32 20 33 40 ER32RF.D20
40 4 41 46 ER40RF.D04
40 5 41 46 ER40RF.D05
40 6 41 46 ER40RF.D06
40 7 41 46 ER40RF.D07
40 8 41 46 ER40RF.D08
40 9 41 46 ER40RF.D09
40 10 41 46 ER40RF.D10
40 11 41 46 ER40RF.D11
40 12 41 46 ER40RF.D12
40 13 41 46 ER40RF.D13
40 14 41 46 ER40RF.D14
40 15 41 46 ER40RF.D15
40 16 41 46 ER40RF.D16
40 17 41 46 ER40RF.D17
40 18 41 46 ER40RF.D18
40 19 41 46 ER40RF.D19
40 20 41 46 ER40RF.D20
40 21 41 46 ER40RF.D21
40 22 41 46 ER40RF.D22
40 23 41 46 ER40RF.D23
40 24 41 46 ER40RF.D24
40 25 41 46 ER40RF.D25
40 26 41 46 ER40RF.D26

NORMY ER
APX tulejki normy rys
ERd1Zakres zaciskaniad2d3a AT3l1l13
max
11 1÷ 7 0,5 mm 11 11,5 18,0 6,6
16 1÷ 10 0,5 ÷ 1 mm 16 17,0 27,5 10,6
20 1÷ 13 0,5 ÷ 1 mm 20 21,0 31,5 11,5
25 1÷ 16 0,5 ÷ 1 mm 25 26,0 34,0 12
32 1÷ 20 0,5 ÷ 1 mm 32 33,0 40,0 13
40 1÷ 30 1 mm 40 41,0 46,0 15


Montaż tulejek w nakrętkach:

apx nakretkaER moc rys

Montaż tulejki zaciskowej

w nakrętce oprawki

Tulejka prawidłowo zamontowana Demontaż tulejki zaciskowej
  Aby prawidłowo zamontować tulejkę zaciskową ER w oprawce należy:
  • Tulejkę włożyć pod kątem do nakrętki
  • Zaczepić kanałkiem tulejki o mimośrodowy lub cylindryczny występ nakrętki (rys. A)
  • Wcisnąć tulejkę do nakrętki (rys. B)
  • Nakrętkę z wciśniętą tulejką skręcić z oprawką, tak aby możliwe było zamocowanie obrabianego narzędzia


Maksymalne średnice mocowania w zależności od typu tulejki ER:

apx tulejeER rys moc