Dane techniczne:

apx tulER-M32 apx tulER-M16
apx tulER-Mdo gwint-rys
ERMDSWKod
16 3 3,5 2,7 ER16M.D3,5
16 3,5 4 3 ER16M.D04
16 4 4,5 3,4 ER16M.D4,5
16 4 5 4 ER16M.D05
16 5 5,5 4,3 ER16M.D5,5
16 5-6-8 6 4,9 ER16M.D06
16 6-8 6,3 5 ER16M.D6,3
16 7-10 7 5,5 ER16M.D07
16 8 8 6,2 ER16M.D08
16 9-12 9 7 ER16M.D09
16 10 10 8 ER16M.D10
20  3  3,5 2,7 ER20M.D3,5
20  3,5  4  3 ER20M.D04
20  4  4,5  3,4  ER20M.D4,5
20  4  5  4  ER20M.D05
20 5  5,5  4,3  ER20M.D5,5
20  5-6-8  6  4,9  ER20M.D06
20  6-8 6,3  5  ER20M.D6,3
20  7-10  7  5,5  ER20M.D07
20  8  8  6,2  ER20M.D08
20  9-12  9  7  ER20M.D09
20 10  10  8  ER20M.D10
20  14  11  9  ER20M.D11
20  14  11,2  9  ER20M.D12
25 3  3,5 2,7 ER25M.D3,5
25 3,5  4  3  ER25M.D04
25 4  4,5  3,4  ER25M.D4,5
25 4  5  4  ER25M.D05
25 5  5,5  4,3  ER25M.D5,5
25 5-6-8  6  4,9  ER25M.D06
25 6-8  6,3  5 ER25M.D6,3
25 7-10  7  5,5 ER25M.D07
25 8  8  6,2  ER25M.D08
25 9-12  9  7  ER25M.D09
25 10  10  8 ER25 M.D10
25 14  11  9  ER25M.D11
25 14  11,2  9  ER25M.D11,2
25 16  12  9  ER25M.D12
25 18  14  11  ER25M.D14
25 20  16  12  ER25M.D16
32 3 3,5 2,7 ER35M.D3,5
32 3,5 4 3 ER35M.D04
32 4 4,5 3,4 ER35M.D4,5
32 4 5 4 ER35M.D05
32 5 5,5 4,3 ER35M.D5,5
32 5-6-8 6 4,9 ER35M.D06
32 6-8 6,3 5 ER35M.D6,3
32 7-10 7 5,5 ER35M.D07
32 8 8 6,2 ER35M.D08
32 9-12 9 7 ER35M.D09
32 10 10 8 ER35M.D10
32 14 11 9 ER35M.D11
32 14 11,2 9 ER35M.D11,2
32 16 12 9 ER35M.D12
32 16 12,5 10 ER35M.D12,5
32 18 14 11 ER35M.D14
32 20 16 12 ER35M.D16
32 24 18 14,5 ER35M.D18
32 27 20 16 ER35M.D20

NORMY ER
APX tulejki normy rys
ERd1Zakres zaciskaniad2d3a AT3l1l13
max
11 1÷ 7 0,5 mm 11 11,5 18,0 6,6
16 1÷ 10 0,5 ÷ 1 mm 16 17,0 27,5 10,6
20 1÷ 13 0,5 ÷ 1 mm 20 21,0 31,5 11,5
25 1÷ 16 0,5 ÷ 1 mm 25 26,0 34,0 12
32 1÷ 20 0,5 ÷ 1 mm 32 33,0 40,0 13
40 1÷ 30 1 mm 40 41,0 46,0 15


Montaż tulejek w nakrętkach:

apx nakretkaER moc rys

Montaż tulejki zaciskowej

w nakrętce oprawki

Tulejka prawidłowo zamontowana Demontaż tulejki zaciskowej
  Aby prawidłowo zamontować tulejkę zaciskową ER w oprawce należy:
  • Tulejkę włożyć pod kątem do nakrętki
  • Zaczepić kanałkiem tulejki o mimośrodowy lub cylindryczny występ nakrętki (rys. A)
  • Wcisnąć tulejkę do nakrętki (rys. B)
  • Nakrętkę z wciśniętą tulejką skręcić z oprawką, tak aby możliwe było zamocowanie obrabianego narzędzia


Maksymalne średnice mocowania w zależności od typu tulejki ER:

apx tulejeER rys moc