Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym - TYP 7 / Ze spoiwem żywicznym

andre typ1 5 7zdj1

Właściwości i zastosowanie:

 • Niezbrojone i zbrojone pierścieniami stalowymi i/lub siatkami z włókna szklanego
 • Wzmocnione strefą z drobnego ziarna
 • Stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych ogólnego i specjalnego zastosowania
 • Służą do szlifowania precyzyjnego i zgrubnego różnych materiałów np. stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, staliwa, żeliwa, aluminium, brązu, mosiądzu, betonu, kamienia, lastryka, ceramiki, ostrzenia narzędzi skrawających
 • Ściernice typu 7- z dwustronnym wybraniem walcowym przeznaczone są do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania różnych materiałów, ostrzenia narzędzi itp., np.: szlifowania lastryka, kamienia, ceramiki (np.: parapetów, schodów) na szlifierkach ręcznych z tzw."giętkim wałem", szlifowania rozjazdów w kolejnictwie na szlifierkach przejezdnych

 

Typ 7 • 7 zarys - D x T x H - P...F...G..
 • F + G ? 0,5T P > 0,33D

Kształt

andre kszt 7

 

 

 

 

 

Wymiary [mm]

Wymiary dla typu 7 wg indywidualnych uzgodnień

 

Zakres charakterystyk technicznych

Typ ściernicy Typ 1 Typ 5 Typ 7
Gatunek i rodzaj materiału ściernego 95A 97A 99A CrA M ZrA 98C 99C
mieszaniny ziarnowe
Numer ziarna (granulacja) 12 - 180* 14 - 120 36 - 180
Twardość ściernicy Q - W**
 I-T
K - R K -P
Rodzaj spoiwa B; BF B B
Prędkość robocza [m/s] ? 50 63*** 80*** ? 50 ? 50

*) dla ściernic o średnicy mniejszej od 100 mm i wysokości poniżej 10 mm zakres granulacji od 24 do 180.
**) ściernice do obróbki wierteł i frezów; zakres granulacji 60 - 120; spoiwo B.
***) dla prędkości 63 i 80 m/s wymiary wg indywidualnych uzgodnień.

Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym - TYP 7 / Ze spoiwem ceramicznym

andre cer typ1 2 5 7zdj

Właściwości i zastosowanie:

 • Ściernice ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.
 • Służą zazwyczaj do precyzyjnego szlifowania różnych materiałów i ostrzenia narzędzi skrawających, w operacjach szlifowania płaszczyzn, wałków w kłach i bezkłowo, otworów, szlifowania profilowego i kształtowego, a także do prac warsztatowych i do obróbki zgrubnej

Typ 5, 7 • 5 zarys - D x T x H - P...F..
 • F ? 0,5T P > 0,33D

Kształt

andre schemat7

 

 

 

 

 

 • 7 zarys - D x T x H - P...F...G..
 • F + G ? 0,5T P > 0,33D

andre schemat12

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary [mm]

DTHPF = G
40 30-60 10 15 15
60 21 30
40-70 13 20 20
30-70 25 15
50 40-70 12,7 21 20
30-70 13 25 15
50-75 16 25 25
50-100 20 25 25
60 16 - 100 20 40 8
65 40-75 16 30 20
80 50-70 20 40 25
100 10-70 25 56 5
60-70 60 30
100 20-60 20 70 10
54-60 74 27
125 24-100 20 70 12
54-100 74 27
150 38-105 22,5 76 19
40-110 32 74 20
54-110 76 27
24-110 95 12
32-110 75 16
200 26-100 51 120 13
40-100 120 20
50-100 120 25
250 16-70 25,4 150 13
28-70 152 14
24-70 153 12
40-100 51 190 20
50-100 185 25
48-85 60 152 24
52-70 70 152 26
40-110 76 150 20
300 50-110 76 200 25
350 90-220 203 267 45
460 53-250 228 311 26,5
 

Zakres charakterystyk technicznych


 
Wersja niskotemperaturowa V Wersja wysokotemperaturowa VT
Gatunek i rodzaj materiału ściernego
95A 97A 99A CrA M 98C 99C mieszaniny elektrokorundów mieszaniny węglików
9A(1-5)X* M(1-5)X  
Numer ziarna (granulacja) 16 - 220 16 - 400
Regulowana
struktura
Twardość H - N G - T
Struktura 5 -10 4 -10
Struktura wielkoporowa Twardość H - K E - K
Struktura elektrokorund - 12
węgliki - 8
elektrokorund - 12
węgliki - 8
Rodzaj i gatunek spoiwa VE01; VE01P
VC01; VC01P
VTE10; 14; 16 VTE10P
VTC10; 12 VTC10P
Spoiwo barwione barwa niebieska VE01N VTE10N
barwa ceglasta VE01B VTE16; VTE10B
Prędkość robocza normalna
wg tabeli poniżej
Prędkość robocza podwyższona
50; 63; 80 m/s
wykonanie specjalne

*) udział procentowy ziarna X (1=10%, 2=20% itd.)

Prędkość robocza
Granulacja Twardość Prędkość robocza
16 - 30 E - H 23 (25)
36 - 46 E - G 28 (30)
? 60 G - T 35 (43)
 
 

Zarysy

Ściernice płaskie mogą mieć zarys ukształtowany na obrzeżu.
Niektóre z tych zarysów są znormalizowane i są oznaczone literą bezośrednio po numerze typu ściernicy

andre zarysy1 5 7tabela

a) U= 3,2 [mm] jeśli w zamówieniu nie podano inaczej.
b) Wartości V i X zgodnie z zamówieniem.
Zarys X- nieznormalizowany, możliwy do wykonania na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta.