Ściernice płaskie - TYP 1  / Ze spoiwem żywicznym

andre typ1 5 7zdj1

Właściwości i zastosowanie:

 • Niezbrojone i zbrojone pierścieniami stalowymi i/lub siatkami z włókna szklanego
 • Wzmocnione strefą z drobnego ziarna
 • Stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych ogólnego i specjalnego zastosowania
 • Służą do szlifowania precyzyjnego i zgrubnego różnych materiałów np. stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, staliwa, żeliwa, aluminium, brązu, mosiądzu, betonu, kamienia, lastryka, ceramiki, ostrzenia narzędzi skrawających

Typ 1

Kształt

andre ksz 1

 • 1 zarys - D x T x H
 • H ?  0,67D
 

Wymiary

D [mm]T [mm]H [mm]
20 2-25 6
25 2-20 12
30 2-25 8; 10
35 2-25 10
40 2-30 10; 13; 16
45 2-30 10
50 2-25 8
2-35 7; 13; 16
2-40 20
60 2-35 13; 16; 20
65 2-45 16; 20; 32
75 2-35 10; 13
2-50 20
80 4-25 10
4-40 8; 12,7; 32
4- 35 16; 22,2
4-50 20
90 4-60 20
4-35 30; 32
100 4-50 20
4-35 22,2
4-40 32
112 4-25 22,2; 32
115 4-35 20; 32
125 4-15 12,7
4-50 20
4-60 32
127 4-25 12,7
150 4-35 10; 16
4-25 12,7
4-50 20
4-30 25,4
4-50 32; 51
160 4-40 12,7; 32
175 4-40 20; 32
4-25 76
180 4-40 20; 32; 51
200 4-40 12,7; 20; 25,4; 51
4-60 32
4-35 76
3-20* 32; 51
205 2- 20* 76,2
225 2-20* 76,2
230 5-35 22,2; 25,4; 32; 50; 60; 100
250 5-30 22,2
5-40 25,4; 32; 51; 60; 76; 120;127
255 2 - 25* 76,2; 127
285 1,5 - 3,5* 203,2
295 1,5 - 3,5* 203,2
300 5-40 25,4
5-30 40
5-50 32; 50; 51; 60; 76
5-80 127
305 2,5 - 25* 127
1,5 - 25* 203,2
320 2 - 25* 203,2
350 2,5 - 25* 127
5-65 32; 51; 127
5-100 203; 203,2
400 5-80 40; 51; 80; 127; 150; 203; 203,2
406 2,5 - 25* 203,2; 304,8
450  8-80 51; 127; 150; 203; 203,2
500 8-100 40; 51; 127; 150; 152; 152,4
8-35 76
8-140 203; 203,2
8-200 304,8; 305
6-25* 304,8; 305
508 6 - 25* 304,8; 305
600 12-120 76;127; 203; 203,2; 304,8; 305
610 12-200 203; 203,2; 304,8; 305
750 20-100 304,8; 305
762 20-100 304,8; 305
*) ściernice do obróbki wierteł i frezów

 


Zakres charakterystyk technicznych

Typ ściernicy Typ 1 Typ 5 Typ 7
Gatunek i rodzaj materiału ściernego 95A 97A 99A CrA M ZrA 98C 99C
mieszaniny ziarnowe
Numer ziarna (granulacja) 12 - 180* 14 - 120 36 - 180
Twardość ściernicy Q - W**
 I-T
K - R K -P
Rodzaj spoiwa B; BF B B
Prędkość robocza [m/s] ? 50 63*** 80*** ? 50 ? 50

*) dla ściernic o średnicy mniejszej od 100 mm i wysokości poniżej 10 mm zakres granulacji od 24 do 180.
**) ściernice do obróbki wierteł i frezów; zakres granulacji 60 - 120; spoiwo B.
***) dla prędkości 63 i 80 m/s wymiary wg indywidualnych uzgodnień.

Q - W**

I - T

Ściernice płaskie - TYP 1 / Ze spoiwem ceramicznym

andre cer typ1 2 5 7zdj

Właściwości i zastosowanie:

 • Ściernice ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.
 • Służą zazwyczaj do precyzyjnego szlifowania różnych materiałów i ostrzenia narzędzi skrawających, w operacjach szlifowania płaszczyzn, wałków w kłach i bezkłowo, otworów, szlifowania profilowego i kształtowego, a także do prac warsztatowych i do obróbki zgrubnej

Typ 1 • 1 zarys - D x T x H
 • H ? 0,67D

Kształt

andre schemat1

 

 

 

 

 

Wymiary [mm]

DH-T1012,72025325176127203305370
80 3-50                
90 3-50                  
100 3-80                  
125 3-60                
150 3-50     *          
175 3-50                
180 3-50       * *        
200 3- 60     * *        
250 3-100            
300 6-130         *      
350 10-100            
400 10-100                
450 15-100              
500 15-200           *  
600 20-200               *  
750 20-160                    
800 20-100                    
*) Otwory wykonywane są również w wymiarach calowych, takich jak: 31,75; 50,8; 76,2; 203,2; 304,8;

 

Zakres charakterystyk technicznych


 
Wersja niskotemperaturowa V Wersja wysokotemperaturowa VT
Gatunek i rodzaj materiału ściernego
95A 97A 99A CrA M 98C 99C mieszaniny elektrokorundów mieszaniny węglików
9A(1-5)X* M(1-5)X  
Numer ziarna (granulacja) 16 - 220 16 - 400
Regulowana
struktura
Twardość H - N G - T
Struktura 5 -10 4 -10
Struktura wielkoporowa Twardość H - K E - K
Struktura elektrokorund - 12
węgliki - 8
elektrokorund - 12
węgliki - 8
Rodzaj i gatunek spoiwa VE01; VE01P
VC01; VC01P
VTE10; 14; 16 VTE10P
VTC10; 12 VTC10P
Spoiwo barwione barwa niebieska VE01N VTE10N
barwa ceglasta VE01B VTE16; VTE10B
Prędkość robocza normalna
wg tabeli poniżej
Prędkość robocza podwyższona
50; 63; 80 m/s
wykonanie specjalne

*) udział procentowy ziarna X (1=10%, 2=20% itd.)

Prędkość robocza
Granulacja Twardość Prędkość robocza
16 - 30 E - H 23 (25)
36 - 46 E - G 28 (30)
? 60 G - T 35 (43)

Typ 1 - PŁASKIE MAŁOGABARYTOWE • 1 zarys - D x T x H
 • H ? 0,67D

Kształt

andre schemat1

 

 

 

 

 

Wymiary [mm]

DH-T22,53456781013162032
5 5-15                      
6 5-15                      
7 5-15                      
8 5-15                    
9 5-15                      
10 5-15                    
12 5-15                      
14 5-16                    
19,5 5-20                        
20 5-20                        
35 6-50                    
40 6-85                    
45 6-50                      
50 6-50                
55 6-60                      
60 6-60                    
65 6-80                    
70 6-50                        
75 6-50                    
 
 

Zarysy

Ściernice płaskie mogą mieć zarys ukształtowany na obrzeżu.
Niektóre z tych zarysów są znormalizowane i są oznaczone literą bezośrednio po numerze typu ściernicy

andre zarysy1 5 7tabela

a) U= 3,2 [mm] jeśli w zamówieniu nie podano inaczej.
b) Wartości V i X zgodnie z zamówieniem.
Zarys X- nieznormalizowany, możliwy do wykonania na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta.