Segment ścierny pierścieniowy z dwoma wkładkami gwintowymi do szlifowania SZWAMBORN 3 szt. / KOMPLET - TYP 3119 / Ze spoiwem żywicznym

andre segmentyZDJ

Właściwości i zastosowanie:

  • Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, betonu, lastryka, kamieni
  • Typowe zastosowanie to szlifowanie blatów pił tarczowych, tarcz sprzęgłowych, hamulcowych, czół pierścieni, płyt, posadzek, parapetów, schodów, ostrzenie noży gilotynowych
  • Segmenty ścierne stosowane są na szlifierkach do płaszczyzn z głowicami segmentowymi, na szlifierkach przejezdnych, w agregatach szlifierskich

Typ 3119  • 3119- B / A x C x L - R...- H / L1 /V

Kształt

andre schemat74

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary

B [mm]A [mm]C [mm]L [mm]R [mm]H [mm]L1 [mm]V [°]
250 152,5 100 80 250 M12 20 300

 

Zakres charakterystyk technicznych

Gatunek i rodzaj materiału ściernego 95A 97A 99A CrA M 98C 99C mieszaniny ziarnowe
Numer ziarna (granulacja) 24 - 120*
Twardość ściernicy G - R*
Rodzaj spoiwa B

 *) zakresy ogólne - wymagają uzgodnień dla poszczególnych typów segmentów