Osełka kwadratowa do ręcznej obróbki - TYP 9011 / Ze spoiwem żywicznym

andre segmentyZDJ

Właściwości i zastosowanie:

  • Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, betonu, lastryka, kamieni
  • Typowe zastosowanie to szlifowanie blatów pił tarczowych, tarcz sprzęgłowych, hamulcowych, czół pierścieni, płyt, posadzek, parapetów, schodów, ostrzenie noży gilotynowych
  • Osełki prostokątne typu 9010 stosowane: do ręcznego gładzenia powierzchni, załamywania krawędzi; jako obciągacze ściernic z materiałów twardych i supertwardych

Typ 9011


  • 9011-  B x L

Kształt

andre schemat84

 

 

 

 

 

 Wymiary [mm]

BL
25 150

 

Zakres charakterystyk technicznych

Gatunek i rodzaj materiału ściernego 95A 97A 99A CrA M 98C 99C mieszaniny ziarnowe
Numer ziarna (granulacja) 24 - 120*
Twardość ściernicy G - R*
Rodzaj spoiwa B

 *) zakresy ogólne - wymagają uzgodnień dla poszczególnych typów segmentów

Osełka ścierna do ręcznej obróbki - TYP 9011 / Ze spoiwem ceramicznym

andre oselki zdj

Właściwości i zastosowanie:

  • Osełki ścierne przeznaczone są do ręcznego gładzenia powierzchni, ostrzenia narzędzi, załamywania krawędzi, gratowania przedmiotów wykonanych ze stali, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, ceramiki, węglików spiekanych i innych
  • Mogą być również stosowane jako obciągacze ściernic z materiałów twardych i supertwardych
  • Wymiary osełek zawierają się w zakresach granicznych
  • Dla osełek o twardości powyżej ? M? i rozmiarze ziarna grubszym od 46 oraz osełek warstwowych (minimalna grubość warstwy wynosi 3mm)

Typ 9011


  • 9011-  B x L

Kształt

andre schemat84

 

 

 

 

 

 Wymiary [mm]

BCL
3 - 250 3 - 50 3 - 250

 

Zakres charakterystyk technicznych

Gatunek i rodzaj materiału ściernego 95A 97A 99A M CrA 98C 99C
mieszaniny elektrokorundów
mieszaniny węglików
Numer ziarna (granulacja) 16 - 400
Twardość ściernicy G - T
Rodzaj i gatunek spoiwa VE01; VC01; VTE10; VTC10

Dla osełek o twardości powyżej ? M? i rozmiarze ziarna grubszym od 46 oraz osełek warstwowych (minimalna grubość warstwy wynosi 3mm)