Ściernice z obniżonym środkiem do przecinania - TYP 42

andre typ41 42

Właściwości i zastosowanie:

 • Ściernice typu 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych przeznaczonych do przecinania różnych materiałów
 • Stosowane są powszechnie na budowach, w wytwórniach konstrukcji stalowych, w stoczniach, zakładach budowy maszyn, w hutach, w przemyśle odlewniczym, chemicznym i innych, a także w mniejszych warsztatach i narzędziowniach
 • W zależności od wielkości i wymagań współpracują z różnymi szlifierkami ? przecinarkami: ręcznymi, stołowymi, narzędziowymi, laboratoryjnymi, stacjonarnymi, wahadłowymi i przejezdnymi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym albo spalinowym
 • Ściernice te są wzmocnione mechanicznie - zbrojone, przeznaczone do pracy z prędkością 80 [m/s] i 100 [m/s] (specjalne wzmocnienie)
 • Ograniczenie w stosowaniu: RE6 ?Niedozwolone szlifowanie czołowe?

W zależności od przeznaczenia oraz warunków szlifowania oferujemy szeroką gamę ściernic typu 42 co prezentuje tablica:

1. LINIA PRODUKTOWA ? ECO LINE

 • Wersja- ECO LINE
  Ściernice przeznaczone do operacji nie wymagających wysokich walorów użytkowych. Zastosowanie -podobnie jak wersji STANDARD. Możliwe do stosowania także w tych przypadkach, gdzie wymagane jest użycie ściernicy przecinającej bardziej miękko od wersji STANDARD.

2. LINIA PRODUKTOWA ? PRO LINE

 • Wersja- STANDARD
  Wersja podstawowa. Typ uniwersalny
  Ściernice przeznaczone do większości operacji szlifowania materiałów stalowych, żeliwnych, staliwnych, szczególnie przedmiotów o większych powierzchniach przekroju: prętów pełnych, okrągłych, kwadratowych, płaskowników, blach, nadlewów w odlewach.
  Do szlifierek o przeciętnej / normalnej mocy i do przeciętnych warunków pracy.
  Cechują się średnim stopniem twardości, dzięki czemu pozwalają na relatywnie szybkie i lekkie przecinanie, przede wszystkim twardszych gatunków materiałów.

 • Wersja- EXTRA
  Podwyższona twardość. Duża trwałość / ?żywotność?
  Ściernice przeznaczone do przecinania materiałów stalowych, żeliwnych, staliwnych, szczególnie przedmiotów cienkościennych: rur, profili, blach, prętów, kształtowników.
  Do szlifierek - przecinarek o sztywnej budowie i podwyższonych parametrach pracy; także do szlifierek podwyższonej mocy: pneumatycznych turbinowych albo elektrycznych z podwyższoną częstotliwością prądu zasilającego.

 • Wersja- METAL+ INOX
  Cienkie ściernice do wydajnego, precyzyjnego przecinania (T ? 2 mm).
  Krótki czas przecinania, zmniejszone zużycie energii, zmniejszone zużycie materiału, wysoka trwałość, komfort pracy.
  Stale uniwersalne, konstrukcyjne, narzędziowe, nierdzewne i kwasoodporne.
  W ściernicach nie występuje żelazo, siarka i chlor.
  Nie wywołują korozji i przebarwień szlifowanego materiału.

 • Wersja- INOX
  Ściernice przeznaczone do przecinania stali nierdzewnych i kwasoodpornych. W wersji cienkiej do wydajnego, precyzyjnego przecinania i wersji typowej ogólnego zastosowania. Możliwe stosowanie do przecinania stali konstrukcyjnych węglowych i stopowych.
  W ściernicach nie występuje żelazo, siarka i chlor.
  Nie wywołują korozji i przebarwień szlifowanego materiału

 • Wersja- ALUMINIUM
  Ściernice przeznaczone do szlifowania metali nieżelaznych i ich stopów jak: aluminium, brąz, mosiądz.

 • Wersja- SERIA 500
  Specjalne ściernice do przecinania przedmiotów stalowych, a w szczególności do wydajnego przecinania gumowych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, albo samych linek stalowych. Także do innych robót ze szlifierkami dużej mocy.

 • Wersja- PROFIL
  Specjalne ściernice do przecinania kratek podestowych. Mogą być stosowane do podobnych robót przecinania materiałów profilowanych.

 • Wersja- RAIL
  Ściernice przeznaczone do przecinania szyn kolejowych i tramwajowych szlifierkami spalinowymi, elektrycznymi, hydraulicznymi, dużej mocy.
  Mogą być także stosowane do innych prac, np. przecinanie wałków o dużych przekrojach, ratownictwo

 • Wersja- STONE
  Ściernice przeznaczone do przecinania betonu, żelbetu, lastryko, kamieni naturalnych i sztucznych, materiałów ceramicznych, a także do szlifowania twardego, kruchego żeliwa.

3. LINIA PRODUKTOWA ? MASTER LINE

 • Wersja- Master LINE
  Ściernice wykonane ze specjalnego materiału ściernego przeznaczone do przecinania przedmiotów stalowych, żeliwnych, staliwnych, oraz o dużych powierzchniach przekroju.
  Wymagają szlifierek - przecinarek o wysokich parametrach mocy i sztywności, np.: pneumatycznych turbinowych albo elektrycznych z podwyższoną częstotliwością prądu zasilającego.
  Wersja cienka do precyzyjnego przecinania.
  Cechują się najwyższą wydajnością przecinania.

 

 
Przeznaczenie/Zastosowanie

  Linia produktowa
Eco LinePro LineMaster Line
StandardExtraMetal
+
Inox
InoxAluSeria 500ProfilRailStone
Stal - uniwersalne                
Stal konstrukcyjna - duże
przekroje
               
- małe
przekroje
             
- cienka blacha, rury, profile cienkościenne            
- kratki podestowe                    
Stal narzędziowa                
Stal nierdzewna i kwasoodporna - ogólnie                
- cienka blacha, rury, profile cienkościennne                
Beton, lastryko                    
Kamień, ceramika                    
Żeliwo twarde, białe                    
Żeliwo szare, sferoidalne              
Staliwo              
Aluminium i jego stopy                    
Metale kolorowe                    
Szyny                    
Linki stalowe                    

 

TYP 42


Kształt


 • 42 - D x U x H>

 

andre schemat55

 

 

 

 


 

Uniwersalne i specjalne ściernice do przecinia ręcznego - TYP 42 Wymiary

Typ- Wymiary [mm]
?D x T/U x ?H
A24RBF- 80A30RBF- 80A36RBF- 80A46RBF- 80A60RBF- 8095A24RBF- 80 STANDARD95A30RBF-
80 STANDARD
max. prędkość robocza [1/min.]
42 - 115 x 0,8 x 22,2               13300
42 - 115 x 2,5 x 22,2            
42 - 115 x 3 x 22,2          
42 - 125 x 0,8 x 22,2        
 
    12250
42 - 125 x 2,5 x 22,2            
42 - 125 x 3 x 22,2          
42 - 150 x 2,5 x 22,2             10200
42 - 150 x 2,5 x 22,2            
42 - 180 x 2 x 22,2               8500
42 - 180 x 2,5 x 22,2            
42 - 180 x 3 x 22,2          
42 - 230 x 2 x 22,2             6650
42 - 230 x 2,5 x 22,2            
42 - 230 x 3 x 22,2          
LINIA PRODUKTOWA ECO LINE PRO LINE   
Typ- Wymiary [mm]
?D x T/U x ?H
95A24
TBF-
80
EXTRA
95A30
TBF-
80
EXTRA
95A36
TBF-
80
EXTRA
95A36
RBF-
80 METAL+INOX
95A46
RBF-
80
METAL+ INOX
95A60
RBF-
80
METAL+ INOX
95A80
RBF-
80
METAL+ INOX
max. prędkość robocza [1/min.]
42 - 115 x 0,8 x 22,2             13300
42 - 115 x 2,5 x 22,2            
42 - 115 x 3 x 22,2            
42 - 125 x 0,8 x 22,2             12250
42 - 125 x 2,5 x 22,2            
42 - 125 x 3 x 22,2            
42 - 150 x 2,5 x 22,2             10200
42 - 150 x 3 x 22,2              
42 - 180 x 2 x 22,2             8500
42 - 180 x 2,5 x 22,2            
42 - 180 x 3 x 22,2            
42 - 230 x 2 x 22,2           6650
42 - 230 x 2,5 x 22,2            
42 - 230 x 3 x 22,2            
LINIA PRODUKTOWA PRO LINE (c.d.)  
Typ- Wymiary [mm]
?D x T/U x ?H
95A30RPF- 80
INOX
95A36RPF- 80
INOX
95A46RPF- 80
INOX
95A60RPF- 80
INOX
95A80RPF- 80
INOX
56A30RBF- 80 ALUMINIUMmax. prędkość robocza [1/min.]
42 - 115 x 0,8 x 22,2           13300
42 - 115 x 2,5 x 22,2          
42 - 115 x 3 x 22,2          
42 - 125 x 0,8 x 22,2           12250
42 - 125 x 2,5 x 22,2          
42 - 125 x 3 x 22,2          
42 - 150 x 2,5 x 22,2           10200
42 - 150 x 3 x 22,2        
42 - 180 x 2 x 22,2             8500
42 - 180 x 2,5 x 22,2          
42 - 180 x 3 x 22,2        
42 - 230 x 2 x 22,2           6650
42 - 230 x 2,5 x 22,2          
42 - 230 x 3 x 22,2        
LINIA PRODUKTOWA PRO LINE (C.D)  
Typ- Wymiary [mm]
?D x T/U x ?H
56A46RBF- 80 ALUMINIUM56A60RBF-
80 ALUMINIUM
95A24U9BF-
80
SERIA 500
98C24RBF- 80
STONE
98C30RBF- 80
STONE
98C46RBF- 80
STONE
max. prędkość robocza [1/min.]
42 - 115 x 0,8 x 22,2             13300
42 - 115 x 2,5 x 22,2            
42 - 115 x 3 x 22,2          
42 - 125 x 0,8 x 22,2             12250 
42 - 125 x 2,5 x 22,2            
42 - 125 x 3 x 22,2          
42 - 150 x 2,5 x 22,2             10200
42 - 150 x 3 x 22,2          
42 - 180 x 2 x 22,2             8500
42 - 180 x 2,5 x 22,2          
42 - 180 x 3 x 22,2        
42 - 230 x 2 x 22,2             6650
42 - 230 x 2,5 x 22,2          
42 - 230 x 3 x 22,2        
LINIA PRODUKTOWA PRO LINE (C.D)  
Typ- Wymiary [mm]
?D x T/U x ?H
98C60RBF-
80
STONE
55A24RBF- 8055A30RBF- 8055A36RBF- 80
METAL + INOX
55A46RBF- 80
METAL + INOX
55A60RBF- 80
METAL + INOX
max. prędkość robocza [1/min.]
42 - 115 x 0,8 x 22,2             13300
42 - 115 x 2,5 x 22,2          
42 - 115 x 3 x 22,2          
42 - 125 x 0,8 x 22,2             12250
42 - 125 x 2,5 x 22,2          
42 - 125 x 3 x 22,2          
42 - 150 x 2,5 x 22,2           10200
42 - 150 x 3 x 22,2          
42 - 180 x 2 x 22,2             8500
42 - 180 x 2,5 x 22,2          
42 - 180 x 3 x 22,2          
42 - 230 x 2 x 22,2           6650
42 - 230 x 2,5 x 22,2          
42 - 230 x 3 x 22,2          
LINIA PRODUKTOWA PRO LINE (C.D) MASTER LINE