Układ Jednostek Miar SI (System International d'Unites) jest to zbiór znormalizowanch wielokości. Jednostki układu SI można podzielić na podstawowe i pochodne.

Najważniejsze jednostki układu SI

WielkośćNazwaSymbol
Długość metr m
Masa kilogram kg
Czas sekunda s
Natężenie prądu elektrycznego amper A
Siła niuton N
Moment obrotowy niutonometr Nm
Moc wat W
Energia (praca) dżul J
Ciśnienie paskal Pa
Temperatura kelwin K

Najważniejsze przedrostki (prefiksy) i ich znaczenie

tera T 1000 000 000 000 = 1012 1 TW = 1000 000 000 000 W
giga G 1000 000 000 = 109 1 GW = 1000 000 000 W
mega M 1000 000 = 106 1 MW = 1000 000 W
kilo k 1000 = 103 1 kW = 1000 W
hekto h 100 = 102 1 hl = 100 l
deka da 10 1 daN = 10 N
decy d 0,1 =10-1 1 dm = 0,1 m
centy c 0,01=10-2 1 cm = 0,01 m
mili m 0,001=10-3 1 mm = 0,001 m
mikro μ 0,000 001=10-6 1 μm = 0,000 001 m
nano n 0,000 000 001=10-9 1 nm = 0,000 000 001 m
piko p 0,000 000 000 001=10-12 1 pm = 0,000 000 000 001 m
femto f 0,000 000 000 000 001=10-15 1 fm = 0,000 000 000 000 001 m
atto a 0,000 000 000 000 000 001=10-18 1 am = 0,000 000 000 000 000 001 m

 

Nazwy jednostek i ich odniesienie do układu SI

Wielkość Nazwa Symbol Odniesienie do jedn.ukł. SI
objętość

litr

l

1 l = 1 dm3 = 0,001 m3

masa tona t 1 t = 1 Mg = 1000 kg
ciśnienie bar bar 1 bar = 105 Pa
powierzchnia ar a 1 a = 102 m2
kąt stopień o 1o = 17,45 mrad
minuta ' 1' = 1o/60 = 0,291 mrad
sekunda '' 1'' = 1'/60 = 4,85 rad
czas minuta min 1 min = 60 s
  godzina h 1 h = 3600 s
prędkość km/h km/h

1 km/h = 1/3,6m/s

1 m/s = 3,6 km/h

 

Najważniejsze przeliczniki między jednostkami dotychczasowymi (starymi) a jednostkami układu SI

1N = 0,102 kG* (kilogram siły) 1 kG = 9,81 N
   
1 Nm = 0,102 kGm (= 1 J (dżul)) 1 kGm = 9,81 Nm
   
1 W = 0,102 kGm/s (= 1 J/s) 1 kGm/s = 9,81 W
1 kW = 1,36 KM 1 KM = 0,736 kW
1 kW =860 kcal/h 1 kcal/h = 0,00116 kW
   
1 J = 0,102 kGm 1 kGm = 9,81 J
1 J = 0,239 cal 1 cal = 4,19 J
   
1 ar = 100 m2 1 m2 =0,01 ar
1 ha = 10 000 m2 1 ha = 100 ar
   
1 Pa = (1 N/m2) = 0,102 kG/m2 1 kG/m2 = 9,81 Pa = 9,81 N/m2
   
T(Fahrenheit) = 32 + 9/5*T(Celsjusza) T(Celsjusza) = 5/9*[T(Fahrenheit) - 32]
20oC = 68 fahrenheita [st. F]  
T(Kelvin) = 273 + T(Celsjusza) T(Celsjusza) = T(Kelvin) - 273
   
1 mila lądowa = 1609,34 m 1 m = 0,00062 mili lądowej
1 jard = 0,9 m 1 m = 1,09 jarda
1 stopa = 0,3048 m 1 m = 3,28 stopy
1 cal = 25,4 mm = 0,0254 m 1 m = 39,37 cali
   
1 kwintal = 100 kg 1 kg = 0,01 kwintala
1 funt = 0,4536 kg 1 kg = 2,2 funta
1 uncja = 0,0286 kg 1 kg = 35,27 uncji
   
1 galon = 4,5459 litra [l] 1 litr [l] = 0,22 galona
1 baryłka=163,66 litra [l] 1 litr [l] = 0,0061 baryłki

 

W praktyce można przyjąć, że:

1 kG = 10 N
1 N = 0,1 kG

Jednostką siły jest niuton (N) (stara jednostka siły - 1 kG = 9,81 N), jednostką masy (ciężaru) jest kilogram (kg), różnica wynika z przyspieszenia ziemskiego 9,81 m/s2.