A+ A A-

Tabela tolerancji dla czujników zegarowych wg DIN 878

Czujniki zegarowe, osiowe i uchylne (dźwigniowe), używane są do pomiarów porównawczych, co oznacza, że wskazywana wartość nie jest wartością bezwzględną, lecz różnicową (przyrostową). Odczytuje się odchyłkę w odniesieniu do wzorca albo kombinacji płytek wzorcowych.

W przypadku czujników zegarowych cyfrowych możliwe jest ustawienie wstępne, dzięki któremu wskazywana jest wartość bezwzględna, co upraszcza pomiar.

Mierniki zegarowe można używać skonfigurowane do pomiarów wewnętrznych, lub ze statywem pomiarowym.

Czujniki uchylne stosuje sę przy utrudnionym dostępie, np. do pomiarów otworów. Prowadząc dźwigienkę pomiarową takiego czujnika wzdłuż linii równoległej do danej powierzchni można kontrolować jej nierównomierność lub uskoki. Ruch wierzchołka pomiarowego czujnika uchylnego odbywa się po łuku okręgu, w odróżnieniu od czujnika osiowego, gdzie ruch jest prostoliniowy. Należy zatem zwracać uwagę, by wierzchołek pomiarowy czujnika uchylnego był utrzymywany jak najbliżej mierzonej powierzchni.

DIN 878:

limit czuj tabela2

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze_unii_europejskiej