LIMIT

A+ A A-

Tabela tolerancji dla suwmiarek wg DIN 862

Suwmiarka jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym, o stosunkowo dużej dokładności. Suwmiarkę zaleca się stosować do wymiarów o stosunkowo dużej dokładności. Suwmiarkę zaleca się stosować do pomiarów wymagających dokłądności 0,1mm.

Podstawowa zasada działania suwmiarki polega na tym, że dziesiąte części milimetra odczytuj się z dodatkowej podziałki zwanej noniuszem. Wartości pełnych mm wskazywane są przez kreskę 0 noniusza.

Lepsze suwmiarki posiadają podziałkę bezparalaksową, czyniącą odczyt łatwiejszym i bardziej niezawodnym. Usunięcie paralaksy uzyskuje się poprzez usytuowanie podziałek w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu nie dochodzi do błędu odzytu w sytauacji , gdy kierunek patrzenia nie jest prostopadły. Oczywiście, jeszcze większą łatwość odzczytu zapewniają suwmiarki elektroniczne wyposażone w wyświetlacz cyfrowy.

Również suwmiarki wyposażone w czujnik zegarowy zapewniają łatwość pomiaru, szczególnie przy pomiarach kontrolnych porównawczych, ponieważ wskazówka pokazuje wyraźnie, jak duże są różnice pomiędzy wynikami pomiarów. Suwmiarka jest przyrządem powszechnie używanym, ze względu na swą uniwersalność. Umożliwia pomiar wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz głębokości. Suwmiarki 4-funkcyjne umożliwiają ponadto pomiar, np. występów, co jest przydatne podczas prac traserskich i znakowniczych.

4 funkcje pomiarowe:

Suwmiarki 4-funkcyjne mogą być używane do następujących pomiarów oraz do trasowania:

rys 4 pomiary 

 

 

 

 

 
DIN 862:

rysDIN862

 

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka