Informacje techniczne

A+ A A-

Tolerancje i normy

Stopnie ochrony IP

Kody IP (z ang. "Ingress Protection Rating") stosowaneochrona IP są do oznaczania stopnia ochrony obudowy urządzeń elektronicznych przed wpływem różnorodnych warunków otoczenia. Stopnie ochrony przyznawane są na podstawie przeprowadzanych testów.

Kod IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza oznacza ochronę przed obcymi ciałami stałymi, druga zaś odnosi się do ochrony przed płynami. Im wyższa cyfra, tym lepsza ochrona urządzenia.

 

Pierwsza cyfra - Ochrona przed cząstkami stałymi

0 Brak ochrony (czasami oznaczona "X")
1 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi do 50mm?
2 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi do 12mm?
3 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi do 2.5mm?
4 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi do to 1mm?
5 Ochrona przed pyłem, ograniczony dostęp (brak szkodliwego osadu)
6 Całkowita ochrona przed pyłem

 

Druga cyfra - Ochrona przed płynami

0 Brak ochrony (czasami oznaczona "X")
1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody (np. skraplanie)
2 Ochrona przed bezpośrednimi rozpryskami wody pod kątem do 15° od pionu
3 Ochrona przed bezpośrednimi rozpryskami wody pod kątem do 60° od pionu
4 Ochrona przed rozpryskami wody (z każdej strony), dopuszczalny ograniczony dostęp
5 Ochrona przed strumieniem wody o niskim ciśnieniu (z każdej strony), dopuszczalny ograniczony dostęp
6 Ochrona przed strumieniem wody o niskim ciśnieniu, dopuszczalny ograniczony dostęp
7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia na głębokość 15cm - 1m
8 Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (pod ciśnieniem)

Wymiary nietolerowane - tolerancje warsztatowe

Zgodnie z Polską Normą wszystkie wymiary na rysunkach technicznych, które są podane jako wymiary swobodne - należy traktować jako wymiary o dokładności wykonania w zakresie tolerancji warsztatowych.

Odchyłki tolerancji warsztatowych podano w tabeli poniżej.

Przedział wymiarów nominalnych
[mm]
Odchyłka
[mm]
0 - 0,3 ±0,07
0,3 - 0,5 ±0,07
0,5 - 1 ±0,07
1 - 3 ±0,07
3- 6 ±0,09
6 - 10 ±0,11
10- 18 ±0,135
18 - 30 ±0,165
30 - 50 ±0,195
50 - 80 ±0,230
80 - 120 ±0,270
120 - 180 ±0,315
180- 250 ±0,360
250 - 315 ±0,405
315- 400 ±0,445
400 - 500 ±0,485
500 - 630 ±0,550
630 - 800 ±0,625
800 - 1000 ±0,700
1000 - 1250 ±0,825
1250 - 1600 ±0,975
1600 - 2000 ±1,150
2000- 2500 ±1,400
2500 - 3000 ±1,650

Tabela tolerancji dla suwmiarek wg DIN 862

Suwmiarka jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym, o stosunkowo dużej dokładności. Suwmiarkę zaleca się stosować do wymiarów o stosunkowo dużej dokładności. Suwmiarkę zaleca się stosować do pomiarów wymagających dokłądności 0,1mm.

Podstawowa zasada działania suwmiarki polega na tym, że dziesiąte części milimetra odczytuj się z dodatkowej podziałki zwanej noniuszem. Wartości pełnych mm wskazywane są przez kreskę 0 noniusza.

Lepsze suwmiarki posiadają podziałkę bezparalaksową, czyniącą odczyt łatwiejszym i bardziej niezawodnym. Usunięcie paralaksy uzyskuje się poprzez usytuowanie podziałek w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu nie dochodzi do błędu odzytu w sytauacji , gdy kierunek patrzenia nie jest prostopadły. Oczywiście, jeszcze większą łatwość odzczytu zapewniają suwmiarki elektroniczne wyposażone w wyświetlacz cyfrowy.

Również suwmiarki wyposażone w czujnik zegarowy zapewniają łatwość pomiaru, szczególnie przy pomiarach kontrolnych porównawczych, ponieważ wskazówka pokazuje wyraźnie, jak duże są różnice pomiędzy wynikami pomiarów. Suwmiarka jest przyrządem powszechnie używanym, ze względu na swą uniwersalność. Umożliwia pomiar wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz głębokości. Suwmiarki 4-funkcyjne umożliwiają ponadto pomiar, np. występów, co jest przydatne podczas prac traserskich i znakowniczych.

4 funkcje pomiarowe:

Suwmiarki 4-funkcyjne mogą być używane do następujących pomiarów oraz do trasowania:

rys 4 pomiary 

 

 

 

 

 
DIN 862:

rysDIN862

 

Tabela tolerancji dla mikrometrów wg DIN 863

Do pomiarów z dokładnością 0,01 mm najczęściej używa się mikrometrów, tj. przyrządów działających na zasadzie śruby mikrometrycznej. Gwint takiej śruby ma zwykle skok 0,5 mm.

Na tulei osłaniającej śruby naniesiona jest podziałka główna, z kreskami co 0,5 mm. Na obwodzie bębna pomiarowego znajduje się podziałka z 50 działkami, co zapewnia podział w stosunku 1/100 (0.01 mm).

W niektórych mikrometrach występuje ponadto podziałka noniusza, wskazująca części tysięczne (0,001 mm). Mikrometry posiadają sprzęgiełko cierne, zapewniające stałą siłę nacisku pomiarowego, co jest ważne przy pomiarach z dokładnością 1/100 i 1/1000.

Istnieje duży wybór mikrometrów, przeznaczonych do różnych zastosowań, np. do pomiarów zewnętrznych, pomiarów szerokości otworów, głębokości itp. Ponadto mikrometry mogą mieć różne końcówki pomiarowe, przeznaczone do zastosowań szczególnych.

DIN 863:

limiit DIN863

 

 

 

 

Tabela tolerancji dla kątowników warsztatowych wg DIN 866

Pomiar kąta

Do pomiaru kąta z dokładnością 1° używa się kątomierzy tarczowych lub nastawnych, posiadających naniesioną podziałkę w pełnych stopniach.
Do pomiarów dokładniejszych niż 1° używane są kątomierze kombinowane lub uniwersalne.
Do bardzo dokładnych pomiarów kąta używa się liniałów sinusowych, których zakres pomiarowy wynosi 0°-60°.

Kontrola płaskości oraz kąta prostego

Do kontroli płaskości powierzchni i prostoliniowości używa się liniałów stalowych, a do kontroli kąta prostego (90°) -kątowników warsztatowych.
Zarówno liniały stalowe jak i kątowniki wykonane są w różnych klasach dokładności.
Najbardziej dokładne są liniały oraz kątowniki ostrzowe, których pomiarowa krawedź ostrzowa zabarwiona jest na czarno, dla zapewnienia lepszego kontrastu.
Podczas kontroli obserwowana jest szczelina świetlna pomiędzy kontrolowaną powierzchnią a krawędzią pomiarową narzędzia. Przy użyciu szczelinomierza można skontrolować wielkość odchyłki od linii prostej, lub od kąta prostego.

Płytki wzorcowe

Płytki wzorcowe używane są do kalibracji lub zerowania przyrządów pomiarowych, kalibratorów, szablonów itp. Także używa się ich przy ustawianiu narzędzi i maszyn. Płytki wzorcowe są to bloczki obrobione z wielką dokładnością co do wymiarów, płaskości i równoległości. Ze względu na płaskość i gładkość powierzchni płytki po złączeniu bardzo silnie trzymają się razem. Można w ten sposób złożyć odpowiednią kombinację płytek, i w sumie otrzymać żądaną wartość wzorcową wymiaru.

DIN 866:

limit tabDIN866

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka