A+ A A-

Frezy ze stali proszkowej - DOLFAMEX

 

Materiały obrabiane

Grupa materiałowa Nr Gatunek materiału Vc (m/min) fz dla średnicy D (mm)
Nazwa materiału Twardość (N/mm2) Rm (N/mm2) DOLFA
PM-2
DOLFA
PM-4
DOLFA
PM-NR
3 8 12 20
1. Stale 1.1 Bardzo miękkie stale o niskiej zawartości węgla < 120 < 400 50 0,016 0,05 0,06 0,08
1.2 Stale o niskiej zawartości węgla < 200 < 700 50 0,016 0,05 0,06 0,08
1.3 Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego średniej wytrzymałości < 250 500 - 950 40 0,014 0,045 0,06 0,08
1.4 Stale do nawęglania < 250 < 950 40 0,016 0,05 0,06 0,08
1.5 Stale stopowe do ulepszania cieplnego o wysokiej wytrzymałości 250 - 350 950 - 1400 30 0,012 0,04 0,05 0,08
1.6 Stale do azotowania i ulepszania cieplnego 350 950 - 1400 30 0,012 0,04 0,05 0,08
1.7 Stale narzędziowe 350 950 - 1400 30 0,012 0,04 0,05 0,08
1.8 Staliwa < 250 < 950 30 0,012 0,04 0,05 0,08
2. Stale nierdzewne
i kwasoodporne
2.1 Stale nierdzewne automatowe < 250 < 850 30 0,014 0,05 0,06 0,07
2.2 Stale austenityczne < 250 < 850 30 0,014 0,05 0,06 0,07
2.3 Stale ferrytyczno-austenityczne, ferrytyczne, martenzytyczne < 300 < 1000 18 0,014 0,04 0,05 0,06
3. Żeliwa 3.1 Żeliwo szare o średniej twardości 120 - 260 100 - 400 40 0,022 0,08 0,1 0,16
3.2 Żeliwa szare niskostopowe o małej twardości 160 - 230 150 - 250 30 0,014 0,05 0,06 0,08
3.3 Żeliwo sferoidalne 120 - 310 400 - 800 40 0,016 0,05 0,06 0,1
3.4 Żeliwa ciągliwe < 200 < 700 40 0,016 0,05 0,06 0,1
3.5 Żeliwa wysoko stopowe, trudnoobrabialne 200 - 300 700 - 1000 20 0,012 0,04 0,05 0,08
4. Tytan 4.1 Tytan < 200 < 700 40 0,02 0,048 0,09 0,09
4.2 Stopy tytanu o średniej wytrzymałości < 270 < 900 30 0,014 0,024 0,05 0,08
4.3 Stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości 270 - 350 900 - 1250 20 0,008 0,018 0,04 0,06
5. Nikiel 5.1 Nikiel < 150 < 500 30 0,02 0,048 0,09 0,09
5.2 Stopy niklu o średniej wytrzymałości < 270 < 900 30 0,02 0,048 0,09 0,09
5.3 Stopy niklu o wysokiej wytrzymałości 270 - 350 900 - 1250 15 0,01 0,028 0,06 0,07
6. Miedź 6.1 Miedź < 100 < 350 80 0,009 0,015 0,03 0,05
6.2

Mosiądze, brązy

< 200 < 700 60 0,009 0,015 0,03 0,05
6.3 Mosiądze < 200 < 700 60 0,01 0,014 0,03 0,04
6.4 Brązy o wysokiej wytrzymałości < 470 < 1500 30 0,01 0,028 0,06 0,07
7. Aluminium, Magnez 7.1 Aluminium, magnez < 100 < 350 260 0,008 0,012 0,03 0,04
7.2 Stopy aluminium,
Si < 0,5%
< 150 < 500 200 0,006 0,014 0,03 0,05
7.3 Stopy aluminium,
0,5 < Si < 10%
< 120 < 400 100 0,008 0,012 0,03 0,04
7.4 Stopy Al, Si > 10%, magnez < 120 < 400 60 0,007 0,013 0,03 0,04
8. Tworzywa sztuczne 8.1 Tworzywa termoplastyczne     160 0,008 0,012 0,03 0,04
8.2 Tworzywa termoutwardzalne     50 0,008 0,012 0,03 0,04
8.3 Tworzywa wzmocnione     30 0,008 0,012 0,03 0,04
Podane parametry należy dostosować do układu OUPN

 

Frezowanie

Frezowanie krawędzi i konturów
Frezowanie w pełnym materiale
Frezowanie wpustów

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze_unii_europejskiej