A+ A A-

Frezy pełnowęglikowe trzpieniowe HAIMER

Spis treści

1. Charakterystyka, podział i oznaczenie frezów

2. Frezy grupy E do fazowania z chwytem gładkim H

3. Frezy grupy F1 walcowo - czołowe z chwytem gładkim H

4. Frezy grupy F2 walcowo - czołowe z chwytem gładkim H

5. Frezy z grupy F4 do ALU walcowo - czołowe z chwytem gładkim H

6. Frezy z grupy V z czołem kulistym z chwytem gładkim H

1. Charakterystyka, podział i oznaczenie frezów

Firma HAIMER ma w swojej ofercie kilka grup pełnowęglikowych frezów trzpieniowych o różnych zastosowaniach, budowie ostrza i o różnej precyzji wykonania. Ten artykuł opisuje takie grupy frezów z chwytem walcowym gładkim. W ofercie HAIMER znajdziemy również frezy z chwytem WELDON z tzw płaską i frezy z mocowaniem SAFE-LOCK

   1.1 Oznaczenie frezów HAIMER

dla przykładu:
F2004NNH0300R0.30DA

pierwsza litera - typ     F2004NNH0300R0.30DA
F - walcowy lub walcowo-czołowy
E - frez do fazowania
V - frez z czołem kulistym

druga cyfra - grupa     F2004NNH0300R0.30DA
1 - zastosowanie uniwersalne
2 - do materiałów o twardości do 52HRC
4 - do ALU (stopy metali lekkich)
6 - do Tytanu

trzecia cyfra - typ bocznej krawędzi skrawającej     F2004NNH0300R0.30DA
0 - gładka
1 - z łamaczem wióra
3 - obróbka zgrubna

czwarta cyfra -        F2004NNH0300R0.30DA
0 - z tzw "szyjką"
1 - bez

piąta cyfra - ilość ostrzy Z     F2004NNH0300R0.30DA
2÷8 - Z2÷Z8 
0 - Z10

szósta litera - długość robocza    F2004NNH0300R0.30DA
N - 1,75÷2,5D
L -  2,6÷3,5D
M - 1,5D
K - 1,25D
U - 0,75D

siódma litera - całkowita długość      F2004NNH0300R0.30DA
N - wg DIN6527
L - wersja długa
K - wersja krótka
U - wersja bardzo krótka

ósma litera - typ chwytu        F2004NNH0300R0.30DA
L - Safe Lock
H - Walcowy gładki wg DIN1835-A
B - WELDON (czyli z tzw płaską wg DIN1835-B)

cyfry od dziewiątej do dwunastej - wymiar nominalny freza w 0,01mm        F2004NNH0300R0.30DA

trzynasta litera - typ naroża ostrza       F2004NNH0300R0.30DA
S - ostre
C - fazka 45º
R - promień naroża
W - fazka z innym kątem

cyfry od czternastej do szesnastej -  wymiar promienia naroża w  mm 
      uwaga: występują tylko dla typu naroża R (dla innych podany jest tylko symbol: S;C;W)

F2004NNH0300R0.30DA

siedemnasta i osiemnasta litera - opcja wykonania jakościowego chwytu związana z zastosowaniem i powłoką            F2004NNH0300R0.30DA
A - chwyt h5
D - chwyt h6

A - zastosowanie - powłoka uniwersalna
C - powłoka do ALU
T - do mat. hartowanych
-    bez powłoki

jeżeli pojawią się dodatkowe cyfry i litery mogą one oznaczać specjalne wykonania, wewnętrzne chłodzenie itp

   1.2 Zastosowanie

W tabeli poniżej przedstawiony jest podział róznych gatunków materiałów do obróbki skrawaniem wraz z ikonami - znakami i przykładowymi materiałami z danej grupy wraz z właściwościami wytrzymałościowymi (Rm, HRC, zawartością kluczowych składników itp).

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRC
P1 Stal węglowa nieulepszana ≤ 800 N/mm2 do 25 HRC
P2 Stal węglowa ulepszana > 800 N/mm2 do 45 HRC
M1 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna ≤ 650 N/mm2  
M2 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna > 650 N/mm2  
K1 Żeliwo ≤ 450 N/mm2  
K2 Żeliwo wyższej jakości - sferoidalne, ciągliwe > 450 N/mm2  
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)    
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)    
S1 Tytan i stopy tytanu    
S2 Stopy tytanu - wysokotemperaturowe 800 ÷ 1700 N/mm2  
H1 Hartowane   45÷55 HRC
H2 Hartowane   >55 HRC

 Kolorowe ikony (P1; N2 itd) będą oznaczały zastosowanie danej grupy frezów przedstawionych w tabeli.

W katalogu HAIMER znajdujemy także inne ikony oznaczające właściwości, zastosowanie freza związane z jego oznaczeniem literowo-cyfrowym.

TYPY

kat rowki wiorowe  kąt pochylenia linii śrubowej rowków wiórowych

haimer legenda typ naroza typ naroża:
S-ostra         C-fazka 45º       R-promień

haimer legenda typ czolo typ powierzchni czołowej freza:
VR-kulista    W-stożek     R-ćwierćokrągła wklęsła

haimer legenda liczba ostrzy ilość ostrzy freza

haimer legenda typ chwytu typ chwytu:
S-λ-SAFE-LOCK; HA-Walcowy gładki wg DIN1835-A; HB-WELDON (czyli z tzw płaską wg DIN1835-B)

ZASTOSOWANIE

haimer legenda kierunek posuwu dopuszczalne kierunki ruchu  posuwowego roboczego

haimer legenda parametry warstwy skrawane parametry przestrzeni - warstwy skrawania

haimer legenda typy operacji frezowania dopuszczalne typy operacji frezowania

haimer legenda typy chlodzenia typ zalecanego chłodzenia:
emulsja       powietrze   bez chłodzenia    minimalne chłodzenie

2. Frezy grupy E do fazowania z chwytem gładkim H

dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCVc [m/min]
Obróbka zgrubna
Vc [m/min]
Obróbka wykańczająca
P1 Stal węglowa nieulepszana ≤ 800 N/mm2 do 25 HRC 160-220 220-280
P2 Stal węglowa ulepszana > 800 N/mm2 do 45 HRC 120-160 160-200
M1 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna ≤ 650 N/mm2   80-120 120-160
M2 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna > 650 N/mm2   60-90 90-120
K1 Żeliwo ≤ 450 N/mm2   120-180 180-240
K2 Żeliwo wyższej jakości - sferoidalne, ciągliwe > 450 N/mm2   80-160 160-220
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     500-900 500-900
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     120-130 120-350
S1 Tytan i stopy tytanu     40-80 40-80
S2 Stopy tytanu - wysokotemperaturowe 800 ÷ 1700 N/mm2   30-40 30-40
H1 Hartowane   45÷55 HRC 40-60 60-80
H2 Hartowane   >55 HRC    

    2.1 E1012NL (long) i  E1012NN (standard)

haimer legenda E1012NL

haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje E1012NL z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- wersja długa Long

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
W1L1
[mm]
L
[mm]
D(h6)
[mm]
E1012NLH0600W60DA 6,0 60º 13 66 6
E1012NLH0600W90DA 6,0 90º 13 66 6
E1012NLH0600W120DA 6,0 120º 13 66 6
E1012NLH0600W142DA 6,0 142º 13 66 6
E1012NLH0800W60DA 8,0 60º 19 79 8
E1012NLH0800W90DA 8,0 90º 19 79 8
E1012NLH0800W120DA 8,0 120º 19 79 8
E1012NLH0800W142DA 8,0 142º 19 79 8
E1012NLH1000W60DA 10,0 60º 22 89 10
E1012NLH1000W90DA 10,0 90º 22 89 10
E1012NLH1000W120DA 10,0 120º 22 89 10
E1012NLH1000W142DA 10,0 142º 22 89 10

 W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje E1012NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- wersja Standard

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
W1L1
[mm]
L
[mm]
D(h6)
[mm]
E1012NNH0400W60DA 4,0 60º 11 51 4
E1012NNH0400W90DA 4,0 90º 11 51 4
E1012NNH0400W120DA 4,0 120º 11 51 4
E1012NNH0400W142DA 4,0 142º 11 51 4

   2.2 E1014UN i E1016UN

wersja R

haimer legenda E1014UN

haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje E1014UN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- wersja R - "ćwierćokrągła wklęsla"

Nr katalogowyD1
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
D(h6)
[mm]
E1014UNH0600R0.25DA 5,0 0,25 0,5 58 6
E1014UNH0600R0.50DA 4,5 0,50 0,75 58 6
E1014UNH0800R0.75DA 6,0 0,75 1,00 64 8
E1014UNH0800R1.00DA 5,0 1,00 1,50 64 8
E1014UNH1000R1.50DA 6,0 1,50 2,00 73 10
E1014UNH1000R2.00DA 5,0 2,00 2,50 73 10

wersja W

haimer legenda E1014UN W

haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje E1014UN i E1016UN z chwytem H (HA) - gładkim  (4 lub 6 ostrzowe)
- wykonanie jakościowe DA
- wersja W - z fazką

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
W1L1
[mm]
L
[mm]
D2(h6)
[mm]
E1014UNH0400W60DA 4,0 60º 2,8 51 0,8
E1014UNH0400W90DA 4,0 90º 1,6 51 0,8
E1014UNH0400W120DA 4,0 120º 0,9 51 0,8
E1016UNH0600W60DA 6,0 60º 4,2 51 0,8
E1016UNH0600W90DA 6,0 90º 2,4 58 1,2
E1016UNH0600W120DA 6,0 120º 1,3 58 1,2
E1016UNH0800W60DA 8,0 60º 5,5 64 1,6
E1016UNH0800W90DA 8,0 90º 3,2 64 1,6
E1016UNH0800W120DA 8,0 120º 1,8 64 1,6
E1016UNH1000W60DA 10,0 60º 6,9 73 2,0
E1016UNH1000W90DA 10,0 90º 4 73 2,0
E1016UNH1000W120DA 10,0 120º 2,3 73 2,0

 3. Frezy grupy F1 walcowo-czołowe z chwytem gładkim H

Dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCVc [m/min]
ae=100%D1
ap=1xD1
Vc [m/min]
ae=50%D1
ap=1,5xD1
Vc [m/min]
ae=25%D1
ap=L1max
P1 Stal węglowa nieulepszana ≤ 800 N/mm2 do 25 HRC 170-200 210-240 250-270
P2 Stal węglowa ulepszana > 800 N/mm2 do 45 HRC 90-110 110-130 130-150
M1 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna ≤ 650 N/mm2   - - 55-65
M2 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna > 650 N/mm2   - - 40-50
K1 Żeliwo ≤ 450 N/mm2   110-130 130-150 200-220
K2 Żeliwo wyższej jakości - sferoidalne, ciągliwe > 450 N/mm2   90-110 110-130 160-180
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     120-240 120-240 120-240
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     120-240 120-240 120-240
S1 Tytan i stopy tytanu     60-80 60-80 60-80
S2 Stopy tytanu - wysokotemperaturowe 800 ÷ 1700 N/mm2   30-40 30-40 30-40
H1 Hartowane   45÷55 HRC 40-60 60-80 60-80
H2 Hartowane   >55 HRC      

    3.1 F1003NN  wersja S  naroże "ostre"

haimer legenda F1003NN S

haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1003NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza S - ostre

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F1003NNH0200SAA 2,0 7 58 9 1,9 6 44,3
F1003NNH0300SAA 3,0 8 58 10 2,9 6 44,0
F1003NNH0400SAA 4,0 11 58 15 3,8 6 40,0
F1003NNH0500SAA 5,0 13 58 18 4,8 6 37,875
F1003NNH0600SAA 6,0 13 58 20 5,7 6 36,5
F1003NNH0800SAA 8,0 19 64 26 7,6 8 36,5
F1003NNH1000SAA 10,0 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F1003NNH1200SAA 12,0 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F1003NNH1400SAA 14,0 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F1003NNH1600SAA 16,0 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F1003NNH1800SAA 18,0 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F1003NNH2000SAA 20,0 38 105 52 19 20 50,5

    3.2 F1004NN typ C z fazką na narożu ostrza

haimer legenda F1004NN C

 haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1004NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F1004NNH0200CAA 2,0 0,1 7 58 9 1,9 6 44,3
F1004NNH0300CAA 3,0 0,1 8 58 10 2,9 6 44,0
F1004NNH0400CAA 4,0 0,15 11 58 15 3,8 6 40,0
F1004NNH0500CAA 5,0 0,20 13 58 18 4,8 6 37,875
F1004NNH0600CAA 6,0 0,20 13 58 20 5,7 6 36,5
F1004NNH0800CAA 8,0 0,20 19 64 26 7,6 8 36,5
F1004NNH1000CAA 10,0 0,30 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F1004NNH1200CAA 12,0 0,30 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F1004NNH1400CAA 14,0 0,40 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F1004NNH1600CAA 16,0 0,50 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F1004NNH1800CAA 18,0 0,50 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F1004NNH2000CAA 20,0 0,60 38 105 52 19 20 50,5

  3.3 F1004NN typ R z promieniem na narożu ostrza

haimer legenda F1004NN R

 haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1004NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- typ naroża ostrza R - promień naroża

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F1004NNH0200R0.20DA 2,0 0,2 7 58
            
9 1,9 6
            
44,3
F1004NNH0300R0.30DA 3,0 0,3 8 10 2,9 44,0
F1004NNH0400R0.30DA 4,0 0,3 11 15 3,8 40,0
F1004NNH0400R0.40DA 4,0 0,4 11 15 3,8 40,0
F1004NNH0400R0.50DA 4,0 0,5 11 15 3,8 40,0
F1004NNH0500R0.30DA 5,0 0,3 13 18 4,8 37,875
F1004NNH0500R0.50DA 5,0 0,5 13 18 4,8 37,875
F1004NNH0500R1.00DA 5,0 1,0 13 18 4,8 37,875
F1004NNH0600R0.30DA 6,0 0,3 13 20 5,7 36,5
F1004NNH0600R0.50DA 6,0 0,5 13 20 5,7 36,5
F1004NNH0600R1.00DA 6,0 1,0 13 20 5,7 36,5
F1004NNH0600R1.50DA 6,0 1,5 13 20 5,7 36,5
             
F1004NNH0800R0.30DA 8,0 0,3 9,0 64
    
26 7,6 8
    
36,5
F1004NNH0800R0.50DA 8,0 0,5 9,0 26 7,6 36,5
F1004NNH0800R1.00DA 8,0 1,0 9,0 26 7,6 36,5
F1004NNH0800R1.50DA 8,0 1,5 9,0 26 7,6 36,5
F1004NNH0800R2.00DA 8,0 2,0 9,0 26 7,6 36,5
F1004NNH1000R0.30DA 10,0 0,3 22,0 73
    
30,5 9,5 10
    
40,5
F1004NNH1000R0.50DA 10,0 0,5 22,0 30,5 9,5 40,5
F1004NNH1000R1.00DA 10,0 1,0 22,0 30,5 9,5 40,5
F1004NNH1000R1.50DA 10,0 1,5 22,0 30,5 9,5 40,5
F1004NNH1000R2.00DA 10,0 2,0 22,0 30,5 9,5 40,5
F1004NNH1200R0.30DA 12,0 0,3 26,0 84
      
36,5 11,4 12
      
45,5
F1004NNH1200R0.50DA 12,0 0,5 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1200R1.00DA 12,0 1,0 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1200R1.50DA 12,0 1,5 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1200R2.00DA 12,0 2,0 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1200R3.00DA 12,0 3,0 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1200R4.00DA 12,0 4,0 26,0 36,5 11,4 45,5
F1004NNH1400R0.50DA 14,0 0,5 26,0 84 36,5 13,3 12 45,5
F1004NNH1400R1.00DA 14,0 1,0 26,0 36,5 13,3 45,5
F1004NNH1400R2.00DA 14,0 2,0 26,0 36,5 13,3 45,5
F1004NNH1600R0.30DA 16,0 0,3 32,0 93
        
42,5 15,2 16
        
48,5
F1004NNH1600R0.50DA 16,0 0,5 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R0.80DA 16,0 0,8 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R1.00DA 16,0 1,0 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R1.50DA 16,0 1,5 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R2.00DA 16,0 2,0 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R3.00DA 16,0 3,0 32,0 42,5 15,2 48,5
F1004NNH1600R4.00DA 16,0 4,0 32,0 42,5 15,2 48,5
             
F1004NNH1800R0.50DA 18,0 0,5 32,0 93   42,5 17,1 18 48,5
F1004NNH1800R1.00DA 18,0 1,0 32,0 42,5 17,1 48,5
F1004NNH1800R2.00DA 18,0 2,0 32,0 42,5 17,1 48,5
F1004NNH2000R0.30DA 20,0 0,3 38,0 105
       
52 19 20
       
50,5
F1004NNH2000R0.50DA 20,0 0,5 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R0.80DA 20,0 0,8 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R1.00DA 20,0 1,0 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R1.50DA 20,0 1,5 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R2.00DA 20,0 2,0 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R3.00DA 20,0 3,0 38,0 52 19 50,5
F1004NNH2000R4.00DA 20,0 4,0 38,0 52 19 50,5

 3.4 F1005LL  i  F1005NN obie z fazką 45º

haimer legenda F1005LL

 haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1005LL z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
LS
[mm]
F1005LLH0600CAA 6,0 0,2 18 62 24 5,7 6 36,5
F1005LLH0800CAA 8,0 0,2 24 70 32 7,6 8 36,5
F1005LLH1000CAA 10,0 0,3 30 82 40 9,5 10 40,5
F1005LLH1200CAA 12,0 0,3 36 95 48 11,4 12 45,5
F1005LLH1400CAA 14,0 0,4 42 105 56 13,3 14 46,5
F1005LLH1600CAA 16,0 0,5 48 115 64 15,2 16 48,5
F1005LLH1800CAA 18,0 0,5 54 123 72 17,1 18 48
F1005LLH2000CAA 20,0 0,6 60 133 80 19,0 20 50,5

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1005NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
LS
[mm]
F1005NNH1000CAA 10,0 0,3 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F1005NNH1200CAA 12,0 0,3 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F1005NNH1400CAA 14,0 0,4 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F1005NNH1600CAA 16,0 0,5 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F1005NNH1800CAA 18,0 0,5 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F1005NNH2000CAA 20,0 0,6 38 105 52 19,0 20 50,5
F1005NNH2500CAA 25,0 0,7 45 122 61 24,0 25 57,0
F1005NNH3200CAA 32,0 0,7 50 130 65 31,0 32 61,0

    3.5 F1104NN  z fazką 45º i łamaczem wióra

haimer legenda F1104NN

 haimer legenda F1003NN zastosowanie  duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1104NN z chwytem H (HA) - gładkim i łamaczem wióra
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
LS
[mm]
F1104NNH0600CAA 6,0 0,2 13 58 20 5,7 6 36,5
F1104NNH0800CAA 8,0 0,2 19 64 26 7,6 8 36,5
F1104NNH1000CAA 10,0 0,3 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F1104NNH1200CAA 12,0 0,3 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F1104NNH1400CAA 14,0 0,4 26 84 36,5 13,3 14 46,5
F1104NNH1600CAA 16,0 0,5 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F1104NNH1800CAA 18,0 0,5 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F1104NNH2000CAA 20,0 0,6 38 105 52 19,0 20 50,5

    3.6 F1105LL  z fazką 45º i łamaczem wióra

haimer legenda F1105LL

 haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1105LL z chwytem H (HA) - gładkim i łamaczem wióra
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
LS
[mm]
F1105LLH0600CAA 6,0 0,2 18 62 24 5,7 6 36,5
F1105LLH0800CAA 8,0 0,2 24 70 32 7,6 8 36,5
F1105LLH1000CAA 10,0 0,3 30 82 40 9,5 10 40,5
F1105LLH1200CAA 12,0 0,3 36 95 48 11,4 12 45,5
F1105LLH1400CAA 14,0 0,4 42 105 56 13,3 14 46,5
F1105LLH1600CAA 16,0 0,5 48 115 64 15,2 16 48,5
F1105LLH1800CAA 18,0 0,5 54 123 72 17,1 18 48
F1105LLH2000CAA 20,0 0,6 60 133 80 19,0 20 50,5

  3.7 F1304NN  z fazką 45º do obróbki zgrubnej

haimer legenda F1304NN

 haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F1304NN z chwytem H (HA) - gładkim i do obróbki zgrubnej
- wykonanie jakościowe AA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
LS
[mm]
F1304NNH0600CAA 6,0 0,2 13 58 20 5,7 6 36,5
F1304NNH0800CAA 8,0 0,2 19 64 26 7,6 8 36,5
F1304NNH1000CAA 10,0 0,3 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F1304NNH1200CAA 12,0 0,3 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F1304NNH1400CAA 14,0 0,4 26 84 36,5 13,3 14 46,5
F1304NNH1600CAA 16,0 0,5 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F1304NNH1800CAA 18,0 0,5 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F1304NNH2000CAA 20,0 0,6 38 105 52 19,0 20 50,5

4. Frezy grupy F2 walcowo-czołowe z chwytem gładkim H

Dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCFrezowanie pochyłe w dół pod kątemVc [m/min]
ae=100%D1
ap=1xD1
Vc [m/min]
ae=50%D1
ap=1,5xD1
Vc [m/min]
ae=25%D1
ap=L1max
P1 Stal węglowa nieulepszana ≤ 800 N/mm2 do 25 HRC 45° 255-275 320-340 400-420
P2 Stal węglowa ulepszana > 800 N/mm2 do 45 HRC 30° 190-210 220-240 290-310
M1 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna ≤ 650 N/mm2   10° 95-110 115-135 150-170
M2 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna > 650 N/mm2   75-90 95-105 110-130
K1 Żeliwo ≤ 450 N/mm2   45° 160-180 180-200 210-230
K2 Żeliwo wyższej jakości - sferoidalne, ciągliwe > 450 N/mm2   20° 130-150 150-170 180-200
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     30° 470-490 600-630 780-820
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     30° 340-360 420-440 540-580
S1 Tytan i stopy tytanu     10° 50-60 60-80 80-90
S2 Stopy tytanu - wysokotemperaturowe 800 ÷ 1700 N/mm2   30-40 30-40 30-40
H1 Hartowane   45÷55 HRC 10° 40-60 60-80 60-80
H2 Hartowane   >55 HRC        

     4.1 F2004NN typ C z fazką na narożu ostrza

haimer legenda F2004NN dane

haimer legenda F2004NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F2004NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(f9)
[mm]
C(0,02xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h6)
[mm]
F2004NNH0200CDA 2,0 0,04 7 58 9 1,9 6
F2004NNH0300CDA 3,0 0,06 8 58 10 2,9 6
F2004NNH0400CDA 4,0 0,08 11 58 15 3,8 6
F2004NNH0500CDA 5,0 0,10 13 58 18 4,8 6
F2004NNH0600CDA 6,0 0,12 13 58 20 5,7 6
F2004NNH0800CDA 8,0 0,16 19 64 26 7,6 8
F2004NNH1000CDA 10,0 0,20 22 73 30,5 9,5 10
F2004NNH1200CDA 12,0 0,24 26 84 36,5 11,4 12
F2004NNH1400CDA 14,0 0,28 26 84 36,5 13,3 14
F2004NNH1600CDA 16,0 0,32 32 93 42,5 15,2 16
F2004NNH1800CDA 18,0 0,36 32 93 42,5 17,1 18
F2004NNH2000CDA 20,0 0,40 38 105 52 19 20

wersje podwymiarowe - undersize

Nr katalogowyD1(f9)
[mm]
C(0,02xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h6)
[mm]
F2004NNH0570CDA 5,7 0,12 13 58 20 5,7 6
F2004NNH0770CDA 7,7 0,16 19 64 26 7,6 8
F2004NNH0970CDA 9,7 0,20 22 73 30,5 9,5 10
F2004NNH1170CDA 11,7 0,24 26 84 36,5 11,4 12
F2004NNH1370CDA 13,7 0,28 26 84 36,5 13,3 14
F2004NNH1560CDA 15,6 0,32 32 93 42,5 15,2 16
F2004NNH1950CDA 19,5 0,40 38 105 52 19,0 20

   4.2 F2004NN typ R z promieniem na narożu ostrza

haimer legenda F2004NN R dane

 haimer legenda F2004NN zastosowanieduże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F2004NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- typ naroża ostrza R - promień naroża

Nr katalogowyD1(f9)
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h6)
[mm]
F2004NNH0200R0.20DA 2,0 0,2 7 58    9 1,9 6
            
F2004NNH0300R0.30DA 3,0 0,3 8 10 2,9
F2004NNH0400R0.30DA 4,0 0,3 11 58 15 3,8
F2004NNH0400R0.40DA 0,4 11 15 3,8
F2004NNH0400R0.50DA 0,5 11 15 3,8
F2004NNH0500R0.30DA 5,0 0,3 13 58 18 4,8
F2004NNH0500R0.50DA 0,5 13 18 4,8
F2004NNH0500R1.00DA 1,0 13 18 4,8
F2004NNH0600R0.30DA 6,0 0,3 13 58 20 5,7
F2004NNH0600R0.50DA 0,5 13 20 5,7
F2004NNH0600R0.80DA 0,8 13 20 5,7
F2004NNH0600R1.00DA 1,0 13 20 5,7
F2004NNH0600R1.50DA 1,5 13 20 5,7
F2004NNH0800R0.30DA 8,0 0,3 19 64
    
26 7,6 8
    
F2004NNH0800R0.50DA 0,5 19 26 7,6
F2004NNH0800R0.80DA 0,8 19 26 7,6
F2004NNH0800R1.00DA 1,0 19 26 7,6
F2004NNH0800R1.50DA 1,5 19    
F2004NNH0800R2.00DA 2,0 19    
         
F2004NNH1000R0.30DA 10,0 0,3 22 73
    
30,5 9,5 10
    
F2004NNH1000R0.50DA 0,5 22 30,5 9,5
F2004NNH1000R0.80DA 0,8 22 30,5 9,5
F2004NNH1000R1.00DA 1,0 22 30,5 9,5
F2004NNH1000R1.50DA 1,5 22 30,5 9,5
F2004NNH1000R2.00DA 2,0 22 30,5 9,5
         
F2004NNH1200R0.30DA 12,0 0,3 26 84
      
36,5 11,4 12
      
F2004NNH1200R0.50DA 0,5 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R0.80DA 0,8 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R1.00DA 1,0 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R1.50DA 1,5 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R2.00DA 2,0 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R3.00DA 3,0 26 36,5 11,4
F2004NNH1200R4.00DA 4,0 26 36,5 11,4
         
F2004NNH1400R0.50DA 14,0 0,5 26 84 36,5 13,3 12
F2004NNH1400R1.00DA 1,0 26 36,5 13,3
F2004NNH1400R2.00DA 2,0 26 36,5 13,3
F2004NNH1600R0.30DA 16,0 0,3 32 93
        
42,5 15,2 16
        
F2004NNH1600R0.50DA 0,5 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R0.80DA 0,8 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R1.00DA 1,0 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R1.50DA 1,5 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R2.00DA 2,0 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R3.00DA 3,0 32 42,5 15,2
F2004NNH1600R4.00DA 4,0 32 42,5 15,2
         
F2004NNH1800R0.50DA 18,0 0,5 32 93   42,5 17,1 18
F2004NNH1800R1.00DA 1,0 32 42,5 17,1
F2004NNH1800R2.00DA 2,0 32 42,5 17,1
F2004NNH2000R0.30DA 20,0 0,3 38 105
       
52 19 20
       
F2004NNH2000R0.50DA 0,5 38 52 19
F2004NNH2000R0.80DA 0,8 38 52 19
F2004NNH2000R1.00DA 1,0 38 52 19
F2004NNH2000R1.50DA 1,5 38 52 19
F2004NNH2000R2.00DA 2,0 38 52 19
F2004NNH2000R3.00DA 3,0 38 52 19
F2004NNH2000R4.00DA 4,0 38 52 19

   4.3 F2004NN typ S  naroże na "ostro"

haimer legenda F2004NN S

haimer legenda F2004NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F2004NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe DA
- typ naroża ostrza S - ostre

Nr katalogowyD1(f9)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h6)
[mm]
F2004NNH0200SDA 2,0 7 58 9 1,9 6
F2004NNH0300SDA 3,0 8 58 10 2,9 6
F2004NNH0400SDA 4,0 11 58 15 3,8 6
F2004NNH0500SDA 5,0 13 58 18 4,8 6
F2004NNH0600SDA 6,0 13 58 20 5,7 6
F2004NNH0800SDA 8,0 19 64 26 7,6 8
F2004NNH1000SDA 10,0 22 73 30,5 9,5 10
F2004NNH1200SDA 12,0 26 84 36,5 11,4 12
F2004NNH1400SDA 14,0 26 84 36,5 13,3 14
F2004NNH1600SDA 16,0 32 93 42,5 15,2 16
F2004NNH1800SDA 18,0 32 93 42,5 17,1 18
F2004NNH2000SDA 20,0 38 105 52 19 20

5. Frezy z grupy F4 do ALU walcowo-czołowe z chwytem gładkim [H]

Dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCVc [m/min]
ae=100%D1
ap=1xD1
Vc [m/min]
ae=50%D1
ap=1,5xD1
Vc [m/min]
ae=25%D1
ap=L1max
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     300-400 400-500 500-600
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     300-400 400-500 500-600

 

    5.1 F4002NN typ C  fazka 45º na narożu

haimer legenda F4002NN ALU C

 haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie  zastosowanie główne

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F4002NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe A-
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C(0,01xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F4002NNH0200CA- 2,0 0,02 7 58 9 1,9 6 44,3
F4002NNH0300CA- 3,0 0,03 8 58 10 2,9 6 44,0
F4002NNH0400CA- 4,0 0,04 11 58 15 3,8 6 40,0
F4002NNH0500CA- 5,0 0,05 13 58 18 4,8 6 37,875
F4002NNH0600CA- 6,0 0,06 13 58 20 5,7 6 36,5
F4002NNH0800CA- 8,0 0,08 19 64 26 7,6 8 36,5
F4002NNH1000CA- 10,0 0,10 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F4002NNH1200CA- 12,0 0,12 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F4002NNH1400CA- 14,0 0,14 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F4002NNH1600CA- 16,0 0,16 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F4002NNH1800CA- 18,0 0,18 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F4002NNH2000CA- 20,0 0,20 38 105 52 19 20 50,5

 5.2 F4002NN typ C  fazka 45º na narożu z powłoką

haimer legenda F4002NN ALU C powłoka

haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie Zastosowanie główne

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F4002NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AC z powłoką
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C(0,01xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F4002NNH0200CAC 2,0 0,02 7 58 9 1,9 6 44,3
F4002NNH0300CAC 3,0 0,03 8 58 10 2,9 6 44,0
F4002NNH0400CAC 4,0 0,04 11 58 15 3,8 6 40,0
F4002NNH0500CAC 5,0 0,05 13 58 18 4,8 6 37,875
F4002NNH0600CAC 6,0 0,06 13 58 20 5,7 6 36,5
F4002NNH0800CAC 8,0 0,08 19 64 26 7,6 8 36,5
F4002NNH1000CAC 10,0 0,10 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F4002NNH1200CAC 12,0 0,12 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F4002NNH1400CAC 14,0 0,14 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F4002NNH1600CAC 16,0 0,16 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F4002NNH1800CAC 18,0 0,18 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F4002NNH2000CAC 20,0 0,20 38 105 52 19 20 50,5

    5.3 F4003NN typ C  fazka 45º na narożu - 3 ostrza

 haimer legenda F4003NN ALU C

 haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie Zastosowanie główne

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F4003NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe A-
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C(0,01xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F4003NNH0200CA- 2,0 0,02 7 58 9 1,9 6 44,3
F4003NNH0300CA- 3,0 0,03 8 58 10 2,9 6 44,0
F4003NNH0400CA- 4,0 0,04 11 58 15 3,8 6 40,0
F4003NNH0500CA- 5,0 0,05 13 58 18 4,8 6 37,875
F4003NNH0600CA- 6,0 0,06 13 58 20 5,7 6 36,5
F4003NNH0800CA- 8,0 0,08 19 64 26 7,6 8 36,5
F4003NNH1000CA- 10,0 0,10 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F4003NNH1200CA- 12,0 0,12 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F4003NNH1400CA- 14,0 0,14 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F4003NNH1600CA- 16,0 0,16 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F4003NNH1800CA- 18,0 0,18 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F4003NNH2000CA- 20,0 0,20 41 105 52 19 20 50,5

   5.4 F4003NN Typ C  fazka 45º na narożu z powłoką

haimer legenda F4003NN ALU C powloka

 haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie Zastosowanie główne

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje F4003NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AC z powłoką
- typ naroża ostrza C - fazka 45º

Nr katalogowyD1(h9)
[mm]
C(0,01xØ)
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
F4003NNH0200CAC 2,0 0,02 7 58 9 1,9 6 44,3
F4003NNH0300CAC 3,0 0,03 8 58 10 2,9 6 44,0
F4003NNH0400CAC 4,0 0,04 11 58 15 3,8 6 40,0
F4003NNH0500CAC 5,0 0,05 13 58 18 4,8 6 37,875
F4003NNH0600CAC 6,0 0,06 13 58 20 5,7 6 36,5
F4003NNH0800CAC 8,0 0,08 19 64 26 7,6 8 36,5
F4003NNH1000CAC 10,0 0,10 22 73 30,5 9,5 10 40,5
F4003NNH1200CAC 12,0 0,12 26 84 36,5 11,4 12 45,5
F4003NNH1400CAC 14,0 0,14 26 84 36,5 13,3 14 45,5
F4003NNH1600CAC 16,0 0,16 32 93 42,5 15,2 16 48,5
F4003NNH1800CAC 18,0 0,18 32 93 42,5 17,1 18 48,5
F4003NNH2000CAC 20,0 0,20 41 105 52 19 20 50,5

6. Frezy z grupy V  z czołem kulistym z chwytem gładkim H

dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCVc [m/min]
Obróbka zgrubna
Vc [m/min]
Obróbka wykańczająca
P1 Stal węglowa nieulepszana ≤ 800 N/mm2 do 25 HRC 180-220 280-320
P2 Stal węglowa ulepszana > 800 N/mm2 do 45 HRC 170-190 270-290
M1 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna ≤ 650 N/mm2   110-130 170-190
M2 Stal stopowa nierdzewna, kwasoodporna > 650 N/mm2   70-90 120-140
K1 Żeliwo ≤ 450 N/mm2   190-210 290-310
K2 Żeliwo wyższej jakości - sferoidalne, ciągliwe > 450 N/mm2   140-160 220-240
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     120-240 120-240
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     120-240 120-240
S1 Tytan i stopy tytanu     60-80 60-80
S2 Stopy tytanu - wysokotemperaturowe 800 ÷ 1700 N/mm2   30-40 30-40
H1 Hartowane   45÷55 HRC 40-60 60-80
H2 Hartowane   >55 HRC    

 

    6.1 V1002NN

haimer legenda V1002NN

haimer legenda F1003NN zastosowanie duże ikony - główne zastosowanie; małe - możliwe zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje V1002NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe AA
- typ VR kuliste czoło 

Nr katalogowyD1 z tolerancją
[mm]
VR
+/- 0,005
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
V1002NNH0200RAA 2 -0,005
-0,025
0,9925 7 58 9 1,9 6 44,3
V1002NNH0300RAA 3 1,4925 8 58 10 2,9 6 44,0
                 
V1002NNH0400RAA 4 -0,010
-0,030
1,99 11 58 15 3,8 6 40,0
V1002NNH0500RAA 5 2,49 13 58 18 4,8 6 37,875
V1002NNH0600RAA 6 2,99 13 58 20 5,7 6 36,5
V1002NNH0800RAA 8 3,99 19 64 26 7,6 8 36,5
V1002NNH1000RAA 10 4,99 22 73 30,5 9,5 10 40,5
V1002NNH1200RAA 12 5,99 26 84 36,5 11,4 12 45,5
V1002NNH1400RAA 14 6,99 26 84 36,5 13,3 14 45,5
V1002NNH1600RAA 16 7,99 32 93 42,5 15,2 16 48,5
V1002NNH1800RAA 18 8,99 32 93 42,5 17,1 18 48,5
V1002NNH2000RAA 20 9,99 38 105 52 19 20 50,5

    6.2 V4002NN do ALU

Dobór prędkości skrawania Vc

GrupaGatunek materiałuWytrzymałość RmTwardość HRCVc [m/min]
ae=100%D1
ap=1xD1
Vc [m/min]
ae=50%D1
ap=1,5xD1
Vc [m/min]
ae=25%D1
ap=L1max
N1 Stopy aluminium, miedzi itp  (krzem < 9%)     300-400 400-500 500-600
N2 Stopy odlewane aluminium, miedzi itp (krzem > 9%)     300-400 400-500 500-600

 

 

haimer legenda V1002NN

 haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie główne zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje V4002NN z chwytem H (HA) - gładkim
- wykonanie jakościowe A-
- typ VR kuliste czoło 

Nr katalogowyD1 z tolerancją
[mm]
VR
+/- 0,005
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
V4002NNH0200RA- 2 -0,005
-0,025
0,9925 7 58 9 1,9 6 44,3
V4002NNH0300RA- 3 1,4925 8 58 10 2,9 6 44,0
                 
V4002NNH0400RA- 4 -0,010
-0,030
1,99 11 58 15 3,8 6 40,0
V4002NNH0500RA- 5 2,49 13 58 18 4,8 6 37,875
V4002NNH0600RA- 6 2,99 13 58 20 5,7 6 36,5
V4002NNH0800RA- 8 3,99 19 64 26 7,6 8 36,5
V4002NNH1000RA- 10 4,99 22 73 30,5 9,5 10 40,5
V4002NNH1200RA- 12 5,99 26 84 36,5 11,4 12 45,5
V4002NNH1400RA- 14 6,99 26 84 36,5 13,3 14 45,5
V4002NNH1600RA- 16 7,99 32 93 42,5 15,2 16 48,5
V4002NNH1800RA- 18 8,99 32 93 42,5 17,1 18 48,5
V4002NNH2000RA- 20 9,99 38 105 52 19 20 50,5

     6.3 V4002NN do ALU z powłoką

haimer legenda V4002NNpowloka

 haimer legenda F4002NN ALU zastosowanie główne zastosowanie

W tabeli poniżej zamieszczono tylko:
- wersje V4002NN z chwytem H (HA) - gładkim i powłoką
- wykonanie jakościowe AC
- typ VR kuliste czoło 

Nr katalogowyD1 z tolerancją
[mm]
VR
+/- 0,005
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D(h5)
[mm]
Ls
[mm]
V4002NNH0200RAC 2 -0,005
-0,025
0,9925 7 58 9 1,9 6 44,3
V4002NNH0300RAC 3 1,4925 8 58 10 2,9 6 44,0
                 
V4002NNH0400RAC 4 -0,010
-0,030
1,99 11 58 15 3,8 6 40,0
V4002NNH0500RAC 5 2,49 13 58 18 4,8 6 37,875
V4002NNH0600RAC 6 2,99 13 58 20 5,7 6 36,5
V4002NNH0800RAC 8 3,99 19 64 26 7,6 8 36,5
V4002NNH1000RAC 10 4,99 22 73 30,5 9,5 10 40,5
V4002NNH1200RAC 12 5,99 26 84 36,5 11,4 12 45,5
V4002NNH1400RAC 14 6,99 26 84 36,5 13,3 14 45,5
V4002NNH1600RAC 16 7,99 32 93 42,5 15,2 16 48,5
V4002NNH1800RAC 18 8,99 32 93 42,5 17,1 18 48,5
V4002NNH2000RAC 20 9,99 38 105 52 19 20 50,5

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka