Blog

A+ A A-

Geometria ostrza w nożach tokarskich

  • Opublikowano w Blog
  • Ilość odsłon: 5610

Geometria ostrza ma istotny wpływ na proces każdej obróbki skrawaniem. Tutaj zajmiemy się toczeniem i na przykładzie noża składanego z płytką wymienną pokażemy podstawowe zależności pomiędzy: wartościami kątów ostrza, kształtem naroża, krawędzi skrawającej, a siłami skrawania, kształtem i kierunkiem formowania wióra, żywotnością ostrza i jego wytrzymałością, jakością kształtowo - wymiarową otrzymanej powierzchni.

 Do podstawowych kątów określanych w układzie narzędzia zalicza się:

geometria plytki skrawajacej noza tokarskiego

 

Kąt przystawienia - K

Zmniejszenie kąta przystawienia powoduje zwiększenie długości styku krawędzi skrawającej z materiałem, a tym samym zwiększa trwałość narzędzia i zmniejsza zwijanie wióra, co generalnie jest pożądane i korzystne. Stosujemy go do obróbki materiałów twardych o dużych średnicach, ale kąt ten należy zwiększyć (nawet do 90°) w przypadku obróbki wykańczającej z małym posuwem w celu uzyskania odpowiedniej klasy kształtowo-wymiarowej powierzchni. Większe kąty należy stosować, gdy przedmiot jest cienki i długi oraz przy mniejszej sztywności obrabiarki.

Kąt przystawienia pomocniczej krawędzi skrawającej - K'

Kąt przystawienia generalnie zapobiega zużyciu narzędzia i jego zmniejszanie powoduje wzrost żywotności, dlatego też stosujemy małe kąty dla obróbki zgrubnej, a większe dla wykańczającej.

Kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej - λs

Ujemny kąt powoduje zwiększenie wytrzymałości krawędzi skrawającej, ale też zwiększenie oporów i spływ wióra w kierunku przedmiotu, a dodatni w kierunku przeciwnym.

Kąt natarcia - γ

Kąt natarcia ma wielki wpływ na opory skrawania, formowanie wióra, temperaturę oraz żywotność narzędzia. Większy kąt dodatni poprawia ostrość krawędzi, ale też obniża jej wytrzymałość, dlatego też stosuje się takie narzędzia raczej dla materiałów miękkich, łatwo obrabialnych oraz przy mniejszej sztywności obrabiarki. Większy kąt ujemny zwiększa wytrzymałość ostrza, a więc stosuje się go do obróbki materiałów twardych, obróbce przerywanej.

kat natarcia plytki

Kąt przyłożenia - α

Kąt przyłożenia zapobiega tarciu powierzchni przyłożenia o powierzchnię przedmiotu, a więc jego zwiększenie zmniejsza zużycie ścierne tej powierzchni, ale też obniża trwałość krawędzi skrawającej. Tak więc musimy zastosować noże z mniejszym kątem do toczenia materiałów twardych.

kat przylozenia plytki

Kąt ostrza - β

Kąt pomiędzy płaszczyznami przyłożenia i natarcia. Im większy, tym ostrze bardziej trwałe i żywotne.

Kąt wierzchołkowy - ɛ

Kąt wierzchołkowy w przypadku noży składanych to jest po prostu kąt wierzchołka płytki wynikający z jej budowy, typu.

kat przystawienia plytki

Posuw - Vt

Prędkość z jaką narzędzie porusza się względem obrabianego przedmiotu.

posuw rysunek

Promień naroża

Promień naroża ma wpływ na wytrzymałość krawędzi skrawającej i jakość powierzchni. Generalnie promień naroża to ok. 2-3 krotność posuwu w mm/obr. Im większy promień naroża tym niższa chropowatość powierzchni po obróbce, ale też większy opór skrawania.

-
Bardzo duży wybór płytek skrawających do toczenia, frezowania, gwintowania, czy przecinania znajdziesz w naszym sklepie internetowym www.e-darmet.pl

Zmodyfikowano: czwartek, 30 kwiecień 2020 08:35

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka