Blog

A+ A A-

Oznaczanie składanych noży tokarskich

  • Opublikowano w Blog
  • Ilość odsłon: 465

Noże do toczenia zewnętrznego

1

Pierwszy znak oznacza system mocowania płytki w gnieździe noża. Istnieje kilka takich systemów (P, M, S, C, D, W) i każdy z nich ma pewne swoje zalety, ale też ograniczenia.

2
Drugi znak oznacza kształt geometryczny zastosowanej płytki (a więc odpowiednio ukształtowane gniazdo na płytkę).
3
Trzeci znak oznacza rodzaj - kształt noża, a właściwie jego części roboczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. kąt przystawienia. Jest on jednym z najważniejszych kryteriów wyboru noża.
4
Czwarty znak oznacza wartość kąta przyłożenia płytki. Jest to podstawowy czynnik przy wyborze ze względu na rodzaj obrabianego materiału. Im materiał bardziej miękki i plastyczny, tym ten kąt jest większy (nawet do 30°). Dla materiałów twardych jest odwrotnie i dla przykładu dla szczególnie twardych – hartowanych przybiera wartość 0, dla stali zwykłych węglowych jest w granicach 4-15°.
5
Piąty znak oznacza kierunek skrawania: R – prawy, L – lewy. Ogromna większość noży to noże prawe, ale dziś w erze rozwoju obrabiarek CNC z wieloma głowicami nożowymi stosowanie toczenia lewego staje się coraz bardziej popularne.
6-7
Szósty i Siódmy znak wymiary trzonka noża (wysokość x szerokość).
8
Ósmy znak oznacza długość noża - jest pomijany, albo oznaczany kreską gdy długość noża jest standardowa dla danego przekroju.
9
Dziewiąty znak oznacza wielkość płytki(nominalna wartość szerokości w mm).

 

Po tych podstawowych elementach mogą występować dodane przez poszczególnych producentów, ich własne odmiany- modele, podtypy itp.

Noże do toczenia wewnętrznego

oznaczenie nozy skladanych wewnetrznych

1. Pierwszy znak oznacza materiał i budowę trzonka (S- trzonek stalowy jednolity, E-trzonek z węglików spiekanych, A – trzonek stalowy z wewnętrznym otworem na chłodzenia)
2. Drugi znak oznacza rozmiar trzonka - średnica nominalnego walca, czasami też kształt kwadratu.
3. Trzeci znak oznacza długość noża.
4. Czwarty znak oznacza system mocowania płytki w gnieździe noża (P, M, S, C, D, W).
5. Piąty znak oznacza kształt geometryczny zastosowanej płytki (a więc odpowiednio ukształtowane gniazdo na płytkę)
6. Szósty znak oznacza rodzaj - kształt noża a właściwie jego części roboczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. kąt przystawienia. Jest on jednym z najważniejszych kryteriów wyboru noża.
7. Siódmy znak oznacza wartość kąta przyłożenia płytki. Jest to podstawowy czynnik przy wyborze ze względu na rodzaj obrabianego materiału. Im materiał bardziej miękki i plastyczny, tym ten kąt jest większy (nawet do 30°). Dla materiałów twardych jest odwrotnie i np. dla szczególnie twardych – hartowanych przybiera wartość 0, dla stali zwykłych węglowych jest w granicach 4-15°
8. Ósmy znak oznacza kierunek skrawania: R – prawy, L – lewy. Ogromna większość to noże prawe, ale dziś w erze rozwoju obrabiarek CNC z wieloma głowicami nożowymi stosowanie toczenia lewego staje się coraz bardziej popularne.
9. Dziewiąty znak oznacza wielkość płytki(nominalna wartość szerokości w mm)

Po tych podstawowych elementach mogą występować dodane przez poszczególnych producentów, ich własne odmiany- modele, pod-typy itp.

Systemy mocowania płytek

System P

system mocowania plytek P

W systemie P występuje płytka podporowa. Jest ona nasadzona na wystającym pionowym ramieniu dźwigni kątowej (w kształcie litery L). Umieszczona jest z pewnym luzem. W powstałą szczelinę włożona jest sprężysta tuleja, w kształcie rury przeciętej wzdłużnie na pół. Przytrzymuje ona płytkę podporową podczas wymiany płytki skrawającej. Następnie na płytkę podporową nałożona jest płytka skrawająca. Mocowanie następuje poprzez obrót śruby. W odpowiednie podtoczenie na śrubie wchodzi drugie ramię dźwigni kątowej i miarę ruchu w dół śruby, następuje obrót tej dźwigni. To z kolei wywołuje docisk pionowego ramienia dźwigni do ścianki otworu w płytce i następuje trwałe i solidne zamocowanie.

Obok systemu M to najbardziej solidne i mocne mocowanie i z tego względu stosowane do każdej obróbki. Cechuje go też łatwość wymiany płytki (nawet w pozycji odwróconej płytka podporowa nie wypadnie podczas wymiany płytki skrawającej).

System M

system mocowania plytek M

W systemie M płytka podporowa jest dociśnięta do noża kołkiem mocującym wkręconym w gniazdo noża. Kołek mocujący ma walcowe zakończenie, na które ciasno nakładana jest płytka skrawająca. Kołek ustala położenie płytki w płaszczyźnie podstawy gniazda. Obok gniazda jest zamontowana łapa mocująca za pomocą śruby mocującej docisku. Docisk łapy mocuje ostatecznie płytkę. Sprężyna na śrubie podnosi łapę podczas odkręcania i ułatwia wymianę płytki. To najmocniejszy, najbardziej solidny sposób mocowania. Niestety również najbardziej kosztowny. Dlatego używany jest raczej przy większych siłach skrawania (obróbce zgrubnej, dużych warstwach, dużych prędkościach na CNC).

System S

system mocowania plytek S

Śruba mocująca dociska płytkę skrawającą poprzez otwór w jej środku . Ta sama śruba dociska i mocuje też płytkę podporową, o ile wchodzi ona do kompletu akcesoriów danego noża (w systemie S rzadziej spotykana). To najprostszy i jednocześnie najtańszy system stosowany przy mniejszych siłach skrawania, w obróbce wykańczającej, przy małych warstwach skrawania. Jednak jest najbardziej rozpowszechnionym systemem na świecie, a przy mocowaniu bardzo małych płytek jest wręcz niezastąpiony.

System C

system mocowania plytek C

W systemie C (podobnie jak w systemie M) łapa mocująca umieszczona obok gniazda na śrubie dociskowej dociska płytkę skrawającą umieszczoną na płytce podporowej. Sprężyna na śrubie podnosi łapę podczas odkręcania i ułatwia wymianę płytki. Różnica polega na tym, że śruba mocująca płytkę podporową nie ma końcówki do nasadzenia płytki skrawającej (mocuje tylko płytkę podporową). Z tego też względu w tym systemie mogą być mocowane płytki bez otworu w środku. Ten system cechuje łatwość wymiany płytki, a zastosowany regulowany łamacz wióra ułatwia odprowadzanie wiórów przy większych warstwach, ale też nieco utrudnia jego ustawienie.

System D

system mocowania plytek D

Ten system jest bardzo podobny do systemu C . Różnica polega tylko na trochę innym kształcie łapy mocującej, która posiada wpust blokujący płytkę skrawającą.

System W

system mocowania plytek W

Ten system jest podobny do systemu M. Różnica polega na innym kształcie łapy mocującej, która tutaj jest nazywana klinem ze względu na jej specyficzny kształt. Płytka jest nasadzona na kołek mocujący przechodzący i ustalający również płytkę podporową. Ma podobne cechy i zalety jak system M.

Zmodyfikowano: środa, 25 listopad 2020 12:35

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka