A+ A A-

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Obróbki Skrawaniem "DARMET" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4C,
15-197 Białystok

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 25 października 2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji do wykonania prototypu urządzenia gratującego służącego do szlifowania i gratowania płaskich detali wykonanych z nieutwardzonych stali konstrukcyjnej lub ze stali nierdzewnej, ciętych palnikami plazmowymi, gazowymi lub laserem oraz nadzorze nad wykonaniem przez Zamawiającego prototypu urządzenia, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.


W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana:

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

ul. Wiejska 45C

15-351 Białystok

Zmodyfikowano: czwartek, 10 listopad 2016 14:28

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka